Jeesuksen tulon merkkejä (katso linkki http://www.rapturealert.com )

Hänen tulemuksensa merkit

Michael G. Mickey

Yksi suurimmista mysteereistä Raamatussa koskee Jeesuksen Kristuksen paluun ajoitusta maailmaan. Vaikka Raamattu kertoo meille, ettei kukaan tiedä päivää, eikä hetkeä (tuntia), milloin Herra palaa, Raamattu on täynnä monia ilmaisimia tai ehtoja, joita voimme käyttää, arvioidessamme miten lähellä saatamme olla Hänen paluunsa ajankohtaa.

Kuten aiot juuri lukea, monet niistä ehdoista, joista on puhuttu Raamatun profetiassa, mitkä näyttäisivät osoittavan, että Kristuksen paluu on tulossa lähitulevaisuudessa, ovat selvästi nähtävissä maailmassa tänään, muistuttaen meitä, että Hän voisi tulla millä hetkellä tahansa!

Merkit ovat seuraavat:

1.Evankeliumi tulee saarnatuksi koko maailmassa:

Matteus 24: 14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. (käänt.huom.juutalaiset itse suorittavat ev.julistamisen loppuun vaivanaikana, vrt.144.000)

2. Seurakuntaruumiissa tulee olemaan sekoitus uskovia ja valheuskovia.

Matteus 13: 24 Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. 25 Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. 26 Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. 27 Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: ‘Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?’
28 Hän sanoi heille: ‘Sen on vihamies tehnyt’. Niin palvelijat sanoivat hänelle: ‘Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?’ 29 Mutta hän sanoi: ‘En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin.
30 Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.’"

3. On oleva pilkkaajia:

Raamattu kertoo meille eräästä lopun ajan avainmerkeistä, että ihmiset epäilevät Kristuksen paluuta, että sellaista koskaan tapahtuu.

2. Piet. 3:3-4: 3 Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan 4 ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."

4. Ihmiskunta kykenee ylittämään maapallon nopeasti ja tiede kehittyy:

Daniel 12:4: 4 Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.

5. Vaaralliset ajat tulossa ihmiskunnalle:

1 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.

6. Ihmiskunta kieltää Jumalan, joka kerran hukutti maan vedenpaisumukseen:

2.Piet.3: 5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta 6 ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.

7. Maa tulee uimaan väkivallan meressä:

Luuk.17: 26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä. Miten maa oli Nooan aikana?

Katso, ei edempää kuin 1.Moos.6:11. 11 Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa.

8. Yli koko maanpiirin tulee olemaan sotimista:

Mark. 13: 8 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan,

9. Ihmiskunnalla on kyky tuhota kaikki elämä tällä planeetalla:

Ainutlaatuista meidän sukupolvellemme; tämä profetia ei olisi voinut täyttyä ennen massatuhoaseiden keksimistä, sellaisen kuin ydinpommi. Matt. 24:22: Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

10. Kuolettavat sairaudet tulevat rehottamaan:

Matt.24:7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää, ruttoa ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.

11. Nälänhätä tulee olemaan yleinen:

Matt.24:7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää, ruttoa ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.

12. Maanjäristyksiä tapahtuu maailmanlaajuisesti:

Matt.24:7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää, ruttoa ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.

13. Tulee olemaan raivokkaita ilmoja:

Luuk. 21:25 25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.

14. Lapset tulevat olemaan tottelemattomia ja kapinallisia:

2. Tim: 3:2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,

15. Kristittyjä ja juutalaisia tullaan vihaamaan uskonsa takia ja yhteydestään Kristukseen.

Luuk. 21:17: ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden.

16. Ihmiskunta tulee olemaan moraalisen rappion tilassa:

2. Tim.3:2-5: 2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; 5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

17. Uskonnolliset kultit kukoistavat:

2. Piet. 2:1 Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.

18. On oleva edistymistä kohden globaalia hallitusta:

Euroopan Unioni, elvytetty Rooman imperiumi on elossa tänään ja siirtymässä vakaasti kohden tämän profetian täyttymistä, kuten nähdään Daniel 7:23: Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen." Antikristus, joka tulee johtamaan tätä maailman hallitusta (sen jälkeen kun kristillisen seurakunnan tempaus tapahtuu) tulee olemaan johtaja Euroopan Unionista, kuten nähdään Daniel 9:26. Hän tulee olemaan siitä kansasta, jotka tuhosivat Jerusalemin kaupungin ja sen Pyhäkön AD 70, roomalaisista.

19. Maailma tulee etsimään rauhaa toivottomasti:

1. Tess.5:3 Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.

20. Globaali tarkoittaa kommunikoinnin olemassaoloa.

Me tiedämme tämän, koska Ilmestyskirja opettaa meille, että koko maailma tulee näkemään useita tapahtumia. Tämä on ainutlaatuista meidän sukupolvellemme, sillä vain äskettäin ihmiskunnan historiassa ovat nämä teknologiat olleet saatavilla.

Ilmestyskirja 11:9: Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan.

21. Viimeisinä päivinä langenneet enkelit tulevat sekaantumaan ihmiskuntaan:

Tiedän, että tästä tullaan kiistelemään, mutta tälle on kirjoituksissa pohjaa, kuten nähdään Luuk. 17:26: Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:

Huolellinen tutkimus siitä mitä Nooan päivinä tapahtui, näyttää viittaavan siihen, että langenneet enkelit sekoittuivat jotenkin ihmissukuun.

1.Moos 6:4: Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.

Jos näin on, eräs Jumalan motiiveista, tuhotessaan ihmiskunnan tulvassa, on saattanut olla Saatana ja hänen langenneet enkelinsä, yrityksessä pelastaa heidät Hänen tuomioltaan, oli yritys tahrata verilinja, joka johtaisi Kristuksen syntymään.

Huomaamme, että Nooa säästettiin tuholta kolmesta syystä, kuten nähdään 1.Moos. 6:9. Ne ovat seuraavat:

1.) Nooa oli oikeudenmukainen mies.

2.) Nooa oli virheetön sukupolvessaan (huomaa tämä viittaus hänen verilinjansa puhtauteen.)

3.) Nooa vaelsi Jumalan kanssa.

Uutisissa on tänään potentiaalisesti määrältään enemmän UFO havaintoja ja olioiden sieppaustarinoita kuin olemme koskaan kuvitelleet. Klikkaa TÄHÄN nähdäksesi/kuunnellaksesi useita valistavia televisio/ääni-showesityksiä aiheesta Raamatun profetian asiantuntijalta Chuck Missleriltä.

22. Israel tulee olemaan olemassa kansana viimeisinä päivinä:

Lue Hesekiel 37:1-14 nähdäksesi tämän profetian, mikä täyttyi 1948.

23. Israelin syntyminen kansana on tapahtuva yhtenä päivänä:

Täyttyen toukokuun 14, 1948, kuten nähdään Jesaja 66:8:ssa : Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa.

24. Jerusalem tullaan valtaamaan uudelleen Israelin toimesta:

Tämä tapahtui 6:n päivän sodan tuloksena 1967. Jerusalemin valtaaminen oli kriittinen profeetallisen näkökohdan kannalta, koska Antikristus tulee menemään uudelleenrakennettuun Jerusalemin Temppeliin, joka tulee seisomaan Jerusalemissa vaivanajan puolivälissä, jossa hän tulee julistamaan itsensä Jumalaksi. Tämä tapahtuma, johon useimmat viittaavat hävityksen kauhistuksena, on tallennettu Danielin 9:27 ja Matteus 24:15:ssa.

25. Israelin tulee ympäröimään joka puolelta viholliset:

Ps. 83:4: He sanovat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta".

26. Jerusalemin omistaminen tulee olemaan kansainvälisen konfliktin lähde:

Tapahtuuko tätä tänään vai mitä? Se on VALTAVA merkki meille! Sakaria 12: 3 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.

27. Kristityt tulevat olemaan haaleita uskossaan:

Kristuksen puheessa seitsemälle seurakunnalle, Hän sanoo Ilmestyskirjassa 3:15: Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava!

28. Monet tulevat väittämään olevansa Kristus:

Matt. 24:5: Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ‘Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta.

29. Väärät Kristukset ja väärät profeetat tulevat olemaan hyvin tehokkaita petoksen taiteessa:

Matt.24: 24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

30. Taivaalla on oleva merkit:

Luuk.21: 25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.

31. Seksuaalinen moraalittomuus on oleva runsasta:

Juuda 1: 18 sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan".

32. Epäjumalanpalvelus tulee olemaan tavallista:

Ilm.9:20 Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä.

33. Monet kristityt ja kirkon opit poikkeavat uskosta:

1. Tim.4: 1 Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja.

34. Ihmiskunnan kapinallisuuden aste tulee olemaan niin suurta, että Kristuksen tulo saavuttaa heidät täysin yllättäin:

Luuk.21:... niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta 35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.

35. Homoseksualismi tulee olemaan kopeaa:

3.Moos.20: 13 Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.

Tästä puhuu myös Luuk.17: 28-30: 28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, 29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy

Vaikka homoseksuaalisuus on kauhistus Jumalan silmissä, kaikki synti on! Tuon tämän kohdan esiin, koska monet kristityt käsittelevät homoutta, kuin se olisi kaikkein anteeksiantamattomin synti kaikista. Jeesus Kristus antaa anteeksi kaikki synnit ja meidän, Hänen seuraajansa, pitäisi olla saavuttamassa näitä ihmisiä sydämemme rakkaudella, että he pelastuisivat! Homoseksuaalisuus ei ole anteeksiantamaton synti enempää kuin mikään muukaan synti on!

36. Monet tulevat iloitsemaan heidän epävanhurskaudestaan:

2. Tess.2:12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
Nämä ihmiset, 2.Tess. 2:11:n mukaan, tulevat olemaan kohteena uskoessaan valheen, jonka Antikristus tulee tarjoamaan maailmalle Seurakunnan Tempauksen jälkitilanteessa, johtaen monet heistä iankaikkiseen kadotukseen. Jumala sallii heidän tulla petetyiksi, näyttää siltä, kuin palkkana heidän ylpeästä uhmastaan Häntä kohtaan. Mikä pelottava ajatus!

37. Monet alkavat ymmärtää Raamatun profetiaa ja aloittavat maailman varoittamisen Jeesuksen Kristuksen tulon läheisyydestä:

Apt.2: 17-18 ‘Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. 18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.

38. Alija tulee tapahtumaan:

Mikä on Alija? Alija on heprealainen sana, jota käytetään kuvaamaan Juutalaisen kansan fyysistä paluuta, Israelin lapsia, heidän muinaiseen Luvattuun maahansa, Siioniin, ulkomailta.

Kirjoituksissa, Jumala lupasi, että Hän toisi Juutalaiset (Aabrahamin perilliset) takaisin heidän Luvattuun Maahansa kaikista maailman kansoista, minne Hän oli heidät karkoittanut! Sitä on tapahtumassa jopa näitä sanoja luettaessa.

Hesekiel 36:24 Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne.

Oletko nähnyt mitään näistä merkeistä maailmassa tänään?

Jos olet, ehdotan sinulle, että muodostat nopeasti suhteen Jeesuksen Kristuksen kanssa, ellet vielä ole sitä tehnyt! Hän tulee pian! Mitä sinun täytyy tehdä ollaksesi pelastettu? Klikkaa TÄHÄN.

pääsivulle

The Signs of His Coming

by Michael G. Mickey

One of the biggest mysteries in the Bible concerns the timing of Jesus Christ's return to earth. Although the Bible tells us no one knows the hour nor the day when the Lord will return, the Bible is filled with many indicators or conditions we can use to assess how close we may be to the season of His return.

As you are about to read, many of the conditions spoken of in Bible prophecy which would seem to indicate Christ's return is coming in the not-too-distant future are clearly visible in the world today, reminding us He could come at any moment!

The signs are as follows:

1. The Gospel will be preached in all the world:

Matthew 24:14: And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

2. There will be a mixture of believers and false believers within the Church body:

Matthew 13:24-30: Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field: But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares? He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn.

3. There will be scoffers:

The Bible tells us one of the key signs of the end times will be people doubting the return of Christ will ever happen.

2nd Peter 3:3-4: Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, And saying, Where is the promise of his coming? for since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation.

4.Humanity will be able to cross the globe rapidly and science will be advancing:

Daniel 12:4: But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end: many shall run to and fro, and knowledge shall be increased.

5. Perilous times will come for mankind:

2nd Timothy 3:1: This know also, that in the last days perilous times shall come.
6. Mankind will deny God once flooded the earth:

2nd Peter 3:5-6: For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water: Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished:

7. The earth will be swimming in a sea of violence:

As it was in the days of Noah (Luke 17:26), so it shall be at the end. How was the earth in Noah's time?

Look no further than Genesis 6:11: The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence.

8. There will be warfare all over the globe:

Mark 13:8: For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom:

9. Mankind will have the capability to destroy all life on the planet:

Unique to our generation, this prophecy could not have been fulfilled prior to the invention of weapons of mass destruction such as the nuclear bomb. Matthew 24: 22: And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
10. Deadly diseases will be rampant:

Matthew 24:7: For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.

11. Famines will be common:

Matthew 24:7: For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.

12. Earthquakes will be occurring globally:

Matthew 24:7: For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.

13. There will be violent weather:

Luke 21:25- And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring;
14. Children will be disobedient and rebellious:

2nd Timothy 3:2: For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,

15. Christians and Jews will be hated for their faith in and connection with Christ:
Luke 21:17: And ye shall be hated of all men for my name's sake.
16. Mankind will be in a state of moral decay:

2nd Timothy 3:2-5: For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God; Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.

17. Religious cults will flourish:

2nd Peter 2:1: But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction.

18. There will be progress made toward a global government:
The European Union, the revived Roman Empire, is alive today and moving steadily toward the fulfillment of this prophecy as seen in Daniel 7: 23: "The fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces." The Antichrist who will lead this world government (after the rapture of the Christian Church takes place) will be a leader from the European Union as seen in Daniel 9:26. He will be of the people who destroyed the city of Jerusalem and its sanctuary in AD 70, the Romans.

19. The world will be desperately seeking peace:

1st Thessalonians 5:3: For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.

20.Global means of communication will exist:

We know this because the book of Revelation teaches us the entire world will see several events. This is unique to our generation as only recently in mankind's history have these technologies been present.

Revelation 11:9: And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies three days and an half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves.

21. In the last days, fallen angels will mingle with mankind:

I know this one is going to be controversial, but there is a scriptural basis for this, as seen in Luke 17:26: And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.

A careful examination of what was going on in Noah's day seems to suggest fallen angels were somehow mingling with mankind.

Genesis 6:4: There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown.

If so, one of God's motives in destroying mankind at the flood may have been Satan and his fallen angels, in an attempt to save themselves from His judgment, were trying to taint the bloodline that would lead to the birth of Christ.

We find Noah was spared from destruction for three reasons as seen in Genesis 6:9. They are as follows:

1) Noah was a just man.

2) Noah was perfect in his generations (note this reference to his bloodline being pure).

3) Noah walked with God.

There is potentially more to the numerous UFO sightings and alien abduction stories in the news today than we have ever imagined. Click
HERE to view/listen to several enlightening television/audio shows by Bible prophecy expert Chuck Missler on the topic.

22. Israel will exist as a nation in the latter days:

Read Ezekiel 37:1-14 to see this prophecy, which was fulfilled in 1948.

23. Israel's birth as a nation will have happened in one day:
Fulfilled on May 14, 1948 as seen in Isaiah 66:8: "Who hath heard such a thing? who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day? or shall a nation be born at once?"

24. Jerusalem will have been recaptured by Israel:

This happened as a result of the Six-Day War in 1967. The capture of Jerusalem was critical from a prophetic standpoint as the Antichrist will someday enter a rebuilt Holy Temple that will be standing in Jerusalem at the mid-point of the tribulation period where he will declare himself to be God. This event, referred to by most as the abomination of desolation, is documented in Daniel 9:27 and Matthew 24:15.

25. Israel will be surrounded on every side by enemies:

Psalms 83:4: They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.

26. The possession of Jerusalem will be the source of international conflict:

Is this happening today or what? It's a HUGE sign to us! Zechariah 12:3: And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people: all that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it.
27. Christians will be lukewarm in their faith:

In Christ's address to the seven churches, He says in Revelation 3:15: I know thy works, that thou art neither cold nor hot: I would thou wert cold or hot.

28. Many will claim to be Christ:

Matthew 24:5: For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.

29. False Christs and false prophets will be very effective in the art of deception:

Matthew 24:24: For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.

30. There will be signs in the heavens:

Luke 21:25: And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring;
31. Sexual immorality will abound:

Jude 1:18: How that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts.
32. Idolatry will be common:

Revelation 9:20: And the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood: which neither can see, nor hear, nor walk:

33. Many Christians and church doctrines will depart from the faith:
1st Timothy 4:1: Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils;

34. Mankind's state of rebellion will be so great, the coming of Christ will catch them completely off-guard:

Luke 21:35: For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth.

 

35. Homosexuality will be flaunted:

Leviticus 20:13: "If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them."

This is also spoken of in Luke 17:28- 30: "Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded; But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed."

Although homosexuality is an abomination in the eyes of God, all sin is! I bring up this point because many Christians treat homosexuality as if it is the most unforgivable sin of all. Jesus Christ forgives all sins and we, His followers, should be reaching out to these people with love in our hearts that they might be saved! Homosexuality is not an unpardonable sin any more than any other sin is!

 

36. Many will rejoice in their unrighteousness:

2nd Thessalonians 2: 12: "That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness."

These people, according to 2nd Thessalonians 2:11, will be subject to believing the lie the Antichrist will present to the world in the aftermath of the Rapture of the Church, leading many of them to eternal damnation. God will allow them to be deceived, it seems, as a reward for their bold defiance of Him. What a frightening thought!

37. Many will begin to understand Bible prophecy and will start warning the world the return of Jesus Christ is near:

Acts 2:17-18: And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams: And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my Spirit; and they shall prophesy:

38. Aliyah will be taking place:

What is Aliyah? Aliyah is the Hebrew word used to describe the physical return of the Jewish people, the children of Israel, to their ancient Promised Land, Zion, from abroad.

In Scripture, God promised He would bring the Jews (descendants of Abraham) back to their Promised Land from all the nations of the world where He had scattered them! It is happening even as you read these words.

Ezekiel 36:24: For I will take you from among the heathen, and gather you out of all countries, and will bring you into your own land.

Have you seen any of these signs in the world today?

If so, I suggest you quickly enter into a relationship with Jesus Christ if you haven't already done so! He is coming soon! What must you do to be saved? Click
HERE.

Kommentti: Lopun ajan eräänä tärkeänä merkkinä tulee myös pitää tällä hetkellä meneillään olevaa Lähi-Idän rauhanprosessia, jossa Israeliin ollaan perustamassa toista valtiota kansainvälisen painostuksen kautta. Palestiinan valtiota Israelin sisälle! Tämä, jos mikä on kriittinen merkki, sillä Pyhän Maan jakaminen aiheuttaa monta tuomiota maailman kansoille ja johtaa Kristuksen pikaiseen väliintuloon. Vilkaisepa myös EU-pedon - Rooman maailmanvallan symboleja tästä linkistä : http://www.rapturealert.com/euinprophecy.html