Mistä radikaali islam ammentaa?


Radikaalin islamin teot näyttävät tuon uskonnon todelliset taustakasvot. On vain pelkkää onnea muille kansoille, että kaikki islamilaiset eivät ole omaksuneet kirjaimellista, fundamentalistista suhtautumista omaan uskoonsa, vaan ovat liberaalimpia tulkinnoissaan, uskonsa harrastajia.
Kuitenkin voidaan kysyä: miten on mahdollista, että islamista voidaan sanoa "maailman rauhanomaisin uskonto", kuten Presidentti Mauno Koivisto taannoin teki?

Tosiasioiden valossa lausunto ei kestä, vaan joutuu outoon valoon Koraanin oman opin edessä. Koraanissahan on selviä 'sotajakeita', joita sanankuuliaiset Koraanin lukijat ja siihen uskovat pyrkivät noudattamaan. Infidel (ei islaminuskoinen) on islamissa tärkeä uskonnollinen käsite ja nimenomaan ihminen, joka ei usko Koraaniin ja johon voidaan suhtautua tilanteen mukaan vaihtelevasti:
  • Jos infidel, Koraaniin ja islamiin uskomaton ei käänny 'oikeaan' oppiin, hänet  tulee surmata.
  • Jos epäuskoinen  kääntyy tai tulee islamille alamaiseksi verotuskohteeksi, hänet voidaan jättää henkiin.

Saatat  kysyä:  Mitä sitten nämä Koraanin 'sotajakeet' opettavat, jakeet, jotka ovat niin radikalisoineet  Muslimit jokaisena vuosisatana Islamin alusta lähtien? Seuraavassa on kokoelma näistä jakeista. Niitä on lainattu vertailun vuoksi kahdeksasta eri viralliseksi tunnustetusta Koraanin käännöksestä, N.J. Dawoodin käännöksen ollessa käytetty päälähde: 

  • "Iske irti heidän [infidel] päänsä. Iske irti heidän sormenpäänsä! ...koska he uhmasivat Jumalaa ja hänen Apostoliaan [Muhammedia]." (Suura 8:12-13)
  • "Sodi heitä vastaan [infidel] , kunnes epäjumalanpalvelus lakkaa ja Jumalan uskonto tulee hallitsemaan ylimpänä." (Suura 2:193)
  • "Tartu heihin ja ota heidät hengiltä, missä ikinä tapaat heitä." (Suura 4:89)
  • "Uskovat, sotikaa epäuskoisia [infidel] vastaan, jotka asuvat ympärillänne." (Suura 9:123)
  • "Kun pyhät kuukaudet [Ramadan] ovat ohi, teurastakaa epäjumalanpalvelijat, missä ikinä heitä tapaatte. Pidättäkää heidät; piirittäkää heitä; ja väijykää heitä kaikkialla. Jos he tekevät parannuksen [kääntyvät islamiin] ja  rukoilevat ja antavat almuja, sallikaa heidän mennä tiehensä." (Suura 9:5)

Kommentti:
Kun imaamit (muslimipapit) perjantaisaarnoissaan moskeijoissaan, vieläpä USA:ssa ja Lontoossa, toistavat kuulijoilleen mm.edellämainittuja jakeita, voi vain odottaa opetuksien jälkiseurauksia. Islam pyrkii selvästi maailmanhallintaan myös Koraanin tukemana. Islamin pääideahan on, että Islam yksin on 'rauhan talo' ja muut uskonnot ja ihmiset ovat 'sodan talo'. Rauhaa maailmaan voidaan levittää islamissa laajentamalla 'rauhan taloa' eli sotimalla 'sodan taloa' vastaan edellä mainitun Koraanin jakeiden pohjalta. Pahimpia 'sodan talon' edustajia ovat juutalaisuskovat ja kristityt. Heitä voi islamin mukaan surutta surmata Koraanin antamilla valtuuksilla. Kun tällainen surmaamisisku on tarpeeksi näyttävä, niin tekijät esim. itsemurhaiskuissa, jos ovat miehiä, menevät suoraan naisparatiisiin, jossa 72 neitsyttä odottaa palveluvalmiina.  Iranin shiialaisjohto ei kaihda ilmaista uskoaan maailmanfoorumilla. Ja koko maailma 'haukkoo henkeään' Iranin viimeaikaisten lausuntojen johdosta ja juuri nyt katsoo avuttomana, kun Iran poisti sinetit ydinrikastamolaitoksen ovilta ja aloitti ydinpolttoaineen rikastamisen taatusti 'rauhanomaiseen' käyttöön...ja saa riittävän määrän tänä vuonna ensimmäisen ydinpommin tekoon. Keskimatkan (1600km) ohjukset ovat olleet jo jonkinaikaa valmiina. Vrt. linkkiä.

Voisikohan  Presidentti Mauno Koivisto julkisesti peruuttaa julkisuudessa antamansa lausunnon islamista  "maailman rauhanomaisimpana uskontona" ?