Mitä entinen Jesuiittapappi Alberto Rivera kertoi protestantiksi kääntymisensä jälkeen

Mikä oli Vatikaanin osuus islamin synnyssä, sen Rivera sai tietää Vatikaanissa ! !

Rivera on hyvin kiistelty henkilö, mutta hänen kertomustaan ei ole voitu kumota.

Yhteensä 2 artikkelia suomennettu alempana.

Käännös allaolevasta artikkelista

Miten Vatikaani loi Islamin

Miten Vatikaani loi Islamin. Hämmästyttävä kertomus entiseltä Jesuiittapapilta, Alberto Riveralta, minkä hänelle kertoi Cardinaali Bea , kun hän oli Vatikaanissa. Linkeissä tietoa Riveran kertomuksesta.

http://www.chick.com/catalog/comiclist.asp#alberto

http://www.chick.com/articles/houstonletter.asp?FROM=infocenter


Profeetta, Muhammed

Tämä informaatio tuli Alberto Riveralta, entiseltä Jesuiittapapilta, Protestanttiseen kristillisyyteen kääntymisen jälkeen. Se on poimittu "Profeetasta", julkaissut Chick Publications, PO Nox 662, Chino CA 91708

Julkaisemisesta saakka, useiden epäonnistuneiden (julkaisu)yritysten jälkeen elämässään, hän äkkiä kuoli ruokamyrkytykseen.

Hänen todistuksestaan ei pitäisi vaieta. Tri Rivera puhuu meille yhä...

"Mitä olen kertomassa teille, on mitä opin salaisissa selostuksissa Vatikaanissa, kun olin Jesuiittapappi, valan ja viran alaisena.

Jesuiittacardinaali nimeltä Augustine Bea näytti meille miten toivottomasti Roomalaiskatoliset halusivat Jerusalemin kolmannen vuosisadan lopulla. Uskonnollisen historiansa ja strategisen asemansa takia, Pyhä Kaupunki katsottiin arvaamattoman kalliiksi aarteeksi. Oli kehitettävä hanke, jotta Jerusalemista tehtäisiin Roomalaiskatolinen kaupunki.

"Suuri käsittelemätön ihmisvoiman lähde, joka voisi tehdä työn oli Ismaelin lapset. Arabiraukat kellistettiin uhriksi erääseen viisaimmista suunnitelmista mitä koskaan on kehitetty pimeyden voimien kautta.

"Varhaiskristityt menivät kaikkialle evankeliumin kanssa perustaen pieniä seurakuntia, mutta he kohtasivat raskasta vastustusta. Molemmat, juutalaiset ja Rooman hallitus vainosivat Kristukseen uskovia pysäyttääkseen niiden leviämisen. Mutta juutalaiset kapinoivat roomaa vastaan, ja v.70 jKr, Rooman armeijat Kenraali Tiituksen johdolla murskasivat Jerusalemin ja tuhosivat suuren juutalaisen Temppelin, mikä oli Juutalaisten palvonnan sydän...täyttäen Kristuksen ennustuksen Matteus 24:2.

"Tällä pyhällä paikalla tänään, missä Temppeli kerran seisoi, seisoo Kalliomoskeija Islamin toiseksi pyhimpänä paikkana.

"Pyyhkäisevät muutokset olivat luikertelemassa. Korruptio, apatia, ahneus, raakuus, kieroutuminen ja kapina olivat syömässä Rooman Empiiriä, ja se oli valmis romahtamaan. Vainot Kristittyjä vastaan oli hyödytön, niinkauan kuin he jatkoivat elämänsä antamista alttiiksi Kristuksen evankeliumin puolesta.

"Ainoa tapa, jolla Saatana voisi pysäyttää tämän luottamuksen, oli luoda jäljitelty "Kristillinen" uskonto Jumalan työn tuhoamiseksi. Ratkaisu oli Roomassa. Heidän uskontonsa oli tullut muinaisesta Babyloniasta ja kaikki mitä tarvittiin oli kasvomuutos. Tämä ei tapahtunut yhdessä yössä, mutta alkoi "alkukirkon isien" kirjoituksilla.

"Suuri jäljitelmäuskonto oli Roomalaiskatolilaisuus, kutsuttu "Mysteerio, Suuri Babylon, Maan Porttojen ja Kauhistusten Äiti." Ilmestyskirja 17:5. Se nostettiin syrjäyttämään evankeliumi, teurastamaan Kristukseen uskovia, muodostamaan uskontoja, luomaan sotia ja tekemään kansat päihtyneiksi hänen haureutensa viinistä, kuten tulemme näkemään.

"Kolmella pääuskonnolla on yksi yhteinen asia - jokaisella on pyhä paikka, mistä ne etsivät opastusta. Roomalaiskatolisuus katsoo Vatikaaniin Pyhänä Kaupunkina. Juutalaiset katsovat itkumuuriin Jerusalemissa, ja muslimit katsovat Mekkaan Pyhänä Kaupunkinaan. Jokainen ryhmä uskoo, että he saavat tietyn tyyppisiä siunauksia lopuksi elämäänsä, vierailemalla pyhillä paikoillaan.

"Alussa, arabivierailijat saattoivat tuoda lahjoja "Herran Huoneeseen," ja Kaaban pitäjät olivat armollisia kaikille, jotka tulivat. Jotkut toivat epäjumalansa ja haluten olla loukkaamatta näitä ihmisiä, heidän epäjumalansa sijoitettiin sisälle pyhäkköön. On sanottu, että juutalaiset katselivat Kaabaan syrjäisenä Herran kirkkotelttana kunnioittavalla pelolla, kunnes se saastui epäjumalista.

"Heimoriidoissa eräästä lähteestä(Zamzam) Kaaban aarre ja uhrilahjat, joita pyhiinvaeltajat olivat antaneet, poljettiin alas lähteeseen ja se täyttyi hiekasta - se katosi. Monta vuotta myöhemmin Adb Al-Muttalib'ille annettiin näkyjä, joissa hänelle kerrottiin, mistä löytää lähde ja sen aarre. Hänestä tuli Mekan sankari, ja hänet oli määrätty tulemaan Muhammedin isoisäksi.

"Ennen tätä aikaa, Augustinuksesta tuli Pohjois-Afrikan piispa ja hän oli tehokas voittaessaan arabeja Roomalaiskatolisuuteen, sisältäen kokonaisia heimoja. Näiden Katolisuuteen kääntyneiden arabien joukossa kehitettiin luonnos etsiä arabeille profeetta.

"Muhammedin isä kuoli sairauteen ja pojat, jotka olivat syntyneet suuriin arabiperheisiin paikoissa kuten Mekka, lähetettiin autiomaahan imetettäviksi ja vieroitettaviksi ja viettämään jonkun aikaa lapsuudestaan beduiiniheimojen kanssa harjoituksia varten ja jotta vältettäisiin kaupunkien vitsauksia.

"Senjälkeen kun hänen äitinsä ja isoisänsä myös kuolivat, Muhammed oli setänsä kanssa, kun Roomalaiskatolinen munkki huomasi hänen identiteettinsä ja sanoi, "Ottakaa veljenne poika takaisin maahansa ja vartioikaa häntä juutalaisia vastaan, sillä jumalan kautta, jos he näkevät hänet ja tietävät hänestä, mitä minä tiedän, he tulevat hankkimaan pahaa häntä vastaan. Suuria asioita on varastossa tälle sinun veljenpojallesi."

"Roomalaiskatolinen munkki oli puhallellut liekkejä tulevaisuuden juutalaisvainoja varten Muhammedin seuraajien käsissä. Vatikaani kiihkeästi halusi Jerusalemin, sen uskonnollisen merkittävyyden takia, mutta oli torjuttu juutalaisten toimesta.

"Toinen ongelma oli Pohjois-Afrikan tosi kristityt, jotka saarnasivat evankeliumia. Roomalaiskatolilaisuus oli kasvamassa voimassa, mutta ei voinut sietää oppositiota. "Jotenkin Vatikaanin oli luotava ase eliminoidakseen molemmat, juutalaiset ja tosi kristityt uskovat, jotka kieltäytyivät ottamasta vastaan Roomalaiskatolilaisuutta. Katsellen Pohjois-Afrikkaan, he näkivät Arabien paljouden ihmisvoiman lähteenä tekemään heidän likaisen työnsä.

"Joistakin arabeista oli tullut Roomalaiskatolisia, ja voitaisiin käyttää raportoimassa informaatiota Rooman johtajille. Toiset olisivat käytettävissä maanalaisessa vakoiluverkossa suorittamassa Rooman mestarisuunnitelmaa, kontrolloimaan suuria arabijoukkoja, jotka hylkäsivät katolilaisuuden. Kun "St. Augustinus" ilmaantui näyttämölle, hän tiesi, mitä oli tapahtumassa. Hänen luostarinsa palvelivat tukikohtina etsittäessä ja tuhottaessa Kristittyjen omistamia Raamatun käsikirjoituksia.

"Vatikaani halusi luoda Arabeille Messiaan, jonkun, jonka he voisivat nostaa suurena johtajana, karismaattisen miehen, johon he voisivat liittyä, ja mahdollisesti yhdistää kaikki ei-katoliset Arabit hänen taakseen, luotaessa mahtava armeija, joka voisi viime kädessä valloittaa Jerusalemin paaville.


How the Vatican created Islam

How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told to him by Cardinal Bea while he was at the Vatican.

http://www.chick.com/catalog/comiclist.asp#alberto

http://www.chick.com/articles/houstonletter.asp?FROM=infocenter


The Prophet, Muhammad

This information came from Alberto Rivera, former Jesuit priest after his conversion to Protestant Christianity. It is excerpted from "The Prophet," published by Chick Publications, PO Box 662, Chino CA 91708.

Since its publication, after several unsuccessful attempts on his life, he died suddenly from food poisoning.

His testimony should not be silenced. Dr. Rivera speaks to us still...

"What I’m going to tell you is what I learned in secret briefings in the Vatican when I was a Jesuit priest, under oath and induction.

"A Jesuit cardinal named Augustine Bea showed us how desperately the Roman Catholics wanted Jerusalem at the end of the third century. "Because of its religious history and its strategic location, the Holy City was considered a priceless treasure. A scheme had to be developed to make Jerusalem a Roman Catholic city.

"The great untapped source of manpower that could do this job was the children of Ishmael. The poor Arabs fell victim to one of the most clever plans ever devised by the powers of darkness.

"Early Christians went everywhere with the gospel setting up small churches, but they met heavy opposition. Both the Jews and the Roman government persecuted the believers in Christ to stop their spread. But the Jews rebelled against Rome, and in 70 AD, Roman armies under General Titus smashed Jerusalem and destroyed the great Jewish temple which was the heart of Jewish worship…in fulfillment of Christ’s prophecy in Matthew 24:2.

"On this holy placed today where the temple once stood, the Dome of the Rock Mosque stands as Islam’s second most holy place.

"Sweeping changes were in the wind. Corruption, apathy, greed, cruelty, perversion and rebellion were eating at the Roman Empire, and it was ready to collapse. The persecution against Christians was useless as they continued to lay down their lives for the gospel of Christ.

"The only way Satan could stop this thrust was to create a counterfeit "Christian" religion to destroy the work of God. The solution was in Rome. Their religion had come from ancient Babylon and all it needed was a face-lift. This didn’t happen overnight, but began in the writings of the "early church fathers."

"It was through their writings that a new religion would take shape. The statue of Jupiter in Rome was eventually called St. Peter, and the statue of Venus was changed to the Virgin Mary. The site chosen for its headquarters was on one of the seven hills called "Vaticanus," the place of diving serpent where the Satanic temple of Janus stood.

"The great counterfeit religion was Roman Catholicism, called "Mystery, Babylon the Great, the Mother of Harlots and Abominations of the Earth." Revelation 17:5. She was raised up to block the gospel, slaughter the believers in Christ, establish religions, create wars and make the nations drunk with the wine of her fornication as we will see.

"Three major religions have one thing in common - each has a holy place where they look for guidance. Roman Catholicism looks to the Vatican as the Holy City. The Jews look to the wailing wall in Jerusalem, and the Muslims look to Mecca as their Holy City. Each group believes that they receive certain types of blessings for the rest of their lives for visiting their holy place.

"In the beginning, Arab visitors would bring gifts to the "House of God," and the keepers of the Kaaba were gracious to all who came. Some brought their idols and, not wanting to offend these people, their idols were placed inside the sanctuary. It is said that the Jews looked upon the Kaaba as an outlying tabernacle of the Lord with veneration until it became polluted with idols.

"In a tribal contention over a well (Zamzam) the treasure of the Kaaba and the offerings that pilgrims had given were dumped down the well and it was filled with sand - it disappeared. Many years later Adb Al-Muttalib was given visions telling him where to find the well and its treasure. He became the hero of Mecca, and he was destined to become the grandfather of Muhammad.

"Before this time, Augustine became the bishop of North Africa and was effective in winning Arabs to Roman Catholicism, including whole tribes. It was among these Arab converts to Catholicism that the concept of looking for an Arab prophet developed.

"Muhammad’s father died from illness and sons born to great Arab families in places like Mecca were sent into the desert to be suckled and weaned and spend some of their childhood with Bedouin tribes for training and to avoid the plagues in the cities.

"After his mother and grandfather also died, Muhammad was with his uncle when a Roman Catholic monk learned of his identity and said, "Take your brother’s son back to his country and guard him against the Jews, for by god, if they see him and know of him that which I know, they will construe evil against him. Great things are in store for this brother’s son of yours."

"The Roman Catholic monk had fanned the flames for future Jewish persecutions at the hands of the followers of Muhammad. The Vatican desperately wanted Jerusalem because of its religious significance, but was blocked by the Jews.

"Another problem was the true Christians in North Africa who preached the gospel. Roman Catholicism was growing in power, but would not tolerate opposition. "Somehow the Vatican had to create a weapon to eliminate both the Jews and the true Christian believers who refused to accept Roman Catholicism. Looking to North Africa, they saw the multitudes of Arabs as a source of manpower to do their dirty work.

"Some Arabs had become Roman Catholic, and could be used in reporting information to leaders in Rome. Others were used in an underground spy network to carry out Rome’s master plan to control the great multitudes of Arabs who rejected Catholicism. When "St Augustine" appeared on the scene, he knew what was going on. His monasteries served as bases to seek out and destroy Bible manuscripts owned by the true Christians.

"The Vatican wanted to create a messiah for the Arabs, someone they could raise up as a great leader, a man with charisma whom they could train, and eventually unite all the non-Catholic Arabs behind him, creating a mighty army that would ultimately capture Jerusalem for the pope.

pääsivulle


http://www.chick.com/reading/comics/0112/albertoindex.asp

Roberto Riveran Vatikaanissa kuulema selostus (kännös allaolevasta)

"Vatikaanin selostuksessa, Cardinaali Bea kertoi meille tämän kertomuksen:

'Eräs rikas arabialainen rouva, joka oli paavin uskollinen seuraaja, näytteli valtavaa osaa tässä draamassa. Hän oli leski nimeltä Khadijah. Hän antoi varansa kirkolle ja oli eläkkeellä eräässä luostarissa , mutta hänelle oli annettu toimeksianto. Hänen oli löydettävä loistokas nuori mies, jota Vatikaani voisi käyttää luotaessa uusi uskonto ja josta tulisi messias Ismaelin lapsille.

Khadijah'illa oli serkku nimeltä Waraquah,, joka myös oli hyvin uskollinen Roomalaiskatolinen ja Vatikaani asetti hänet kriittiseen rooliin Muhammedin neuvonantajana. Hänellä oli suunnaton vaikutus Muhammediin.

'Opettajia lähetettiin nuoren Muhammedin luokse ja hänellä oli tehokasta harjoitusta. Muhammed opiskeli Pyhän Augustinuksen tekoja, mikä valmisti häntä hänen "suureen kutsumukseensa." Vatikaanilla oli Katolisia arabeja pitkin Pohjois-Afrikkaa levittämässä kertomusta eräästä suuresta, joka oli nousemassa kansan joukossa ja olisi heidän Jumalansa valittu.

'Kun Muhammedia valmistettiin hänelle kerrottiin, että juutalaiset olivat hänen vihollisiaan ja että ainoat tosi kristityt olivat Roomalaiskatolisia. Hänelle opetettiin, että muut kutsuen itseään kristityiksi olivat oikeastaan katalia petkuttajia ja jotka pitäisi tuhota. Monet muslimit uskovat tämän.

'Muhammed alkoi saada "jumalallisia ilmestyksiä" ja hänen vaimonsa katolinen serkku Waraquah auttoi tulkitsemaan niitä. Tästä tuli Koraani. Muhammedin viidentenä tehtävävuotena, vaino tuli hänen seuraajiaan vastaan, koska he kieltäytyivät palvomasta epäjumalia Kaabasa.

'Muhammedia jotkut heistä neuvoivat pakenemaan Abessiniaan, missä Negus, Roomalaiskatolinen kuningas hyväksyi heidät, koska Muhammedin näkemykset neitsyt Mariasta olivat niin lähellä roomalaiskatolista oppia. Nämä muslimit saivat suojelun katoliselta kuninkaalta Muhammedin ilmestysten takia.

'Myöhemmin Muhammed valloitti Mekan ja Kaaban, jotka puhdistettiin epäjumalista. Historia osoittaa, että ennen islamin olemassaoloa, Saabalaiset Arabiasa palvoivat kuu-jumalaa, joka oli naimisissa aurinko-jumalan kanssa. He synnyttivät kolme jumalatarta, joita palvottiin kautta Arabialaisen maailman "Allahin tyttärinä". Eräs epäjumala kaivettiin Hazorissa Palestiinassa 1950. Se osoittaa Allahin istumassa valtaistuimella kuunsirppi rinnallaan.

'Muhammed väitti, että hänellä oli näky Allahilta ja siinä kerrottiin, "Sinä olet Allahin sanansaattaja." Tämä aloitti hänen uransa profeettana ja hän sai monia sanomia. Aikaa myöten Muhammed kuoli, islamin usko oli leviämässä. Arabipaimentolaisheimot liittivät voimansa Allahin ja hänen profeettansa, Muhammedin nimessä.

'Muutamat Muhammedin kirjoitukset pantiin Koraaniin, toisia ei koskaan julkaistu. Ne ovat nyt korkea-arvoisten islamin uskon pyhien miesten (Ajatollahit) käsissä.

"Kun Cardinaali Bea jakoi asioita kanssamme Vatikaanissa, hän sanoi, näitä kirjoituksia vartioidaan, koska ne sisältävät informaatiota, mikä yhdistää Vatikaanin Islamin luomiseen. "Molemmilla tahoilla on niin paljon tietoa toisistaan, että jos paljastuisi, se loisi sellaisen skandaalin, että se olisi tuho molemmille uskonnoille.

"Heidän "pyhässä" kirjassaan, Koraanissa, Kristusta pidetään vain profeettana. Jos paavi oli Hänen edustajansa maan päällä, sitten hänen myös täytyy olla Jumalan profeetta. Tämä aiheutti Muhammedin seuraajille pelkoa ja kunnioitusta paavia kohtaan toisena "pyhänä miehenä".

"Paavi toimi nopeasti ja antoi julistukset suoden suoden arabikenraaleille luvan hyökätä ja valloittaa Pohjois-Afrikan kansat. Vatikaani auttoi rahoittamalla näitten massiivisten islamilaisten armeijoiden rakentamisessa vaihtaen kolmeen suosikkiin:

1. Eliminoida Juutalaiset ja Kristityt(tosi uskovat, joita he kutsuivat infidels=vääräuskoiset)

2. Suojella Augustiinisia munkkeja ja roomalaiskatolisia.

3. Valloittaa Jerusalem "Hänen Pyhyydelleen" Vatikaanissa.

" Kun aika kului, Islamin vallasta tuli valtava... Juutalaisia ja tosi Kristittyjä teurastettiin, ja Jerusalem putosi heidän käsiinsä. Roomalaiskatolisia vastaan ei koskaan hyökätty, eikä heidän pyhäkköjään tänä aikana. Mutta kun paavi pyysi Jerusalemia, hän oli hämmästynyt heidän kiellostaan! Arabikenraaleilla oli sellainen sotilasmenestys, että paavi ei voinut heitä pelotella - mikään ei voinut olla heidän oman suunnitelmansa tiellä.

"Waraquah'in alaisuudessa, Muhammed kirjoitti, että Abraham uhrasi poikansa Ismaelin uhrina. Raamattu sanoo, että Iisak oli uhri, mutta Muhammed poisti Iisakin nimen ja pani tilalle Ismaelin nimen. Tämän ja Muhammedin näyn seurauksena, uskolliset muslimit rakensivat Kalliomoskeijan Ismaelin kunniaksi Juutalaisen Temppelin paikalle, mikä tuhottiin v.70 AD. Tämä teki Jerusalemin Islamin uskon 2. pyhimmäksi paikaksi. Miten he voisivat antaa sellaisen pyhitetyn pyhäkön paaville aiheuttamatta kapinaa?

"Paavi sai todeta, että mitä olivat luoneet, oli poissa kontrollista, kun hän kuuli heidän kutsuvan "Hänen Pyhyyttään" vääräuskoiseksi. Muslimikenraalit olivat päättäneet valloittaa maailman Allahille ja nyt he kääntyivät kohti Eurooppaa. Islamin lähettiläät lähestyivät paavia ja pyysivät paavillista julistusta antaa heille luvan valloittaa Euroopan maat.

"Vatikaani oli raivoissaan; sota oli väistämätön. Ajallinen valta ja maailman kontrolloiminen oli katsottu paavin perusoikeudeksi. Hän ei voinut ajatella sen jakamista noiden kanssa, joita hän piti pakanoina." Paavi nosti esiin armeijansa ja kutsui heitä ristiretkeläisiksi lyödäkseen takaisin Ismaelin lapset katolista Eurooppaa kahmaisemasta. Ristiretket jatkuivat vuosisatoja ja Jerusalem luisui pois paavin käsistä.

"Turkki putosi ja Espanja ja Portugali vallattiin islamin voimien avulla. Portugalissa, he kutsuivat vuorikylää "Fatimaksi", Muhammedin tyttären kunniaksi, ei koskaan uneksien, että siitä tulisi maailmankuulu. Vuosia myöhemmin, kun muslimiarmeijat olivat asemissa Sardinian ja Corsican saarilla, hyökätäkseen Italiaan, oli olemassa vakava ongelma. Islamilaiset kenraalit totesivat, että he olivat edenneet liian kauas. Oli rauhanneuvottelujen aika. Eräs neuvottelijoista oli Franciscus Assisilainen.

"Tuloksena muslimien sallittiin miehittää Turkki "Kristityssä" maailmassa, ja katolisten sallittiin miehittää Libanon arabimaailmassa. Myös oli sovittu, että muslimit saattaisivat rakentaa moskeijoita katolisiin maihin ilman keskeytystä, niin kauan kuin roomalaiskatolisuus kukoistaisi arabimaissa.

"Cardinaali Bea kertoi meille Vatikaanissa selostaen, että molemmat, muslimit ja roomalaiskatoliset sopivat estävänsä ja tuhoavansa yhteisen vihollisensa, Raamattuun-uskovat kristityt lähetyssaarnaajat. Näitten konkordaattien kautta, Saatana sulki Ismaelin lapsilta Kirjoitusten ja totuuden tuntemisen.

Vatikaani myös rakentaa vihan kampanjaa arabimuslimien ja juutalaisten välille. Ennen tätä, heidän oli yhdessä oltava rauhanomaisesti. Islamilainen yhteisö katselee Raamattuun uskovaa lähetyssaarnaajaa paholaisena, joka tuo myrkkyä Allahin lapsille. Tämä selittää vuosien palvelutyön noissa maissa vähäisin tuloksin.

"Seuraava suunnitelma oli kontrolloida islamia. Vuonna 1910, Portugali oli tulossa sosialistiseksi. Punaiset liput ilmaantuivat ja katolinen kirkko oli kohtaamassa ison ongelman. Lisääntyvä määrä oli kirkkoa vastaan. Jesuiitat halusivat Venäjän sekaantumista, ja tämän näyn sijainti Fatimassa saattoi näytellä avainosaa islamin vetämisessä Äiti-Kirkkoon.

"Vuonna 1917, Neitsyt ilmestyi Fatimassa. "Jumalan Äiti" oli murskaava menestys, saaden joukot pursuamaan. Tuloksena sosialistinen Portugali kärsi murskatappion. Roomalaiskatoliset maailmanlaajuisesti alkoivat rukoilla Venäjän kääntymistä ja Jesuiitat keksivät Novenat Fatimaan, jotka he saattoivat suorittaa kautta Pohjois-Afrikan, levittäen hyviä julkisia suhteita muslimimaailmaan. Arabit ajattelivat, että he olivat kunnioittamassa Muhammedin tytärtä, mitä juuri jesuiitat halusivat heidän uskovan.

"Tuloksena Fatiman näystä, Paavi Pius XII määräsi natsiarmeijansa murskaamaan Venäjän ja Ortodoksisen uskonnon ja tekemään Venäjästä roomalaiskatolisen. Muutama vuosi hävityn II maailmansodan jälkeen, Paavi Pius XII säikytti maailmaa hämärällä aurinkonäyn tanssilla, pitääkseen Fatiman uutisissa. Se oli suuri uskonnollinen show bizarri ja maailma nieli sen.

"Ei ihmettelemistä, Paavi Pius oli ainoa, joka näki tämän näyn. Tuloksena, ryhmä seuraajia on kasvanut siniseen Armeijaan maailmanlaajuisesti, käsittäen yhteensä miljoonia uskollisia roomalaiskatolisia valmiina kuolemaan siunatun neitsyen takia. Mutta emme ole nähneet vielä mitään. Jesuiitoilla on Neitsyt Mariansa ajoitettu ilmestymään 4-5 kertaa Kiinassa . Venäjällä ja pääilmestyminen US:ssa.

"Mitä tällä on tekemistä islamin kanssa? Huomaa piispa Sheenin lausunto: " Leidimme ilmestyminen Fatimassa merkitsi käännekohtaa maailman 350 miljoonan muslimin historiassa. Tyttärensä kuoleman jälkeen Muhammed kirjoitti , että hän "on pyhin kaikista naisista paratiisissa, Mariasta seuraava."

"Hän uskoi, että Neitsyt Maria valitsi olla tunnettu Meidän Leidi Fatimanamme merkkinä ja lupauksena, että muslimit, jotka uskovat Kristuksen neitseestä syntymiseen, tulevat uskomaan Hänen jumaluuteensa. Piispa Sheen osoitti, että pyhiinvaellus-neitsytpatsaat Meidän Leidistämme Fatimasta, olivat ihastuksella vastaanotettu Afrikan, Intian ja muuallakin muslimien taholla, ja että monet muslimit ovat nyt tulossa roomalaiskatoliseen kirkkoon."

pääsivulle

 


"In the Vatican briefing, Cardinal Bea told us this story:

'A wealthy Arabian lady who was a faithful follower of the pope played a tremendous part in this drama. She was a widow named Khadijah. She gave her wealth to the church and retired to a convent, but was given an assignment. She was to find a brilliant young man who could be used by the Vatican to create a new religion and become the messiah for the children of Ishmael.

'Khadijah had a cousin named Waraquah,, who was also a very faithful Roman Catholic and the Vatican placed him in a critical role as Muhammad’s advisor. He had tremendous influence on Muhammad.

'Teachers were sent to young Muhammad and he had intensive training. Muhammad studied the works of St. Augustine which prepared him for his "great calling." The Vatican had Catholic Arabs across North Africa spread the story of a great one who was about to rise up among the people and be the chosen one of their God.

'While Muhammad was being prepared, he was told that his enemies were the Jews and that the only true Christians were Roman Catholic. He was taught that others calling themselves Christians were actually wicked impostors and should be destroyed. Many Muslims believe this.

'Muhammad began receiving "divine revelations" and his wife’s Catholic cousin Waraquah helped interpret them. From this came the Koran. In the fifth year of Muhammad’s mission, persecution came against his followers because they refused to worship the idols in the Kaaba.

'Muhammad instructed some of them to flee to Abysinnia where Negus, the Roman Catholic king accepted them because Muhammad’s views on the virgin Mary were so close to Roman Catholic doctrine. These Muslims received protection from Catholic kings because of Muhammad’s revelations.

'Muhammad later conquered Mecca and the Kaaba was cleared of idols. History proves that before Islam came into existence, the Sabeans in Arabia worshiped the moon-god who was married to the sun-god. They gave birth to three goddesses who were worshipped throughout the Arab world as "Daughters of Allah" An idol excavated at Hazor in Palestine in 1950’s shows Allah sitting on a throne with the crescent moon on his chest.

'Muhammad claimed he had a vision from Allah and was told, "You are the messenger of Allah." This began his career as a prophet and he received many messages. By the time Muhammad died, the religion of Islam was exploding. The nomadic Arab tribes were joining forces in the name of Allah and his prophet, Muhammad.

'Some of Muhammad’s writings were placed in the Koran, others were never published. They are now in the hands of high ranking holy men (Ayatollahs) in the Islamic faith.'

"When Cardinal Bea shared with us in the Vatican, he said, These writings are guarded because they contain information that links the Vatican to the creation of Islam. "Both sides have so much information on each other, that if exposed, it could create such a scandal that it would be a disaster for both religions.

"In their "holy" book, the Koran, Christ is regarded as only a prophet. If the pope was His representative on earth, then he also must be a prophet of God. This caused the followers of Muhammad to fear and respect the pope as another "holy man."

"The pope moved quickly and issued bulls granting the Arab generals permission to invade and conquer the nations of North Africa. The Vatican helped to finance the building of these massive Islamic armies in exchange for three favors:

1. Eliminate the Jews and Christians (true believers, which they called infidels).

2. Protect the Augustinian Monks and Roman Catholics.

3. Conquer Jerusalem for "His Holiness" in the Vatican.

"As time went by, the power of Islam became tremendous…Jews and true Christians were slaughtered, and Jerusalem fell into their hands. Roman Catholics were never attacked, nor were their shrines, during this time. But when the pope asked for Jerusalem, he was surprised at their denial! The Arab generals had such military success that they could not be intimidated by the pope - nothing could stand in the way of their own plan.

"Under Waraquah’s direction, Muhammad wrote that Abraham offered Ishmael as a sacrifice. The Bible says that Isaac was the sacrifice, but Muhammad removed Isaac’s name and inserted Ishmael’s name. As a result of this and Muhammad’s vision, the faithful Muslims built a mosque, the Dome of the Rock, in Ishmael’s honor on the site of the Jewish temple that was destroyed in 70 AD. This made Jerusalem the 2nd most holy place in the Islam faith. How could they give such a sacred shrine to the pope without causing a revolt?

"The pope realized what they had created was out of control when he heard they were calling "His Holiness" an infidel. The Muslim generals were determined to conquer the world for Allah and now they turned toward Europe. Islamic ambassadors approached the pope and asked for papal bulls to give them permission to invade European countries.

"The Vatican was outraged; war was inevitable. Temporal power and control of the world was considered the basic right of the pope. He wouldn’t think of sharing it with those whom he considered heathens. "The pope raised up his armies and called them crusades to hold back the children of Ishmael from grabbing Catholic Europe. The crusades lasted centuries and Jerusalem slipped out of the pope’s hands.

"Turkey fell and Spain and Portugal were invaded by Islamic forces. In Portugal, they called a mountain village "Fatima" in honor of Muhammad’s daughter, never dreaming it would become world famous. "Years later when the Muslim armies were poised on the islands of Sardinia and Corsica, to invade Italy, there was a serious problem. The Islamic generals realized they were too far extended. It was time for peace talks. One of the negotiators was Francis of Assisi.

"As a result, the Muslims were allowed to occupy Turkey in a "Christian" world, and the Catholics were allowed to occupy Lebanon in the Arab world. "It was also agreed that the Muslims could build mosques in Catholic countries without interference as long as Roman Catholicism could flourish Arab countries.

"Cardinal Bea told us in Vatican briefings that both the Muslims and Roman Catholics agreed to block and destroy the efforts of their common enemy, Bible-believing Christianm missionaries. Through these concordats, Satan blocked the children of Ishmael from a knowledge of Scripture and the truth.

The Vatican also engineers a campaign of hatred between the Muslim Arabs and the Jews. Before this, they had co-existed peacefully. "The Islamic community looks on the Bible-believing missionary as a devil who brings poison to the children of Allah. This explains years of ministry in those countries with little results.

"The next plan was to control Islam. In 1910, Portugal was going Socialistic. Red flags were appearing and the Catholic Church was facing a major problem. Increasing numbers were against the church. "The Jesuits wanted Russia involved, and the location of this vision at Fatima could play a key part in pulling Islam to the Mother Church.

"In 1917, the Virgin appeared in Fatima. "The Mother of God" was a smashing success, playing to overflow crowds. As a result, the Socialists of Portugal suffered a major defeat. "Roman Catholics world-wide began praying for the conversion of Russia and the Jesuits invented the Novenas to Fatima which they could perform throughout North Africa, spreading good public relations to the Muslim world. The Arabs thought they were honoring the daughter of Muhammad, which is what the Jesuits wanted them to believe.

"As a result of the vision of Fatima, Pope Pius XII ordered his Nazi army to crush Russia and the Orthodox religion and make Russia Roman Catholic." A few years after he lost World war II, Pope Pius XII startled the world with his phoney dancing sun vision to keep Fatima in the news. It was great religious show biz and the world swallowed it.

"Not surprisingly, Pope Pius was the only one to see this vision. As a result, a group of followers has grown into a Blue Army world-wide, totaling millions of faithful Roman Catholics ready to die for the blessed virgin. "But we haven’t seen anything yet. The Jesuits have their Virgin Mary scheduled to appear four or five times in China, Russia, and major appearance in the U.S.

"What has this got to do with Islam? Note Bishop Sheen’s
statement: "Our Lady’s appearances at Fatima marked the turning point in the history of the world’s 350 million Muslims. After the death of his daughter, Muhammad wrote that she "is the most holy of all women in Paradise, next to Mary."

"He believed that the Virgin Mary chose to be known as Our Lady of Fatima as a sign and a pledge that the Muslims who believe in Christ’s virgin birth, will come to believe in His divinity. "Bishop Sheen pointed out that the pilgrim virgin statues of Our Lady of Fatima were enthusiastically received by Muslims in Africa, India, and elsewhere, and that many Muslims are now coming into the Roman Catholic Church."

pääsivulle