FATIMA

Esipuhe:

Mikä on Fatima? Se on vuoristokylä Portugalissa, jonka muslimit aikoinaan valtasivat. Sille annettiin nimi Fatima, Muhammedin tyttären mukaan. Katolinen kirkko huomasi tilaisuutensa koittaneen saada vaikutuksensa leviämään: v.1917 Neitsyt Marian sanottiin ilmestyneen Fatimassa. Näin siitä on tullut kahden suuren uskonnon 'pyhä paikka'. Pyhiinvaellus-neitsytpatsaat Meidän Leidistämme Fatimasta, on ihastuksella vastaanotettu Afrikan, Intian ja muuallakin muslimien taholla, ja monet muslimit ovat nyt tulossa roomalaiskatoliseen kirkkoon. Siellä sijaitsee 'Fatiman Temppeli' ja Fatimaan ollaan puuhaamassa maailman uskontojen keskusta. Asiasta on raportoinut Portugal Weekend Newspaper. Siinä kerrotaan Vatikaanin ja YK:n valtuuskuntien tapaamisesta Fatimassa kehittämässä maailmanuskontojen kohtaamispaikkaa.


Fatimasta tulossa uskontojenvälinen pyhättö.

Portugal's Weekend Newspaper in English

Vapaamuotoisia käännöskatkelmia allaolevasta:

 • Vatikaanin ja YK:n valtuuskunnat pitivät lokakuussa Fatimassa vuotuisen uskontojenvälisen kongressin "The Future of God", "Jumalan Tulevaisuus" (nytkö ne jo päättävät Jumalankin tulevaisuudesta!?)

 • Siellä kuultiin, miten Pyhättöä kehitetään keskukseksi, missä kaikki maailman uskonnot tulevat vierailemaan eri jumaliensa luona. Kongressi oli Paul VI Pastoral Centre:ssä. Puheenjohtajana oli Lissabonin Cardinaali, Patriarch José de Cruz Policarpo.

 • Pyhätön esimies Monsignor Luciano Guerra kertoi Hindujen , Muslimien, Juutalaisten, Ortodoksien,
  Buddhistien and Afrikan Pakanaedustajille:" Fatiman tulevaisuuden tai Jumalan ja Hänen äitinsä palvonnan tässä Pyhätössä täytyy kulkea läpi sellaisen pyhätön luomisen, missä eri uskonnot voivat sekoittua."

 • Monsignor Guerra osoitti tosiasian, että Fatima on Muslimin ja Muhammedin tyttären nimi. Pyhätön täytyy olla avoin eri uskonnoille. "Siksi meidän täytyy otaksua, että tämä on Siunatun Neitsyt Marian tahto, että tämä tulee tällä tavalla."

 • Ensimmäistä kertaa 86-vuotisen Fatiman historian aikana kaikki Pakana - ja Kristilliset valtuuskunnat oli kutsuttu osallistumaan Ekumeenisiin juhliin. Jesuiittateologi Jacques Dupuis painotti, että maailman uskontojen pitää yhtyä. "Tulevaisuuden uskonto tulee olemaan yleinen uskontojen yhdentyminen universaalissa Kristuksessa, joka tyydyttää kaikkia," hän sanoi. (Joopa, muttei taida tyydyttää itse Kristusta.)

 • Belgialaisteologi väitti: "Muut uskonnolliset traditiot maailmassa ovat osa Jumalan suunnitelmaa ihmiskuntaa varten ja Pyhä Henki on operoimassa ja läsnä Buddisteissa, Hinduissa ja muissa pyhitetyissä Kristittyjen ja ei-kristittyjen uskoissa yhtä hyvin." (Oho, aivan uutta teologiaa....!) "Jumalan valtakunnan universaalisuus sallii tämän, ja tämä ei ole mitään enempää, kuin moninainen muoto saman pelastuksen mysteerin jakamisesta. Lopulta on toivottavaa, että Kristitty tulee paremmaksi kristityksi ja jokainen Hindu paremmaksi Hinduksi." (Eihän siinä muuta kai kuin kaikki yrittämään...-:)

 • Virallinen kongressin lausunto kehottaa ei-käännyttämis-lähestymistapaa kaikille uskonnoille. Ei käännyttämistä, eikä oman uskontonsa vahvistamista toisia painamalla. Avoin dialogi on oikea tapa. Jokainen saa olla uskollinen omalle uskolleen, muttei oman paremmuutta saa korostaa. Korostettiin, että kaikkien uskontojen salainen rauha on myönnettävä, olisi korostettava yhteneväisyyksiä, vaikka erilaisuudet ovat olemassa.

 • Valtuuskunnat sopivat, että uskonnolliset pyhätöt , mukaanlukien Fatima, tulisi uusia joka 25:s vuosi, vastaamaan uuden ajan trendejä ja uskoja. Fatiman Pyhättö käy läpi täydellisen uuskonstruktion, stadion-tyyppiseksi basilikaksi ja se pystytetään lähelle 1921 rakennettua basilikaa.

  Kommentti: Tulee pakosta mieleen Ilmestyskirjan 'porttouskonto.'


Portugal's Weekend Newspaper in English
http://the-news.net/cgi/story.pl?title=F%E1tima%20to%20become%20interfaith%2
0shrine&edition=727

The Portugal News

MAIN - 01/11/2003

Fátima to become interfaith shrine

Delegates attending the Vatican and United Nations (UN) inspired annual
interfaith congress "The Future of God", held during October in Fátima,
heard how the Shrine is to be developed into a centre where all the
religions of the world will gather to pay homage to their various gods. The
Congress was held in the Paul VI Pastoral Centre and presided over by the
Cardinal Patriarch of Lisbon José de Cruz Policarpo.

The Shrine's rector, Monsignor Luciano Guerra, told the Congress that Fátima
"will change for the better." Addressing Hindu, Muslim, Jewish, Orthodox,
Buddhist and African Pagan representatives he stated: "The future of Fátima,
or the adoration of God and His mother at this holy Shrine, must pass
through the creation of a shrine where different religions can mingle. The
inter-religious dialogue in Portugal, and in the Catholic Church, is still
in an embryonic phase, but the Shrine of Fátima is not indifferent to this
fact and is already open to being a universalistic place of vocation."

The Hindu representative Ansshok Ansraj, described how already in the Far
East millions of Hindus are getting "positive vibrations" from visiting
Marian shrines without endangering their faith.

Monsignor Guerra pointed out that the very fact that Fátima is the name of a
Muslim and Mohammed's daughter, is indicative that the Shrine must be open
to the co-existence of various faiths and beliefs. According to the
Monsignor: "Therefore we must assume that it was the will of the Blessed
Virgin Mary that this comes about this way." Traditional Catholics opposed
to the Congress were described by the Monsignor as "old fashioned, narrow
minded, fanatic extremists and provocateurs."


For the first time in the 86-year history of Fátima all of the Pagan and
Christian delegates were invited to participate in the Ecumenical
celebrations. One of the principle speakers, the Jesuit theologian Father
Jacques Dupuis, was insistent that the religions of the world must unite.
"The religion of the future will be a general converging of religions in a
universal Christ that will satisfy all", he said.


The Belgium born theologian argued: "The other religious traditions in the
world are part of God's plan for humanity and the Holy Spirit is operating
and present in Buddhist, Hindu and other sacred writings of Christian and
non-Christian faiths as well." In an impassioned plea he said: "The
universality of God's kingdom permits this, and this is nothing more than a
diversified form of sharing in the same mystery of salvation. In the end it
is hoped that the Christian will become a better Christian and each Hindu a
better Hindu."


An official statement put out by the Congress called for a non-proselytising
approach by all religions. "No one religion can irradiate another", it said
"or strengthen itself by downplaying others and an open dialogue is the way
to building bridges and tearing down walls of centuries of hate. What is
needed is that each religion be true to its faith integrally and treat each
religion on the same footing of equality with no inferior or superiority
complexes." It emphasised that the secret to peace amongst all religions is
admitting that contradictions exist between creeds but to concentrate on
what unites them as opposed to what separates them.


Delegates agreed that religious shrines, including Fátima, should be
revamped every 25 years to reflect modern day trends and beliefs. The Shrine
of Fátima is about to undergo a complete reconstruction with a new
stadium-like basilica being erected close by the existing one built in 1921.

pääsivulle