Kysymys Jerusalemin hallinnasta johtamassa apokalyptisiin loppuselvityksiin


Esipuhe: Tässä lyhyessä analyysissa allekirjoittanut esittää Raamatun profeetallisen näkökulman Jerusalemin omistuksesta. Tämä näkökulma yleensä ohitetaan poliittisissa arvioissa ja se juuri on tekijä, joka on johtanut syviin tulkintaristiriitoihin Jerusalemin asemasta. Jumalan todellisuus ja Hänen oikeutensa kansojen ja maiden aktiiviseen, ylimpään hallintaan on sivuutettu. Tällä on ja tulee olemaan myös näkyvällä tasolla äärimmäisen kohtalokkaat seuraamukset, kunnes Jeesuksen kuninkuus astuu voimaan silloin, kun Hänen oma kansansa, juutalaiset kutsuvat Häntä avuksi.

   
1. Raamattu ilmoittaa, että Jumala itse on valinnut Jerusalemin omaksi kaupungikseen. Tämän kaupungin valinta liittyy tietenkin juutalaiskansan valintaan, jonka Jumala aikoinaan valitsi välittämään Luojan todellisuuden ja tahdon muille kansoille Raamatun ilmoituksen kautta. Jumalan taholta juutalaisten kantaisälle Aabrahamille annettu lupaus Kanaanin maan omistuksesta ja Aabrahamin jälkeläiskansasta, Israelin kansasta sinne asumaan, ovat peruuttamattomia, edelleen voimassa olevia  Jumalan valallisia lupauksia. Lisää asiasta löytyy mm. tästä ICEJ-linkistä. Sekä täältä.

2. Jeesus Kristus sanoi Jerusalemista näin: Matt 5:35  ...älkääkä [vannoko] maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren Kuninkaan kaupunki; Jeesus tarkoitti itseään tässä ja tulevaa kuninkuuttaan, sitä jota kristikunta 'Isä meidän-rukouksessa' on rukoillut kohta 2000 vuotta: "Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;
tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;...." Tämä rukous toteutuu vielä kirjaimellisesti kokonaan. Erityisesti teologiaa tietämättömät tarvitsevat  tämän rukouksen selityksen ja varsinkin kohdalta "..tulkoon sinun valtakuntasi..." On syytä kertoa, mitä se tarkoittaa. Ensiksi valtakunta sana pitäisi kääntää alkutekstin mukaisesti 'kuningaskuntasi'. Silloin fyysinen, näkyvä, tuleva kuningaskunta maan päälle on ymmärrettävämpää: Jeesus itse tulee hallitsemaan maan päälle ja juuri tuohon yllä mainittuun ' suuren kuninkaan' kaupunkiin, eli Jerusalemiin.

Tämän rukouksen ymmärtämistä on sotkenut Lutherin Katekismuksen selitys, jossa hän selittää 'valtakunnan tulon' seuraavasti, '... tässä rukoilemme, että se tulisi meidänkin sydämiimme.' Kyllä Jeesus tarvitaan sydämeenkin, mutta tässä kohdassa  tarkoitetaan ensisijaisesti Jeesuksen hallinnon, Kuningaskunnan fyysistä tuloa,  jolloin Hän perustaa tulevan hallintonsa nykyiseen Jerusalemiin, '..suuren Kuninkaan kaupunkiin.' Tämä kaupunki oli ja on juuri siinä, mitä tänään kutsutaan nimellä Itä-Jerusalem. Länsi-Jerusalemia ei tuolloin ollutkaan. Siksi on äärimmäisen tuhoisaa ajatella jakaa Jerusalem kahtia, mitä ilman Jumalaa ratkaisunsa tekevät liittoutumat ja kansojen hallintokoneistot tänään hulluudessaan ovat vaatimassa. Sanoohan Raamattu :  Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa".

3. Jerusalemin jumalallisen todellisuuden hylkääminen ja siihen 'kätensä' satuttaminen on valitettavasti  toteutunut viime aikojen jakamisvaatimuksissa. On unohdettu, että Kuningas Daavid teki sen pääkaupungiksi n.1000v. ennen Jeesuksen syntymää. On unohdettu paikan pyhyys: Alue on Jumalan Temppeleiden aluetta, se on ennen kaikkea Jeesuksen Kristuksen, Kristikunnan Herran kärsimisen ja ylösnousemuksen kaupunki, sen lisäksi, että se on tulevan Suur-Kuninkaan, Jeesuksen Kristuksen tuleva Hallintokaupunki.

4. Raamatun ilmoittamat rangaistukset kohtaavat Israelin maan ja Jerusalemin jakajia. Muutamia Raamatun varoittavia ennustuksia niille Hallituksille ja kansojen johtajille, jotka kohtalokkaasti luulevat  voivansa  päättää itsenäisen Israelin pääkaupungin ja maan jakamisesta, sekä juutalaiskansan kohtalosta.

Sakarja 2: 8: ".... Sillä joka teihin (juutalaisiin) koskee, se koskee hänen silmäteräänsä."

Sakarja näki : 1 ¶  Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä: 2  Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. 3  Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.

Selitys: Koska Israel ei tule suostumaan vapaaehtoisesti pääkaupunkinsa jakamiseen, niin kansat lähtevät asevoimin pakottamaan Israelia ja siinä vaiheessa sodan kiroukset tulevat repimään kansoja tämän ennustuksen mukaisesti.

Sakarja 14: 1 ¶  Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. 2  Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. 3  Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. 4  Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. 5  Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.

Selitys: Sota Jerusalemista tulee olemaan viimeinen sota ennen Kristuksen näkyvää paluuta Israeliin. Ja niinkuin Jumala Sakarjalle näytti etukäteen, se on tuhoisa Israelille, mutta erityisesti hyökkäävät kansojen armeijat, joiden tarkoitus on pyyhkäistä Jerusalem kokonaan pois,  tulevat kokemaan äärimmäisen tappion. Juutalaiskansan jäännös selviää ja pelastuu tuholta ja niin koittaa vihdoin ihmiskunnalle pitkä rauhan aika, sillä Raamattu kertoo ja ennustaa seuraavaa, ennen näkemätöntä:
Miika 4:3  Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.  Kohta, josta katkelma on YK-palatsin etuovellakin. Rauha tulee, mutta tuhojen jälkeen, sillä Hallitukset ovat hyljänneet Juudeo-Kristillisen näkemyksen ja Jumalan todellisuuden.

Selitys: Jeesus Kristus lopettaa sodat ja armeijat ovat tarpeettomia. Aseet muutetaan hyötykäyttöön.

"Näit irti Jerusalemista", se on 'Suuren Kuninkaan' kaupunki.

Reino Savola