Mitä se kaikki merkitsee?

Esipuhe: Onko maailman horjuva talous valmistamassa tietä Raamatun ennustamalle poliittiselle, kaiken kattavalle talousjärjestelmälle, Antikristuksen järjestelmälle, jossa kaikilla on sama raha ja järjestelmä, joka kontrolloi kaikkea ostamista ja myymistä.  Ilmestyskirjan luvut 13 ja 17 . Allaolevassa artikkelissa arvioidaan kehityssuuntaa maailmassa globaalitalouden suuntaan. Samuel Korhonen postitti allaolevan  valmiiksi käännettynä.

By John Terry -- Revelation Files

RevFiles'in huomautus: Maailman valtakuntien muretessa velkavuoren alla näyttämöä pystytetään Antikristuksen valtakunnan nousulle. Valtioita, jotka eivät kärsi, ovat arabivaltiot, joiden rikkaus perustuu pääasiassa valtaviin öljyvaroihin niiden rajojen sisäpuolella ja tämä varallisuus voi hyvin ostaa vaikutusvaltaa tulevina vuosina. Sharia-pankkitoiminnan suosio jatkaa kasvuaan lännen valtioden keskuudessa ja sen myötä "rauhan uskonnon" leviäminen Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Toistuvat vaatimukset irroittaa öljyn hinnat dollarista tulevat useista arabivaltioista ja tämä voi kiihdyttää USA:n dollarin kuolemaa globaalin kaupan ensisijaisena valuuttana. 


Mitä se kaikki merkitsee?

By Jan Markell
 www.olivetreeviews.org  

Uskon opiskelleeni parhaiden opettajien johdolla, kun on kyse siitä, mitä Raamattu ilmoittaa meille viimeisistä päivistä. Monet ovat tyrmistyneitä  Amerikan nopeasta alamäestä. Uusi terveydenhuoltolaki ei koskenut terveyden huoltoa vaan ennemmin Amerikan sosialisoimista. Amerikka on juuri tullut Saul Alinsky'n vallan alaiseksi, mutta jotkut meistä, vaikkakin murheellisina, katsovat laajempaa kuvaa. Niinpä minä näen sen näin.

Ilmestyskirjan luvut 13 ja 17 näyttävät tulevan poliittisen maailmanjärjestelmän, maailmanjohtajan, maailmanuskonnon ja yhden maailman rahajärjestelmän (rahattoman). Me emme tiedä milloin tämä kaikki toteutetaan, mutta me tiedämme, että suurin maailmanjärjestystä pidättävä tekijä on ollut Amerikka, supervalta vailla vertaa.

Tulevassa järjestelmässä kaikki valtiot ovat luultavasti "tasa-arvoisia." Se on, siinä ei ole muita supervaltoja kuin ehkä Euroopan Unioni - voimakkaiden eurooppalaisten valtioiden konsortio. Jopa jotkut yksilölliset valtiot Euroopassa ovat tätä kirjoittaessani murenemassa, niin että jotkut noista valtioista yhtyvät ja tulevat lopunajan vallaksi. Taloudellinen kaaos todennäköisesti tasoittaa kaikkien maailman pelurien pelikentän tällä oudolla shakkilaudalla.
 
Taloudellinen kaaos ajaa alas myös Kiinan ja Venäjän, vaikka kummallakin näyttää olevan tärkeä rooli viimeisinä päivinä, koska ne hyökkäävät Israeliin, toinen Googin/Maagogin sodassa ja toinen Harmageddonin taistelussa. Niiden valtakunnat ja maa-alueet ovat valtavat. Supervalta numero yksi on kuitenkin ollut Amerikka ja nyt me näemme sen romahtavan johtuen mädästä politiikasta, ahneudesta, itserakkaudesta, vallan rakkaudesta ja tämän Raamatun jakeen personoitumisesta: "Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea?" (Jer. 17:9)

Tilinpäätös siis on, että Amerikka on ollut tärkein este maailmanjärjestelmälle. Näemme laskevan dollarin, joka on ollut vuosikymmeniä yksi tärkeistä valuutoista, joka vielä seisoo yhden maailman talous-/rahajärjestelmän tiellä.
 
Barack Obama ja kumppanit sanovat, että me emme ole kristillinen kansa, mutta se on roskaa, koska seurakunta Amerikassa tämän hetkisistä heikkouksistaan huolimatta seisoo tulevan maailmanuskonnon tiellä. Tätä kirjoitettaessa Amerikassa on käynnissä hyökkäys kaikkea kristillistä vastaan. Sen on määrä riisua meidät kaikesta jumalisesta perinnöstämme ja vapauttaa Yhdysvallat kristinuskosta, niin pitkälle kuin mahdollista.

Tämä skenario voidaan päätellä Raamatusta siitä, että koska Amerikka ei ollut olemassa Raamatun aikana, niin Amerikan merkityksen on vähennyttävä ja Euroopan lisäännyttävä. Se mies, joka parhaiten voisi saada tämä aikaan, lupasi Amerikalle ja maailmalle "toivon ja muutoksen" ja tietämättömät ottivat sen täydestä. Barack Obama on kuitenkin vain yksi peluri tässä globaalissa shakkipelissä. Siitä huolimatta hän antoi vuoden 2008 kampanjassaan maailmalle kuvan, että hän oli uusi "maailmanjohtaja." Tätä juuri maailma kaipaa: "miestä, jolla on suunnitelma." On oltava maailmanjohtaja, mutta hän ei ole se.

Kapitalismin täytyy mennä ja se täytyy korvata sosialisoidulla maailmalla. Sanot, että se vie vuosikymmeniä. Katso, mitä on tapahtunut vain vuoden sisällä! Meitä ei vain uhkaa ulkopuolelta radikaali Islam, vaan meitä uhkaa ulko- ja sisältäpuolelta ryhmä älykkäitä globalisteja, jotka vakuuttavat Amerikalle ja maailman valtioille, että ainoa tie kestävään maailmanrauhaan on perustaa globaali hallitus ja jotta se toimisi tehokkaasti, kaikkien valtioiden on oltava tasa-arvoisia.
 
Globalisteilla ei ole mitään kunnioitusta valitsijoitaan kohtaan, ei mitään kunnioitusta virkaansa kohtaan, ei mitään kunnioitusta Amerikan perustuslakia kohtaan, ei mitään kunnioitusta sitä kohtaan, mitä merkitsee, kun jonkin valtion kansa luottaa heihin heidän palvellessaan korkeassa asemassa. Heidän ainoa raivokas päämääränsä on rahan ja vallan kokoaminen harvojen käsiin voidakseen valvoa ja manipuloida koko maailmaa.

Tuleva järjestelmä ei ole jokin profeetallisesti spekulatiivinen tai futuristinen satu, vaan Raamatun kaavailema todellisen maailman realitetti. Se ei ole jokin ääriliikkeen ajama hörhö salaliittoteoria. Se on järjestetty ohjelma, jonka Jumala on suunnitellut ennen maailman perustamista.
 
Amerikka on kuitenkin tehnyt globalisteille mahdolliseksi saada ohjelmansa läpi tähän saakka. Näemme, että läpeensä mädän Obama'n hallinnon kautta he ponnistelevat kohti palkintoa - maailmanjärjestelmää, jossa Amerikka on alistettu Euroopan Unionille. Emme vain tiedä aikataulua, emme myöskään "autuaan toivomme," joka on ainoa toivomme, paluun aikataulua.
 
Koska niin monista typerä maailmanjärjestelmä on vastaus globaaliseen yhteyteen, niin tunnen, että jakeen Jes. 66:4 sanat ovat olleet käynnissä useita vuosia: "niin minäkin valitsen heidän vaivaamisensa ja annan heille tulla sen, mitä he pelkäävät, koska ei kukaan vastannut, kun minä kutsuin, koska he eivät kuulleet, kun minä puhuin, vaan tekivät sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsivat sen, mikä ei ole minulle otollista."
 
Jumala lähetti eksytyksen ja tämä on tulos. Hän lähetti eksytyksen toteuttaakseen Sanansa. Se on väkevä eksytys, joka saa jotkut amerikkalaiset seisomaan globalistien takana, jotka saavat aikaan Ilmestyskirjan kaavaileman järjestelmän.

Se, missä tällaisessa teologiassa ja mielipiteessä joudutaan vaikeuksiin, on, kun se johtaa "minä luovutan" -asenteeseen. Hyvät ihmiset lakkaavat taistelemasta pahaa vastaan. Jotkut vain antavat mennä. Jotkut menevät täydelliseen apatiaan ja eskapismiin. Muista Edmund Burke'n syvällinen lausunto: "Paha ei voittaakseen tarvitse muuta kuin, että hyvät ihmiset eivät tee mitään." Pidä odotukset realistisina ja Raamattuun keskittyvinä.

Mikä on sitten hyvä uutinen? Me voimmme muuttaa maailman vain, jos muutamme kulttuurin hengellisyyden. Siihen saakka me voimme kilvoitella uskon puolesta, saarnata evankeliumia ja olla suola ja valo pelokkaalle maailmalle. Ja koska kaikki edellä mainittu on käsikirjoitettu, niin on myös lopullinen näytelmä. Me voimme tietää varmuudella, että kuningasten Kuningas tulee takaisin hyvin pian. Juuri nyt jotkut vaikeroivat ja kutsuvat tätä "eskapistiseksi teologiaksi." Jatkakaa ja vaikeroikaa.

Jumalalla on asiat hallinnassaan. Katso liikuttava kuvaus siitä tästä.

Lopetan Randy Alcorn'in lausunnolla, jonka kirja meillä on nyt myynnissä (ks. tilauskaavake.) "Wall Steet'in termein: Kristus on nouseva (bearish), mitä tulee investoimiseen maan päällä. Hänen talousennusteensa maailmalle on täysin synkkä, mutta Hän on varauksettomasti nousua odottava (bullish) koskien sijoittamista taivaaseen, jossa jokainen markkinaindikaattori on ikuisesti positiivinen!"

Se, mitä on tapahtumassa, kuuluu kategoriaan: "sillä näin täytyy tapahtua" (Mt. 24:6). Emme voi pysäyttää sellaisia tapahtumia. Emme voi muuttaa sitä, kuinka ne on kaavailtu Raamatussa. Jos sinulla on oikea eskatologia, niin kaikki, mitä tapahtuu, on täysin järkevää. Jos seuraat amillennialismin, preterismin, korvausteologian, myöhäissateen (Latter rain), valtakunta nyt -teologian ym. pillipiipareita, niin olet eksyksissä kummallisten nykytapahtuminen labyrintissa.

 

What Does it All Mean?

RevFiles Note:  With the empires of the world crumbling in a mountain of debt, the stage is being set for the rise of the antichrist kingdom.  The nations that are not suffering are the Arab nations whose wealth is based predominantly  on the massive oil reserves within their borders, and this wealth may well purchase influence in the coming years.  Shariah banking continues to gain popularity among Western nations, and with that the continued expansion of the "religion of peace" into Europe and the United States.  Renewed calls to decouple oil prices to the dollar are coming from several Arab nations, and this could accelerate the demise of the U.S. Dollar as the preferred currency for global trade.


John Terry, -- Revelation Files

 What Does it All Mean?

By Jan Markell

  www.olivetreeviews.org  


I believe I have studied under the best of the best teachers when it comes to what the Bible lays out for us in the last days. Many are dazed at the rapid decline of America. The passage of health care wasn't about health care; rather, the socialization of America. America just came under the power of Saul Alinsky.  But some of us, while grieved, look at the broader picture. So, this is how I see it.

Revelation, chapters 13 and 17, lays out a coming one-world political system, one-world leader, one-world religion, and a one-world financial system (cashless).  We don't know when this will all be implemented, but we do know the biggest factor holding up the one-world order has been America, the superpower like no other.
 
In the coming system, all nations will likely be "equal." That is, there will be no superpower other than, perhaps, the European Union -- a consortium of powerful European nations.   Even some individual nations in Europe are crumbling as I write this so some of those nations will band together and become the end-time power. Economic chaos is likely to level the playing field of all the world's players on this strange chessboard.
 
Economic chaos will also bring down China and Russia, although both seem to have major roles in the last days as they invade Israel, one in the Gog/Magog war and one in the Battle of Armageddon.  Their empires and land mass are enormous.  But the number one superpower has been America and now we see her imploding due to corrupt politics, greed, love of self, love of power, and the personification of the Bible verse that says, "The heart is more deceitful than all else and desperately wicked; who can understand it?" (Jeremiah 17:9)  

 So the bottom line is that America has been the primary obstacle to the one-world system. We see the decline of the dollar which has been one of the major currencies for decades, yet it stands in the way of a one-world economic/financial system.
 
Barack Obama and others say we are not a Christian nation, but that is nonsense because the church in America, in spite of its weaknesses today, stands in the way of the coming one-world religion. On the other hand, we have the apostate church in the U.S. which will go along with a one-world religion. As this is being written, there is an assault on everything Christian in America. It is to strip us of our godly heritage and rid the U.S. of as much Christianity as possible.

This scenario is scripted in the Bible by the inference that as America didn't exist in Bible times: America has to diminish and Europe must rise. The man who could best bring this about promised America and the world "hope and change" and the uninformed bought it hook, line, and sinker. But Barack Obama is just one player in this global chess game. Nonetheless, he gave the world an image that he was the new "world leader" during the 2008 campaign. This is what the world longs for: A "man with a plan." There needs to be a one-world leader but it is not him.
 
Capitalism must go and must be replaced by a socialized world. You say this will take decades. Look at what has happened in just over a year! So not only are we threatened from without by radical Islam, we are threatened from without and within by a group of intelligent globalists who are convincing America and the nations of the world that the only way to lasting world peace is the establishment of global government. And all nations will have to be equal for this to work efficiently.
 
Globalists have no respect for the people who elected them; no respect for their office; no respect for the American Constitution; no respect for what it means to be entrusted by the people of any nation to serve in a high capacity. Their only maniacal goal is the consolidation of more money and power into the hands of the few in order to control and manipulate the entire world.
 
This coming system is not some prophetically speculative or futuristic fairy tale, but a real world reality outlined in the Bible. It is not some whacko conspiracy theory being advanced by the fringe society.  It's an orchestrated agenda which God had planned for before the foundations of the earth.  
 
But America has not made it possible for the globalists to get their agenda through until now.  We see that through the corrupt-to-the-core Obama administration, they are pressing forward to the prize -- a one-world system with America subservient to the European Union. We just don't know the timing, nor the timing of the return of our "blessed hope" Who remains our only hope.
 
Because so many feel a foolish one-world system is the answer for global unity, I feel the words of Isaiah 66:4 have been in play for several years: "I also will choose their delusions, and will bring their fears upon them; because when I called, none did answer; when I spoke, they did not hear, but they did evil before mine eyes, and chose that in which I delighted not."
 
God sent delusion and this is the result. He sent the delusion to fulfill His Word.  It is strong delusion that is causing some Americans to stand behind globalists who will bring about a system outlined in the book of Revelation.

Where one gets in trouble with this kind of theology and opinion is when it leads to an "I give up" mentality. Good people stop fighting evil. Some just roll over. Some go into complete apathy and escapism. Remember the profound statement by Edmund Burke: "All that is necessary for evil to triumph is for good people to do nothing." Just keep expectations realistic and Bible-focused.

Now, what is the good news? We can only change the world by changing the spirituality of a culture. In the meantime, we can contend for the faith, preach the gospel, and be salt and light to a frightened world. And since all of the above are scripted, the final act is as well. We can know with certainty that the King of kings is coming back very soon. Right now some are wailing and calling this "escapist theology."  Go ahead and wail.


God is in control. See a moving portrayal of that here.


I close with a statement by Randy Alcorn whose book we now carry (see order blank.) "In Wall Street terms, Christ is bearish when it comes to investing on earth. His financial forecast for the world is ultimately bleak. But He's unreservedly bullish about investing in Heaven where every market indicator is eternally positive!"

What is happening is in the "all these things must come to pass" (Matthew 24:6) category. We cannot stop such events. We cannot alter the way it is outlined in the Bible. If you have the proper eschatology, all that is happening makes perfect sense. If you follow the Pied Pipers of Amillennialism, Preterism, Replacement Theology, Latter Rain, Kingdom Now, and more, you will be lost in the maze of bizarre current events.

 To see a moving video on this topic, visit this link.
 
"Understanding the Times" radio is now in its tenth year. We are heard throughout the U.S. and around the world on the Internet.  To see our various airing outlets, visit this link. To learn about podcasting via iTunes, go here.   Our live Saturday morning programming is posted to "Radio Archives" Sunday evening.  We air live out of AM980 KKMS and AM1280 "The Patriot" in Minneapolis/St. Paul, Saturday, 9 to 11 AM CST. You can always "listen live" on those Web sites.  AM980 KKMS replays the two hours Sunday, 12 to 2 PM and AM1280 "The Patriot" replays the program Sunday morning, 8 to 10 AM.

PO Box 640

Russellville AR 72811

 www.RevelationFiles.com

 The information contained in this newsletter is collected from a number of sources believed to be credible and the author(s) of each article are solely responsible for its content.   The opinions or positions taken by the author(s) may not necessarily represent those of The Revelation Files.  Forwarding of our newsletter is permitted so long as the entire article is submitted without editing or without charge so as not to violate existing distribution and redistribution agreements with the author(s) or our content.  The Revelation Files is a division of TNT Ministries, Inc., an IRS-registered 501c3 non-profit organization.  Contributions (less the fair market value of any items received) are deductible to the extent permitted by law.