Itämaan tietäjät eivät käyneet Beetlehemin seimessä
1. joulun historiaa

Luukas kertoo: "Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua,
verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.  Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli.  Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa." Roomalaisten Verollepanon johdosta Beetlehemin majoitustilat olivat täynnä. Joosef, Maria ja lapsi löysivät majoituksen paikaksi karjasuojan. Mooseksen lain mukaan naisen synnyttämisen jälkeinen puhdistumisaika oli 33 vuorokautta. Luukas jatkaa: "Ja kun heidän puhdistuspäivänsä, Mooseksen lain mukaan olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen, niinkuin on kirjoitettuna Herran laissa: "Jokainen miehenpuoli, joka avaa äidinkohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi"  ja uhrataksensa, niinkuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikaa."   Luukas jatkaa: "Ja täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin." Palaaminen siis kaikessa rauhassa asuinkaupunkiinsa Nasaretiin.
           Tarkka Raamatun lukija on varmaan huomannut, ettei Luukas puhu mitään Itämaan tietäjistä, eikä perheen paosta Egyptiin, mistä Matteus taas kirjoittaa. Tämä ero johtuu siitä, että Matteus ja Luukas aivan ilmeisesti kertovat eri ajankohdasta. Luukas kertoo ajankohdasta, kun Jeesus syntyy ja Matteus kirjoittaa menneestä tapahtumasta näin: " Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin,  ja he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan." Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan.  Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä.  He sanoivat hänelle: "Juudean Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta:
‘Ja sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia’." Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt.  Ja hän lähetti heidät Beetlehemiin sanoen: "Menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta; ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan." Kuultuaan, että Juutalaisten kuningas oli Kirjoitusten ennustusten mukaan syntyvä Beetlehemissä, tietäjät matkasivat vielä 6 kilometrin matkan Jerusalemista Beetlehemiin ja löysivät lapsen.
    Matteus jatkaa: "Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa.  Ja Jumala kielsi heitä unessa Herodeksen tykö palaamasta, ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa." Tässä mainitaan tietäjien meno huoneeseen, eikä seimeen. Syynä on se, että tässä yhteydessä Joosef, Maria ja Jeesus-lapsi olivat kokonaan uudella käynnillä Beetlehemissä noin 1,5 vuotta myöhemmin,  jolloin Itämaan tietäjät vasta tulivat paikalle. Tämän ajoitus selvenee Herodeksen päätelmästä, jonka Matteus tallensi: "Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemistä ja koko sen ympäristöstä, kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut."
Toinen todiste perheen eri matkasta Beetlehemiin löytyy myös tietäjien käynnin jälkeisistä tapahtumista. Matteus kirjoittaa: "Mutta kun tietäjät olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon; sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet".  Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin." Luukas siis tallensi ajankohdan, jolloin  lapsi syntyi ja hänen kanssaan palattiin kaikessa rauhassa Nasaretiin. Matteus tallensi myöhäisemmän ajankohdan, jolloin tietäjät myös tulivat käynnille ja pyhä perhe pakeni silloin  yötä myöden Egyptiin noin 1,5-vuotiaan Jeesus-pojan kanssa.
    Jos olet saanut joulukortin, jossa tietäjät tuovat lahjansa seimen lapsen luo, niin siinä on taiteilijan ja monesti myös saarnojen vaikutusta. Mutta pääasia on, että meille on syntynyt Vapahtaja, joka on Voideltu Messias, syntien Sovittaja.Viettäkäämme juhlaa sen ja Jumalan kunniaksi.

Ps. Tämä  Vapahtajan syntymään liittyvä tutkimukseni on tehty vuosia sitten vastineena kirjailija Antti Tuurin Ilkka-lehdessä olleeseen joulunajan novelliin, jossa hän totesi, miten ristitriitainen Raamattu on jouluevankeliumien osalta. "toinen evankeliumi sanoo Joosefin, Marian ja Jeesus-lapsen lähteneen Nasaretiin ja toinen Egyptiin." Hän ei ollut päätelmässään riittävän tarkka. Raamatun luotettavuutta puolustava vastineeni julkaistiin Ilkassa aikoinaan. Tässä teksti on uudelleenmuotoiltu, mutta asiasisältö on sama kuin silloisessa vastineessani.

Reino Savola, Lappajärvi