(Kopio linkistä http://www.israeluutiset.fi/index2.htm)

OBAMAN NEUVONANTAJAN IMAANI FEISAL ABDEL RAUFIN MIELESTÄ SHARIA-LAKI ON TÄYSIN SOPUSOINNUSSA YHDYSVALTAIN PERUSTUSLAIN KANSSA
Imaami Rauf kirjoitti Obaman Kairon puheen tekstin


Obaman neuvonantaja Feisal Abdul Rauf

Katselkaamme, mitä Sharia-laki pitää sisällään:
1. Jihad määriteltynä ”sotana ei-muslimeja vastaan uskonnon perustamiseksi” on jokaisen muslimin ja valtion muslimijohtajan (kalifin) velvollisuus. Muslimijohtajat, jotka kieltäytyvät jihadista, toimivat vastoin Shariaa ja ovat sopimattomia hallitsemaan.
2. Kalifi voi nousta virkaansa kaappaamalla vallan käyttäen voimaa.
3. Kalifilla on vapautus syytteistä koskien erilaisia rikoksia kuten murhaa, aviorikosta, ryöstöä, varkautta, juopottelua ja joissakin tapauksissa raiskausta.
4. Tietty prosenttimäärä Zakatista (hyväntekeväisyysraha) täytyy mennä jihadia varten.
5. Kalifin käskyjen totteleminen on pakollista, vaikka hän olisi epäoikeudenmukainen.
6. Kalifin täytyy olla Muslimi, hän ei saa olla orja ja hänen täytyy olla mies.
7. Muslimiväestön täytyy erottaa kalifi, jos hän kieltää Islamin.
8. Muslimi, joka luopuu Islamista, täytyy tappaa välittömästi.
9. Muslimille annetaan anteeksi murha, joka koskee: 1) uskonluopiota 2) aviorikoksen tekijää 3) maantierosvoa. Kadulla tapahtunut oikeuden toimeenpano ja kunniamurha on sallittua.
10. Muslimi ei saa kuolemanrangaistusta, jos hän tappaa ei-muslimin, mutta hän saa sen tappamalla muslimin.
11. Sharia ei ole koskaan kumonnut orjuutta, seksiorjuutta mutta sääntelee sitä suuresti. Isäntää ei rangaista orjansa tappamisesta.
12. Sharia määrää kuoleman kivittämällä, katkaisemalla kaulan; raajojen amputoimisen, ruoskimisen sellaisista rikoksista kuin aviorikoksen synti.
13. Ei-muslimit eivät ole tasavertaisia muslimien kanssa lain edessä. heidän täytyy mukautua islamin lakiin, mikäli he aikovat olla turvassa. Heitä on kielletty menemästä naimisiin musliminaisten kanssa, nauttimasta julkisesti viiniä tai sianlihaa, lausumasta ääneen kirjoituksiaan tai avoimesti juhlimasta uskonnollisia juhlapäiviään tai hautajaisiaan. Heitä on myöskin kielletty rakentamasta uusia kirkkoja tai rakentamasta niitä korkeammiksi kuin moskeijoita. He eivät saa astua moskeijaan ilman lupaa. Ei-muslimia ei enää suojella, jos hän johtaa muslimin pois Islamista.
14. Ei-muslimille on rikos myydä aseita jollekin, joka käyttää niitä muslimeja vastaan. Ei-muslimit eivät saa kirota muslimia, sanoa mitään halventavaa Allahista, profeetasta tai Islamista tai paljastaa muslimien heikkoja kohtia. Mutta muslimit saavat kirota ei-muslimeita.
15. Ei-muslimi ei voi olla muslimin perijänä.
16. Pankkien täytyy mukautua Shariaan eikä koron veloittaminen ole sallittua.
17. Oikeusistunnoissa ei hyväksytä todista sellaisilta ihmisiltä, jotka työskentelevät alempiarvoisissa tehtävissä, kadunlakaisijoina tai kylpyläpalvelijoina. Alempiarvoisissa tehtävissä työskentelevät naiset kuten ammattimaiset hautajaissurijat eivät voi toimia lastensa huoltajina avioerotapauksissa.
18. Ei-muslimi ei saa hallita – ei edes ei-muslimivähemmistöä.
19. Homoseksuaalisuus rangaistaan kuolemalla.
20. Tyttöjen avioitumisella ei ole ikärajaa. Avioliittosopimus voidaan tehdä milloin tahansa syntymän jälkeen ja voidaan panna täytäntöön 8:n tai 9:n vuoden iässä.
21. Kapinallisuus vaimon taholta mitätöi aviomiehen velvollisuuden elättää häntä, antaa miehelle luvan lyödä vaimoa ja estää vaimoa lähtemästä kotoa.
22. Vain aviomies kykenee ottamaan avioeron ja se on niin helppoa kuin sanomalla : ”Misä eroan sinusta” ja astuu voimaan vaikkakin aviomies ei tarkoita sitä.
23. Aviomiehellä ja vaimolla ei ole mitään yhteistä omaisuutta ja aviomiehen omaisuus ei mene automaattisesti vaimolle miehen kuoleman jälkeen.
24. Vaimo perii puolet siitä, mitä mies perii.
25. Miehellä on oikeus olla jopa neljä (4) vaimoa ja yhdelläkään heistä ei ole oikeutta ottaa avioeroa miehestä – vaikka hän moniavioinen.
26. Myötäjäiset annetaan vastineeksi naisen sukupuolielimistä
27. Miehen on sallittu harjoittaa seksiä orjanaisten kanssa ja taistelussa vangiksi saatujen naisten kanssa, ja jos orjaksi otettu nainen on avioliitossa hänen avioliittonsa mitätöidään.
28. Naisen todistus oikeusistuimessa on arvoltaan puolet miehen todistuksen arvosta.
29. Nainen menettää huoltajuutensa, mikäli hän menee uudelleen naimisiin.
30. Todistaakseen tulleensa raiskatuksi naisella täytyy olla neljä (4) miespuolista todistajaa.
31. Raiskaajaa vaaditaan maksamaan ainoastaan morsiamen hinta (myötäjäiset) ilman, että hänen täytyy mennä naimisiin raiskauksen uhrin kanssa.
32. Musliminaisen täytyy peittää jokainen tuuma kehostaan, jonka katsotaan olevan ”Awrah”, sukupuolielin. Eivät kaikki sharia-koulut salli, että naisen kasvot paljastetaan.
33. Muslimimiehelle annetaan anteeksi, jos hän tappaa vaimonsa siinä tapauksessa, että mies saa vaimon kiinni aviorikoksesta. Kuitenkin päinvastainen ei ole oikeutettua naisille, koska mies ”saattaisi olla naimisissa sen naisen kanssa, jonka luota hänet tavoitettu itse teossa”.
34. Muslimi on velvoitettu valehtelemaan, jos sen tarkoitus on pakollinen. Tämä tarkoittaa sitä, Islamin käskyjen toteuttamiseksi, sellaisen kuin jihadin, muslimi on pakotettu valehtelemaan ja hänen ei tarvitse tuntea mitään syyllisyyden tunteita tai häpeää, joka liittyy tämänkaltaiseen valehtelemiseen.

Ylläolevat sharia-lain kohdat ovat läpileikkaus Islamin laeista, jotka suuret Imaamit ovat säätäneet, kun he ovat vuosien ajan tutkineet ja tulkinneet Koraania, Hadithia ja Muhammedin elämää.