Israelin erityisasema


Genesis 12:3 12:1 Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.
12:2 Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi.
12:3 Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."

Historia on todistanut monta kertaa ja kiistattomasti, että ne kansat jotka ovat siunanneet Juutalaisia ihmisiä, ovat saaneet siunauksen Jumalalta. Kansat jotka ovat kironneet juutalaisia, ovat kokeneet kirouksen Jumalalta.

Välillä jotkut kristityt yrittävät kieltää yhteyden Jeesuksen Nasaretilaisen välillä ja yhteyden maailmassa nyt elävien juutalaisten välillä. Jeesus ei koskaan kieltänyt Juutalaisuuttaan.
Hän syntyi Juutalaiseksi. Hänet ympärileikattiin 8 päivänä pitäytyen Juutalaiseen traditioon.
Hänellä oli oma Bar Mitzvah 13:ta syntymäpäivänä. Hän piti myös Mooseksen lain.

Ei ole mahdollista sanoa ,"Olen kristitty" ja en rakasta juutalaisia ihmisiä. Raamattu opettaa, että rakkaus ei ole sitä mitä sanot, vaan mitä teet. John 3:18) "Kello ei ole kello, ennenkuin sillä soitetaan, laulu ei ole laulu, ennekuin se lauletaan, rakkaus ei ole rakkaus, ennenkuin sitä osoitetaan

Kyllä tietenkin Israelia saa arvostella ja olla myös kriittinen, ei kaikki mitä Israel tekee ole vain pyhää ja aina vaan oikeaa ja ulkopuolella arvostelun, mutta sen arvostelu tulee perustua oikeisiin tositietoihin ja eikä saa kummuta propagandasta, ennakkoluuloista ja antisemitismistä.

Apostoli Paavali kirjoittaa Roomalaisille Roomalaiskirje 15:27
Niin he ovat halunneet, ja he ovatkin sen heille velkaa; sillä jos pakanat (muut maat kuin Israel)ovat tulleet osallisiksi heidän (Juutalaisten)hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla.

Kristityt ovat rakkauden ja kiitollisuuden velassa juutalaisille, siksi että ovat saaneet heidän kauttaan Evankeliumin Jeesus Kristus, Rabbi Nasaretista sanoi."Pelastus on Juutalaisista" (.Johanneksen Evank. 4:22)

Se mitä Juutalaisten kautta on tullut kristityille on:
1 Kirjoitukset (raamattu)
2 Maria, Joosef ja Jeesus Nasaretilainen
3 12 Apostolia
4. Patriarkat
5. Apostolit (esim Pakanoitten Apostoli Paavali)


"Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille, menestyköön ne jotka sitä rakastavat" (Psalm 122:6) Tämä on hengellinen periaate menestykseen, että siunaa Israelia ja Jerusalemin kaupunkia.

Me kristityt tuemme Israelia siksi että kaikki muut kansat on luotu ihmisen teoilla, mutta Israel on luotu Jumalan teoilla. Jumala ei ole nytkään hyljännyt kansaansa, jonka Hän on edeltätuntenut.
Jumalan pelastus-suunnitelman avain maa ja kansa ovat, ja ovat olleet Juutalaiset ja tulevat olemaan.

Pyhä maa annettiin Aabrahamille ja hänen kauttaan Iisakin ja Jaakobin, heidän jälkeläisilleen ikuiseksi ja muuttumattomaksi perinnöksi. (Mooses 12:1-3, 13:14-18, 15:1-21, 17:4-8, 22:15-18, 26:1-5 ja Psalmi 89:28-37.)

Juutalainen Jeesus Kristus on myöskin tuleva Jaakobin (Israelin) huoneen huoneen kuningas iankaikkisesti ja kerran tulevan 1000- vuotisen rauhanvaltakunnan kuningas.

Tästä raamattu ennustaa näin: Luukas 1:31
Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
1:32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
1:33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."