Pari ajatusta aikalaskelmista

Seurakuntakauden pituus on ilmoitettu Hooseassa, jota alempana tarkastellaan.

Esipuhe: Apt 1:6 Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" 7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,

Tuohon edelläolevaan on viitattu usein, kun joku on uskaltanut puhua lopunajan määräajoista. On huomioitava, että Jeesuksen vastaus oli kohdistettu apostoleille ja valikoidulle pioneerijoukolle, jonka oli määrä seurakuntakauden alussa lähteä viemään evankeliumia voimakkaasti eteenpäin. Jeesus, joka tiesi ajat ja aikakaudet, ei antanut uteliaisuudelle sijaa, koska hän tiesi tulevaisuuden. Sen, että aikojen loppuun kuluu vielä paljon aikaa. Ei olisi ollut mielekästä masentaa opetuslapsijoukkoa heti alussa sanomalla, että Hänen paluunsa vie vielä useita ihmispolvia.

Raamattu suhtautuu periaatteessa myönteisesti aikakausien arviointiin.

Luuk. 12:56 Te ulkokullatut, maan ja taivaan muodon te osaatte arvioida; mutta kuinka ette arvioitse tätä aikaa? Jeesus nuhteli uskonnollisia johtajia, kun eivät osanneet arvioida omaa, messiaanista aikaansa. Danielille ilmoitettiin useita tarkkoja aikamääriä. Osa koski paluuta Baabelista, osa koski lopunaikaa. ...1260 päivää, 1290 päivää ja ...autuas, joka saavuttaa 1335 päivää, jolloin Israelin henkiinjääneet, antikristuksen vastaisen sodan pyörteissä, saavat pyhitettyinä aloittaa Jeesuksen hallitsemassa Jerusalemissa uuden, kunniakkaan ja onnellisen aikajakson. Juutalaisille on tuolloin päivän tarkkuudella mahdollista seurata ja tietää, milloin Jeesus Messias tulee heille Pelastajaksi. (Viimeisen 3,5 vuoden alkupisteenä on pidetty antikristuksen menoa Jerusalemin 3. Temppeliin, julistautumaan jumalaksi.) Pelastaen ensin ne, jotka ovat paenneet Petraan, hepreaksi Bosraan ja sitten vasta tullen Öljymäelle, johtaen mukanaan Petrasta pelastuneita ja sotien matkalla kohden Jerusalemia, antikristuksen joukkoja vastaan, kuten Arnold G. Fruchtenbaum opettaa kirjassaan The Footsteps of the Messiah.

Danielin kirjan sinetit, jotka olivat lukittuja lopun aikaan saakka, on avattu. Esim. Y.Cho on selittänyt Danielin kirjan alusta loppuun kirjassaan Daniel.(engl.) Olisi erikoista, ellei Herra avaisi seurakunnalle aikamääriä lopun aikoina. Kuitenkin omaisuuskansalleen Israelille Hän on ilmoittanut päivän tarkkuudella näkyvän tulonsa ajan, 1335 päivää.

Aamos sanoo tärkeän totuuden: Aam 3:7 Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Tässä ei suljeta ilmoituksen ulkopuolelle aikamääriäkään. Paavali sanoo: 1Kor. 2:10 Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin.

Raamattu ei rajaa aikamäärien paljastumista Pyhän Hengen aikakaudella, varsinkaan lopun aikana, vaikkei juuri tarkkaa tempauksen päivää ja hetkeä paljastuisikaan.

pääsivulle


Seurakuntakauden pituus Hoosean kirjan mukaisesti

" Hoos.6:2. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää,....."

Seuraavassa lyhyt yhteenveto seurakuntakauden pituuden laskelmasta alla olevan Hoosean profetian aikakehyksen puitteissa. Tämä laskelma on avautunut Vapaakirkon saarnaajalle, Lauri Ojutkankaalle.

1. On hyvä muistaa, että Raamattu ilmoittaa ajat raamatullisina mittoina, 1 vuosi on 360 päivää.(esim. 3,5 v = 1260 p) Meidän tehtävämme on muuttaa ne aurinkovuosiksi. Pituus on 365,2422 päivää, jossa on siis karkausvuodet jo huomioitu.

2. Nehemia sai Kuningas Artaxerxesiltä käskyn rakentaa Jerusalemin temppeli 444 eKr. Daniel 9. perusteella voidaan laskea, että tuosta käskystä kului 7+62 vuosiviikkoa eli 483 vuotta eli 173880 päivää. Daniel mainitsee myös, että sitten voideltu tuhotaan. Eli vuodesta 444eKr (Nissan kuusta) Jeesuksen eli Voidellun eli Messiaan tuhoon kuluu 173880 päivää. Päädytään vuoteen 33 huhtikuun 3:een päivään, jolloin oli juutalaisten pääsiäinen. Tämän kärsimysajankohdan on laskenut moni, mm. Texasin Teologisesta Instituutista Tri. Harald Hoener ja Heikki Oja Helsingin Yliopiston almanakkaosastolta (ks.hänen kirjansa AIKAKIRJA s. 12.)

3. Kärsimysajankohtaan 3.4. v.33 jKr on lisättävä 3 päivää 'maan povessa' oloa ja vielä 40 päivää, jonka aikana Jeesus ylösnousseena ilmestyi opetuslapsilleen eli yhteensä 43 päivää, minkä jälkeen Hän nousi ylös eli 'meni takaisin paikoilleen', kuten allaolevassa Hoosean kohdassa sanotaan, 5:15. Huhtikuun 3:een 43 päivää lisää ja tulemme Toukokuun 15:sta, jolloin Jeesus nousi takaisin paikoilleen, (Hoos.5:15: "Minä menen takaisin paikoilleni"...), josta alkoi seurakunnan 'kaksi päivää.' (Pyhän Hengen vuodatusta odotettiin vielä 10 päivää).

4. Allaoleva Hoosean kohta ennusti myös seurakuntakauden pituuden. Kun Israel tekee parannuksen, 6:1, niin Jumala Taivaasta huomio kansansa ja lupaa uskollisuudessaan seuraavassa jakeessa näin: 6:2 Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä. On selvää, että tässä ei ole kyse normaaleista 24-tuntisista päivistä, vaan kahdesta 1000-vuotisesta jaksosta, koska Raamattu sanoo, että Herran edessä yksi päivä on tuhannen vuotta.

5. Nyt laskemme seurakuntakauden keston seuraavalla periaatteella:

Hoosean kaksi päivää lähtee liikkeelle toukokuun 15. päivästä v.33, (jolloin siis Jeesus "meni takaisin paikoilleen") seuraavasti 2000 x 360 = 720'000 päivää. Muutamme tuon aikajakson kalenteriimme sopivaksi eli jaamme 720'000 päivää aurinkovuoden pituudella 365,24219879, jolloin saamme aurinkovuosien määräksi 1971,2946 vuotta. Desimaalin jälkeisestä osasta tulee 107,6 päivää, jonka muutamme vielä kuukausiksi ja päiviksi. Saamme 3 kk ja 18 päivää. Eli 1971 vuotta 3kk ja 18 päivää, mikä on siis Hoosean mainitsema 'kaksi päivää'.

6. Nyt tämä 'kaksi päivää' sitten lisätään Jeesuksen Taivaaseenastumisen ajankohtaan, toukokuun 15. v.33. Hoos.5: 15 Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet..... Tulemme syyskuun alkupäiviin v. 2004, jolloin seurakuntakausi päättyy, mikäli Tri. Hoehnerin ja Heikki Ojan alkupäivä Jeesuksen Kärsimysajalle, 3.4.v.33 pitää paikkansa.

Ojutkankaan laskelmaa on pidettävä merkittävänä avautumisena Hoosean kirjan lopunajallisessa aikatulkinnassa. (web-sivuilta löytyy kyllä jo aiemminkin tehtyjä, samantyyppisiä lakelmia, lähtien yleensä AD 32 liikkeelle) On kuitenkin tärkeää seurata aikain merkkejä laskelmien lisäksi: Israelia, maanjäristyksiä ym.., joista Jeesus puhui. Daniel 9:27 toteutumisen seuraaminen on tällä hetkellä eräs merkittävimmistä ajan seuraamisen kohteista. Siinähän EU-johtaja (Elpyneen Rooman maailmanvallan, "neljännen pedon" johtaja, antikristus)tulee vahvistamaan liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi eli seitsemäksi vuodeksi Israelin ja sen naapureiden kanssa. Lähi-Idän rauhantekoon näyttää olevan suorastaan tungosta. Milloin USA:n presidentti, milloin EU tai Quartetti. 'Tiekarttaa' on yritetty ajaa monesti eteenpäin. Jo nyt on tullut esille useita ehdotuksia siirtymäkauden sopimuksesta Lähi-Itään. On esitetty rauhanturvaajia osapuolten väliin....Sitten kun puhutaan seitsemästä vuodesta ja EU-johtaja (AC) on allekirjoittamassa sitä, niin olemme lähellä tempausta. Jumala lupaa herättää Israelin hengellisesti 'kolmantena päivänä.' Kuinka paljon aikaa menee 'kolmannen päivän' puolelle, jolloin Israel pelastuu, emme tarkasti tiedä. Ainakin se tiedetään, että seurakunnan tempauksen jälkeen menee vielä seitsemän vuotta eli 'Jaakobin ahdistuksen' aika. Ei ole varmuutta siitäkään, tapahtuuko seurakunnan ylösotto heti, kun seurakuntakausi päättyy eli onko viimeinenkin armon ajan pakana käynyt sisään....mahdollista sekin. Itse en aio omenapuita istuttaa.......

Hoosean profetia, joka kätkee seurakuntakauden pituuden ja ilmoituksen Israelin lunastuksesta 3:na päivänä.

5: 10 Juudan ruhtinaat ovat tulleet rajan siirtäjäin kaltaisiksi. Minä vuodatan heidän päällensä vihani niinkuin vedet.
11 Sorrettu on Efraim, loukattu hänen oikeutensa, sillä hän tahtoi vaeltaa ihmiskäskyjen mukaan.
12 Minä olen Efraimille kuin koi ja Juudan heimolle kuin mätä.
13 Mutta kun Efraim näki sairautensa ja Juuda paiseensa, meni Efraim Assuriin, lähetti sanan sotaiselle kuninkaalle; mutta tämä ei voinut teitä parantaa, ei tehdä terveeksi teidän paisettanne.
14 Sillä minä olen Efraimille kuin leijona, Juudan heimolle kuin nuori jalopeura: minä, minä raatelen, menen ja kannan pois, eikä pelastajaa ole.
15 Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani: ahdistuksessansa he minua etsivät.

Hoosea 6: (toim.huom. tässä on aikoinaan 6. luvun merkintä tullut väärään kohtaan, katkaisten asiayhteyden.)

1 ¶ Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät.
2 Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä.
3 Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan.

pääsivulle