Arvioita lopunajan kuvioista juuri nyt (6.9.2010)1. Rauhanneuvottelut
 Lähi-Idän 'rauhanneuvottelut' alkoivat äskettäin Washingtonissa ja jatkuvat syyskuun puolivälissä Egyptin Sharm El-Sheikissä. Tämä alkanut neuvottelukierros on ties kuinka mones lajiaan viime vuosikymmenien aikana. Jumala on ikäänkuin jarrutellut sopimukseen pääsemiseksi. Mutta sekin päivä vielä koittaa, että Lähi-Idässä tehdään ns. rauha Israelin ja palestiinalaisten välille ja maa jaetaan ainakin sopimuspaperilla. Ja siinä vaiheessa Jumalan silmäterään on sohaistu siinä määrin, että Hänen vihansa nousee Joelin ennustuksen mukaisesti, koska:  Maa jaetaan. Hänen tahtonsa vastaisesti.
 
 Lisäksi Dan 9:27 mukainen Lähi-Itää koskeva sopimus tulee toteutumaan. Sen voimaantulon kestoajaksi on Taivaassa määritelty vuosiviikoksi, tarkoittaen 7 kalenterivuotta. Kestoajan määrittäminen tässä yhteydessä ei voi oikeastaan tarkoittaa muuta kuin siirtymäkautta, jonka jälkeen sopimuksen ehdot täyttyisivät ja Lähi-Idän osapuolet eläisivät sen jälkeen rauhallista rinnakkaiseloa omissa valtioissaan. On selvää, että Israel-PA osapuolien väliset maakiistat ja väestön mahdolliset uudelleenasuttamiset eivät voi toteutua yhtäkkiä, asuuhan Juudeassa ja Samariassa lähes 300.000 siirtokuntalaista.

-- Johtopäätöksenä meneillään oleviin neuvotteluihin voisi mainita, että mikäli nyt päästään sopimukseen, johon mm. Benjamin Netanjahu/Israelin Hallitus näyttää pyrkivän (painostuksen alaisina) hyvin tiukkojen turvaehtojen kautta, niin silloin saattaisi profeetallinen 'rauha' syntyä. Edellytyksenä siihen on tietysti se, että tuon sopimuksen lopullinen voimaantulo tehdään mainitun Raamatun mainitseman 7v. siirtymäkauden puitteissa, sillä Hän valvoo Sanaansa.

2. Jerusalem väkikivenä.
Vaikka rauha 'rauhankvartetin' avulla runnottaisiinkin läpi, niin Jerusalemin osalta sopimukseen tulee repeämä:
Sak.12:2  Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. 3  Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.

3. Dan.9:27:n verbin HIGBIR  etymologia
1933:n Raamatunkäännös kääntää ko. jakeen alun huonosti: 27  Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi... King James kääntää kohdan paremmin: 27  And he shall confirm the covenant with many for one week... eli vahvistaa liiton viikoksi (tarkoittaa vuosiviikkoa eli 7 vuotta). Tuon confirm(vahvistaa)-sanan alkukielen heprean verbi on HIGBIR, joka tarkoittaa sellaista vahvistamista, jossa sopimus 'voitetaan' vahvemman oikeudella. Käytännössä se tarkoittaa Israel-PA sopimuksen voimaansaattamista ulkopuolisen vahvemman tahon  oikeudella, kun varsinaiset neuvottelevat osapuolet eivät sopimukseen muutoin pääse. Siis eräiltä osin sanelurauhaa, jossa siirtymäkauden aikana saavutetaan lopulliset rajat ym. oikeudet, koskien myös mm. Jerusalemin kysymyksen lopullisia ratkaisuja, mitä ne sitten olisivatkaan, koskien Temppelivuorta, III Temppeliä, Itä-Jerusalemin hallintaa yms.

4. Yonggi Chon tulkintaa.
Yonggi Cho toteaa kirjassaan(engl.), Danielin kirjan selitysteoksessaan, luvun 9 kohdalla tähän tapaan: "Ne, jotka Euroopassa lukevat päivälehdestä, että Lähi-Idässä on tehty monenkeskinen Rauhansopimus, ovat jääneet pois ylöstempauksesta." Tämähän tarkoittaa sitä, että Cho katsoo tällaisen Israelia jakavan Jumalan vastaisen  sopimuksen voimaantulon aloittavan varsinaisen vaivanajan, 'Jaakobin ahdistuksen' maailmassa, josta uskovat temmataan turvaan. Vrt. Jesaja 57:1-2 1 ¶  Vanhurskas katoaa (hukkuu-sana on huono tässä), eikä kukaan pane sitä sydämelleen, hurskaat miehet otetaan pois kenenkään siitä välittämättä, sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä. 2 Hän menee rauhaan: jotka vakaasti vaeltavat, he saavat levätä kammioissansa. Vrt. 1.Tess.5: 9  Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tässä käytetään sanaa ...vihaan, joka tarkoittaa samaa kuin Vihan Aika.

5. Lopun ajan merkkejä
Lopun ajan merkit maailmassa ja nukkuvissa seurakunnissa ovat hyvin selviä. Jumala on halunnut 'viheltää peliä poikki' maailmassa jo pidempään. Pysäyttää kansoja niiden itsekkäästä syntielämästä ja Israelin jatkuvasta kalvamisesta. Itsekkyys, homouden kannatuksen nousu hyväksymisen kautta on laajaa maailmassa, maat ja kirkotkin menevät mukaan hyväksymään äärimmäisiä synnin muotoja. Kaikenlainen syntielämä rehottaa.
On  ollut monenlaisia tuhoja, joissa Jumala on ikäänkuin halunnut huomiota, palauttaakseen ihmiskuntaa takaisin Luoja-Jumalan lakien tunnustamiseksi: -tsunameja, maanjäristyksiä, tuhotulvia, maanvyörymiä, tuhkapilviä, suuria maastopaloja, meriä saastuttavia öljyvahinkoja, hurrikaaneja jne. -- Syntielämä vain jatkuu, mutta keinot eivät lopu Israelin Jumalalta. Ilmestyskirja kertoo monista vihan maljoista, joita kansat joutuvat vielä kohtaamaan.

6. Kuningas saapuu pian:
Ilm 3:11  Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.
Ilm 22:7  Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin!"
Ilm 22:12  Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.
Ilm 22:20  Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!