19.12.2017 / Hanukan 7. päivä 
 
 
 
 
Shalom,
 
 
Tänään on Hanukka-juhlan 7. päivä ja Tevet-kuun ensimmäinen päivä Hillelin kalenterin mukaan, jota Israelissa seurataan. (Kuu on nyt pimeä, joka osalle on uuden kuun alun aika ja toiset odottavat, että ensimmäinen ohut sirppi näkyy paljaalla silmällä, mikä on taas keskiviikkoiltana.) Seitsemäs kynttilä on sytytetty.  
  


Maanantai-iltana 18.12. äänestettiin taas YK:ssa Jerusalemista.  Yhdysvallat kaatoi veto-oikeudellaan YK:n turvallisuusneuvoston Jerusalem-päätöslauselman. Kaikki muut turvaneuvoston 14 jäsenmaata kannattivat Egyptin esittelemää lauselmaluonnosta. Päätöslauselmaluonnoksessa ehdotettiin, ettei millään yksipuolisella päätöksellä Jerusalemin asemasta olisi lainvoimaa. Lauselman mukaan tällaiset päätökset pitäisi mitätöidä (eli presidentti Donald Trumpin 6.12.2017 Jerusalemin tunnustaminen).  Lauselmassa vaadittiin myös, ettei mikään maa avaisi lähetystöä Jerusalemiin. "Tänään turvallisuusneuvostossa näkemämme on loukkaus. Sitä ei tulla unohtamaan. Tämä on jälleen uusi esimerkki siitä, miten YK on enemmän haitaksi kuin hyödyksi Israelin ja palestiinalaisten konfliktissa" (Nikki Haley)
“Kiitos suurlähettiläs Haley. Hanukkana puhuitte kuin Makkabilainen. Sytytitte totuuden kynttilän. karkoititte pimeyden. Yksi voitti monta. Totuus voitti valheet. Kiitos, presidentti Trump. Kiitos, Nikki Haley", Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kiitti.

Kolme vuotta sitten v. 2014 Hanukan seitsemännen päivän alkaessa oli EU:ssa myös tärkeä äänestys, josta ECI:n (European Coalition for Israel) kirje kertoi:

"Keskiviikkona, joulukuun 17. päivänä, juutalaisen hanukka-juhlan aikaan, Euroopan parlamentin on määrä äänestää ei-sitovasta, palestiinalaisvaltion tunnustamista koskevasta julkilausumasta. Vaikka tunnustuksella ei olisikaan välittömiä poliittisia vaikutuksia, niin sen viesti vahingoittaisi rauhanprosessia.

”Sellaisen tunnustuksen poliittinen viesti kertoisi, ettei ole tarpeen neuvotella ja ettei palestiinalaisten ole tarpeen tehdä myönnytyksiä valtiostatuksen saavuttaakseen. Tämä on illuusio", Sandell varoittaa. ”Ainoa keino saavuttaa oikeudenmukainen ja kattava rauhansopimus on molempia osapuolia koskeva neuvottelujen ja raskaiden myönnytyksien tie – ei yksipuolisiin julistuksiin turvautuminen.”

Tämä äänestys pidetään vain muutamia viikkoja sen jälkeen, kun palestiinalaisjohtaja Mahmud Abbas kutsui ihmisiä 'raivon päivään' Jerusalemissa. Se johti neljan juutalaisen rabiin brutaaliin murhaan jerusalemilaisessa synagogassa. Hamas on yhä sitoutunut juutalaisvaltion tuhoamiseen, ja sen maltillinen kumppani, Fatah, on siirtynyt radikaalimpaan suuntaan viimeksi kuluneiden viikkojen aikana, ja se on nimittänyt juutalaisten läsnäoloa  Temppelivuorella 'kontaminaatioksi, saastuneisuudeksi'. Nämä ja muutkin vihakiihotuslausunnot eivät ole saaneet vastaansa minkäänlaisia protesteja EU:n pääkaupungista, missä osa Euroopan parlamenttia nyt haluaa hätiköiden julkaista tunnustuslauselman.

”EU ei voi palkita terrorismia Lähi-idän yhdessä osassa ja samalla pyrkiä taistelemaan sitä vastaan muualla”, todetaan avoimessa kirjeessä. EU:n pääätähtäimenä  tulisi olla taistelu alueen islamilaista radikaalistumista vastaan, eikä alueen ainoan todellisen demokratian ja rauhankumppanin rankaiseminen."

Näitä maailman johtajien Israelin vastaisia kokouksia on pidetty vuosittain. Muistamme viime tammikuun Pariisin kokouksen, kun 70 maan edustajaa oli paikalla. Onko mikään muuttunut? Kyllä USA:n presidentti on vaihtunut ja Trump nyt tunnustanut Jerusalemin olevan Israelin pääkaupunki. Kansainvälisen lain mukaan Jerusalem täyttää pääkaupungin kriteerit ja on häpeällistä, että esim. Suomi ei tunnusta jokaiselle valtiolle kuuluvaa oikeutta Israelille.  
Mutta onko Abbas muuttunut? Ei, hän yhä edelleen kutsuu ihmisiä 'raivon päivään' Jerusalemissa. Nuo raivon päivät ovat olleet viikkoja, kuukausia, vuosia... EU edelleen kerää tuomiota ylleen. Ja nuo 14 turvallisuusneuvoston maata, voi heitä! Taas olin kiitollinen tänään, että Suomi ei "päässyt" turvallisuusneuvostoon.

 7 Hanukka-kynttilää paloivat siis turvallisuusneuvoston kokoontuessa Israelia ja Jerusalemia vastaan, julistaen voittoa, joka 165 eKr
. saavutettiin samoista voimista, jotka nyt nousevat Jumalan kirjoitettua sanaa ja Messiasta vastaan.
 
On mielenkiintoista, että Haggai 2 ja Makkabilaiskirjat (apokryfikirjoihin lukeutuva kirja, joka kertoo historiallisista tapahtumista, joiden johdosta Hanukkaa vietetään) osoittavat, että itse asiassa tuolloin vietettiin toista lehtimajanjuhlaa, juhlaa, jota myöhemmin alettiin kutsua Hanukaksi.

Koska Temppeli oli häväisty, ei lehtimajanjuhlaa oltu voitu viettää kolmeen vuoteen oikeaan aikaan, joten sitä vietettiin, kun temppeli oli puhdistettu. Makkabilaiskirjat puhuvat kislev-kuun lehtimajanjuhlasta.

  
 
Hanukka tarkoittaa 'vihkiytyminen', koska juuri tämän juhlan aikana juutalaiset uudelleen vihkivät Temppelin, kuten Salomo oli vihkinyt aikanaan Temppelin lehtimajanjuhlan aikana.

Video: Hanukkah: Fighting the Darkness with Light

Charlie Harary


I Makkab. 4:58-59

Silloin oli kansalla ylen suuri ilo, sillä pakanain tuottama häväistys oli poistettu. Sitten Juudas ja hänen veljensä ja koko Israelin seurakunta säätivät, että alttarin vihkimisjuhlan päiviä oli vietettävä aikanansa vuodesta vuoteen kahdeksan päivän aika, aina alkaen kislev-kuun 25. päivästä, iloiten ja riemuiten.    

2 Makkab. 1: 8-10

Mutta me rukoilimme Herraa ja meidän rukouksemme kuultiin. Me uhrasimme teurasuhrin ja ruokauhrin, sytytimme lamput ja asetimme näkyleivät. Ja nyt me kehoitamme teitä viettämään kislev-kuun lehtimajanjuhlaa. Jerusalemissa vuonna 188.

Hanukka ei kuulu 7 JHVH:n juhlan joukkoon, joissa JHVH on koollekutsujana ja joissa järjestyksessä Hän on kohdannut kansansa alkaen esitäyttymyksestä Israelin kansan eri vaiheissa, kuin kenraaliharjoituksina, ja sitten täyttymyksenä alkaen pelastuksesta Jeshuan veren kautta. Hanukassa "Juudas ja hänen veljensä ja koko Israelin seurakunta säätivät..."  ja "me kehoitamme teitä viettämään.." Purim on myös pienempi juhla, jossa muistellaan voittoa amalekilaisen Hamanista, joka tahtoi tuhota kaikki juutalaiset. Sama Amalekin henki toimii nyt Israelin vihollisten kautta.

 
Nyt, kun mietimme juhlaa tuolloin ensimmäisenä Hanukkana, jolloin itse asiassa siis vietettiin toista lehtimajanjuhlaa, niin voi miettiä, mitä tapahtuu lehtimajanjuhlassa ja sen seitsemäntenä päivänä.
 
Jokaisena lehtimajanjuhlan seitsemänä päivänä papit muodostavat kulkueen ja kiertävät alttaria laulaen: "Oi JHVH pelasta! Oi JHVH, anna pelastus" (Psalmi 118:25). 
Mutta seitsemäntenä "juhlan suurena päivänä" he marssivat alttarin ympäri seitsemän kertaa muistellen, kuinka Jerikon muurit murtuivat ja kuinka Jumalan voiman kautta pakanuuden muurit murtuisivat JHVH'n edessä ja maa olisi avoin Hänen kansansa kulkea ja omistaa se.
 
Kulkekaa siis, kaikki sotakuntoiset miehet, kaupungin ympäri, kiertäkää kerta kaupunki; tee niin kuutena päivänä.
Ja seitsemän pappia kantakoon seitsemää oinaansarvista pasunaa arkin edellä. Seitsemäntenä päivänä kulkekaa kaupungin ympäri seitsemän kertaa,ja papit puhaltakoot pasunoihin.
Ja kun pitkä oinaansarven puhallus kuuluu, kun kuulette pasunan äänen, niin nostakoon koko kansa kovan sotahuudon; silloin kaupungin muuri kukistuu siihen paikkaansa, ja kansa voi rynnätä sinne ylös, kukin suoraan eteensä.
(Joosua 6:3-5).
 
On erikoista, että Jerikon tapahtumat tapahtuivat keväällä, pääsiäisjuhlien aikaan. Kuitenkin juutalaiset tekevät tämän Jerikon ympärimarssin lehtimajanjuhlan yhteydessä sen seitsemäntenä päivänä.
 
3 Moos 23:42-43 kertoo, että lehtimajanjuhla kuvaa 40 vuotta erämaassa, kun kansa asui majoissa Egyptin exoduksen jälkeen. Näin siis juhlan viimeinen ja seitsemäs päivä, se "suuri" päivä, symbolisoi aikaa, kun erämaavaellus tuli loppuunsa ja kansa ylitti Jordan-virran ja astui Joosuan johdolla luvattuun maahan. Tätä temppelirituaali kuvaa ja siksi seitsemäs päivä on "suuri päivä".

  
Lehtimajanjuhlan seitsemäntenä päivänä myös pasuunaan puhalletaan 21 kertaaJom Kippurina sinetöity kohtalo pannaan täytäntöön viimeisen pasuunan soidessa.
 
Me uudessa liitossa olemme matkalla 'luvattuun maahan' Hepr. 11:16 mukaan: "mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille kaupungin."
 
Viimeinen eli 7.  lehtimajanjuhlan päivä, Hoshana Raba; Suuri Hoosianna, on ainoa aika vuodesta, jolloin Toora-kääröt otetaan ulos arkusta ja niitä luetaan yöllä. Kun arkku avataan, kaikki jättävät tuolinsa ja tanssivat ja laulavat kaikkien Toora-kääröjen kanssa ilojuhlassa, joka kestää tunteja.
              
 
 
Se, että arkku avataan ja Toora-kääröt tuodaan esiin, tuo mieleen Ilm. 5:2  Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan (kirjakäärön) ja murtamaan sen sinetit?"
Jeshua on arvollinen avaamaan kirjakäärön ja sinetit, jolloin Ilm. 6 tapahtumat alkavat.  

 
Haggai 2 ja Hepr.12
Viimeisenä, 7. lehtimajanjuhlan päivänä, Herra puhui nämä sanat Haggaille:
 
 Sillä näin sanoo JHVH Sebaot: Vielä vähän aikaa, ja minä järisytän taivaat ja maan, meren ja mantereen.
7 Minä panen kaikki kansat vapisemaan. Kaikkien kansojen kalleudet tulevat tänne, ja minä täytän tämän huoneen kunnialla, sanoo JHVH Sebaot.
8 Minun on hopea, ja minun on kulta, sanoo JHVH Sebaot.
Tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo JHVH Sebaot. Tässä paikassa minä annan vallita rauhan, sanoo JHVH Sebaot.
 
Hepr. 12:18-19, 22-24, 26-29 : Te ette ole tulleet sen vuoren luo, jota voidaan käsin koskettaa ja joka palaa tulessa, ette synkeyden, pimeyden, ettekä myrskyn,
19 ette pasuunan kaiun ettekä äänen luo, joka puhui.,...
22 Te sitä vastoin olette tulleet Siionin vuoren ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin, kymmenientuhansien enkelien ja
23 juhlajoukon luo, 
esikoisten seurakunnan luo, niiden, joiden  nimet ovat kirjoitettuina taivaissa, Jumalan luo, joka on kaikkien tuomari ja täydellisiksi tulleiden vanhurskaiden henkien luo,
24 ja uuden liiton välimiehen, Jeshuan, luo, ja vihmontaveren luo, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri.
 
26 Silloin hänen äänensä sai maan vapisemaan, mutta nyt hän on luvannut: "Vielä kerran minä järisytän maan, enkä vain sitä vaan taivaankin."
27 Mutta tuo "vielä kerran" osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät.
28 Sentähden, koska me saamme kuningaskunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla;
29 sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli.
 
Herra tuntuu viittaavan lehtimajanjuhlan viimeiseen päivään näiden jakeiden toteutumiseksi, koska myös se oli päivä, jonka Herra valitsi, kun puhui Haggaille. 
 
Nimi 'Haggai' tarkoittaa 'juhlani' tai on lyhennys nimestä Haggiah, 'JHVH:n juhla'. Koska tämä on hänen nimensä merkitys, me voimme nähdä, että 
Herra opettaa meille Haggain kautta juhlista.

   
Psalmi 27 
luetaan lehtimajanjuhlan viimeisenä, 7. päivänä 

5. Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, hän suojaa minua telttansa (succa) suojassa, korottaa minut kalliolle.


Lokakuun 9. v. 2009 presidentti Obama julistettiin vailla mitään näyttöä Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi ja ivä tuolloin oli lehtimajanjuhlan 7. päivä, Tishri 21, 5770, päivä, jolloin juutalaiset odottavat Messiastaan tulevaksi. 

Tuona 'Suuri Hoosianna' -päivänä juutalaiset heiluttivat palmunoksia ja huusivat psalmin 118 sanoilla; Siunattu olkoon hän, joka tulee JHVH:n nimeen! Jeshua sanoi, että he eivät näkisi häntä enää ennenkuin sanoisivat nuo sanat: "Baruch HaBa B'Shem JHVH".  Jeshua HaMashiach on 7. lehtimajanjuhlan päivän täyttymys. Obaman 'Barack' -nimi tarkoittaa 'Siunattu'. 

Kun Obamalle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto päivä oli lehtimajanjuhlan 7. Onko näin, että valitsemalla tämän päivän UMJ illuminaattijohto halusi tarjota O:a messiaakseen? Ei ollut kuitenkaan vielä aika valhemessiaan osuudelle! Vain Jumala tietää ajat ja Hänen kädessään on täydellinen kalenteri ja suunnitelma. Sen mukaan maailman tapahtumat etenevät, ei illuminaattijohdon. Heillä on näitä valhemessias ehdokkaita ollut eri aikakausina. Vasta, kun Maailmankaikkeuden Luoja sanoo; nyt on sinun roolisuorituksesi aika, tämä laittomuuden ihminen saa näyttäytyä. Meidän Jumalamme on Kaikkivaltias!

Joulukuun 10. 2009 Obama sitten vastaanotti palkinnon ja tuo päivä oli 24. Kislev-kuuta 
(Hanukka alkoi tuona iltana) 
Muistamme, että samaan aikaan Norjan taivaalla näkyi erikoisia spiraaleja, joita ei koskaan pystytty selittämään.
  
Oli taas 7. lehtimajanjuhlan päivämarraskuun 6. 2012, kun Obama valittiin uudelleen USA:n presidentiksi.
(V. 2012, jos lasketaan ohran kypsymisestä, niin lehtimajanjuhlan 7. päivä oli juuri 6.-7.11.)

Obaman toinen kausi presidenttinä päättyi 24. Kislev -kuuta v. 2016 (Hanukan aattona) ja tuo päivä oli 25.12.2016Astuessaan toiselle kaudellensa virkaan hän piti puheen, jossa sanoi mm. "In my second term I will win my war in Christmas"; "Toisella kaudellani voitan sotani jouluna". 
Hän ei voittanut, vaan presidentiksi nousi Donald Trump, jonka Jumala nosti omia tarkoitusperiään varten maan johtoon. Aika on kellon siirtyä eteenpäin ja maailman tapahtumissa sivun kääntyä.

Obaman onnistui kuitenkin lyömään viime metreillään virassa Israelia YK:n turvallisusneuvostossa 23.12.2016 (Kislev 24 oli alkanut ja Hanukan aatto), jolloin USA jätti käyttämättä VETO-oikeuttaan äänestettäessä Israelin siirtokunnista eikä äänestäntyt lainkaan. 14 valtiota äänesti ne laittomiksi. UNSC:n uusi päätöslauselman no 2334 julistaa, että "kaikki Israelin rakentamat settlementit Juudeassa, Samariassa ja Jerusalemin itäosissa ovat laittomia ja vastoin kansainvälisiä lakeja sekä estävät kahden valtion periaatteen toteuttamisen ja oikeudenmukaisen, kestävän ja kaiken kattavan rauhan solmimisen." Kuinka pitkälle valheessa ja antisemitismissä kansat menevät! 
Israelin hallituksen sisäisen turvallisuuden ministeri Gilad Erdan sanoi: "On liian paljon pimeyttä ja tekopyhyyttä UNSC:n (YK:n turvallisuusneuvosto) äänestäessä Israelista. Lähi-itä palaa, ja kenet he tuomitsevat? Israelin. Meidän tulisi lopettaa YK:n rahoittaminen... Meidän tulee uudistaa rakentaminen kaikkialla maassa".

Nikki Haley viittasi eilisessä (18.12.2017) turvallisuusneuvoston äänestyksessä juuri vuoden takaiseen anti-Israel päätöslauselmaan 2334 - Resolution 2334, -“Joulukuussa 2016, USA valitsi olla käyttämättä VETO-oikeuttaan. Nyt on uusi hallinto. USA ei enää tee samaa erehdystä." 


Noin vuosi tästä 2334 päätöslauselmasta, 6.12.2017, viikkoa ennen Hanukan alkamista USA tunnusti presidentti Trumpin johdolla Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Tämä on saanut maailman valtiot kuohuksiin ja yksissä tuumin tuomitsemaan teon. Sakarjan kirjan luku 12 kuvaa tapahtumasarjan huipentumaa ahdistuksen ajan lopussa, mutta tunnistamme hyvin jo nykytapahtumista, kuinka Jerusalem on tullut juovuttavaksi maljaksi kansoille yhä enemmän.
2. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. 
3. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. 

  
Päivä, jona Trump tunnusti Jerusalemin, oli Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlapäivä. Suomen sinivalkoiset värit loistivat julkisissa rakennuksissa ja monumenteissa ympäri maailmaa ja Suomen tähden maailma näin juhlisti tahtomattaankin Jerusalemin tunnustamista. Jopa Rooman Kolosseum oli juhlavalaistu sinivalkoiseksi; paikka, missä juutalaisia oli syötetty leijonille. Tähän yhteisjuhlaan ei voinut Suomen EU-hihnassa kulkeva poliittinen johtokaan vaikuttaa mitenkään. Me liputimme yhdessä!

Hanukka on vapautuksen juhla; Temppelin puhdistamisen ja uudelleen vihkimisen juhla. Hanukalla on meille monta viestiä: Historia kertoo meille kaksi Jerusalemin vapautukseen liittyvää tapahtumaa. Ensimmäistä v. 165 eKr. tapahtunutta juhlimme juuri; leeviläiseen pappissukuun kuuluvien veljesten johdolla käytyä makkabilaisten voittoa seleukidien ylivoimaisesta armeijasta ja epäjumalanpalvonnasta ja hellenismin otteesta Israelissa, mikä oli alkanut vaikuttaa jo ihmisten mielissä.

Toinen voitto oli 100v. sitten, kun Jerusalem vapautettiin ottomaanien (turkkilaisten) vallasta v. 1917. Kenraali Allenby marssi Jerusalemiin juuri Hanukan aattona. 
Nykyinen ottomaanivaltias, Turkin presidentti Erdogan, on noussut kiivaaseen vihaan Israelia kohtaan ja nyt Hanukka-juhlan aikaan julisti aikeensa siirtää Turkin suurlähetystö Itä-Jerusalemiin ja toivoi maailman pian tunnustavan sen Palestiinan pääkaupungiksi. Jäämme seuraamaan tapahtumien etenemistä.    
Iloista Hanukan 7. päivää! 
Sirkku