1.12.2016 / Karjatorni Beetlehemissä 


Shalom,

 

Hepr. 10:7

'Katso, minä tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu - tekemään sinun tahtosi, Jumala'.


Jeshua opetti opetuslapsilleen, että Mooses, profeetat ja Psalmien kirjoittajat, kaikki kertoivat Hänestä. On mielenkiintoista, miten täynnä sanomaa ovat Messiaan syntymään liittyvät profeetalliset tekstit. 

Luukas 24:44

Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa". 


Jos haluamme löytää Messiaan, niin meidän tulisi tutkia myös kirjaa, jota Hän itse opetti; Tanachia (Vanhaa testamenttia).  

Alfred Edersheim, joka on kirjoittanut 'The Bible History, Old testament' sanoo kirjan johdanto-osassa: 

"Täysin ymmärrettynä kirjoitukset ovat täynnä Kristusta ja kaiken on tarkoitus osoittaa Kristukseen meidän ainoana Vapahtajanamme. Ei vain laki opeta meitä Kristukseen, eivätkä eri esikuvat, jotka ovat varjo tulevasta Kristuksesta, eivätkä edes profetiat, jotka ennustavat Kristuksen tulosta, vaan koko Vanhan Testamentin historia on täynnä Kristusta."

 
Joulukuun ensimmäinen päivä on tänään ja olemme joulun ajassa, jolloin jouluevankeliumia luetaan kirkoissa ja kodeissa ja seimikuvaelmia esitetään koulujen joulujuhlissa.  
Osaamme evankeliumin jo lähes ulkoa ja siksi on hyvä joskus lähemmin tarkastella, onko mielikuvamme Beetlehemin tallista ja seimestä oikea. Oliko talli majatalon pitäjän, jolla ei ollut tilaa sisätiloissa? Oliko tallissa härkiä, aaseja ja muita eläimiä? Oliko se puinen talli kuten meillä tai luola, jollaisia näkyy Lähi-idän seimiasetelmissa? Oliko talli Beetlehemin kaupungissa? Kuinka paimenet osasivat mennä sinne ilman tarkempaa osoitetta? Meillä kaikilla on mielikuva tallista, mutta vastaako se todellisuutta.

     
 
Syntyikö Jeshua jouluna
; 25. joulukuuta? 

Joh 1:14
Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. 

Sana "asua" alkukielellä on tarkemmin "majaili". Sanatulee juuresta, joka tarkoittaa majaa, väliaikaista asumusta. On monia asioita, jotka viittaavat Jeshuan syntyneen juuriSuccotin, lehtimajanjuhlan aikana. Tämä juhla on seitsemäs ja viimeinen Herran juhlakalenterissa ja sijoittuu syys-/ lokakuun aikaan. Succot oli myös yksi kolmesta pyhiinvaellusjuhlasta, jolloin matkustettiin Jerusalemiin juhlille. Majatalot olivat siellä täynnä ja samoin oli lähellä sijaitsevassa Beetlehemissä. 

Luuk 2:7
Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. 
 
Jeshua syntyi sen ajan suurvallan Rooman hallitessa ja historialliset lähteet osoittavat, että Rooma suoritti veronkantonsa sadonkorjuukauden lopussa, jolloin ihmisillä oli rahaa maksuihin; elo-lokakuussa. Joosefkin lähti verolle pantavaksi Marian kanssa Beetlehemiin.

Luuk 2:1-5
Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. 
Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. 
Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa
Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem,hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana. 


Lehtimajanjuhla on juhla, jolloin Herra antaa käskyn iloita. 

3. Moos 23:39-42
"Mutta seitsemännen kuukauden viidentenätoista päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää JHVH:n juhlaa seitsemän päivää; ensimmäinen päivä on levon päivä, ja kahdeksas päivä on myös levon päivä. 
Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta, ja pitäkää iloa seitsemän päivää JHVH:n, Jumalanne edessä. 
Ja viettäkää sitä juhlana JHVH:n kunniaksi seitsemän päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädössukupolvesta sukupolveen; viettäkää se seitsemännessä kuussa. 
Seitsemän päivää asukaa lehtimajoissa;..."
 
Enkelit ilmoittivat paimenille "suuren ilon":

Luuk 2:10
"Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:"

Lehtimajanjuhlan ensimmäisenä päivänä juutalaiset rukoilivat perinteen mukaisesti: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ja hyvä tahto maata kohtaan" (David Yaniv - Birth of the Messiah

Enkelit julistivat:
 
Luuk 2:14
"Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!" 

Monesta seikasta voimme päätellä, että Jeshua sikisi Hanukka-juhlan aikana ja syntyi Lehtimajanjuhlan aikana. Tätä todistaa myös pappi Sakariaan (Abian osaston) palvelusvuoron ajankohta kesäkuun alussa. Enkeli Gabrieloli ilmoittanut iäkkäälle Sakariaalle, että hän saisi pojan. Sakariaan palvelusvuoron jälkeen hänen vaimonsa Elisabettuli raskaaksi. Kun enkeli Gabriel kertoi Marialle Jeshuan syntymästä, Elisabet oli tuolloin kuudetta kuukautta raskaana. Lapsi, Johannes Kastaja, syntyi sitten pääsiäisen aikaan. 
 
Luuk 1:35-36
Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. 
Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi;   

Miksi sitten Jeshuan syntymää vietetään jouluna eikä lehtimajanjuhlan aikaan? Tämä juontuu joulukuun loppuun, pimeimpään aikaan liittyneeseen auringonjumalan syntymäjuhlaan, jota Roomassa vietettiin. Kristinuskon tultua valtionuskonnoksi, juhlinta jatkui, mutta kristillisellä silauksella. Herran juhlat vaihdettiin ennestään tuttuihin pakanajuhliin. Joulunkin juuret ovat pakanuudessa eikä juhlalla ole yhteyttä tai perustetta Jumalan sanassa. 

Mutta nyt menemme tässä kirjoituksessa seuraavaksi Paimenten kedolle. Ennen sitä kuljemme ajassa vielä enemmän taaksepäin aikaan, jolloin 

Jaakob perheineen lähestyy Beetlehemiä. 

Raamatussa nimillä on aina puhutteleva merkitys ja ne kertovat paljon.  Seuraavassa raamatunpaikassa on viittauksia Messiaaseen.

1. Moos. 35:16-21 
 
Sitten he lähtivät liikkeelle Beetelistä. Ja kun vielä oli jonkun verran matkaa Efrataan, joutui Raakel synnytystuskiin, ja hänen synnytystuskansa olivat hyvin kovat. 
Ja kun hänen synnytystuskansa olivat kovimmillaan, sanoi kätilövaimo hänelle: "Älä pelkää, sillä tälläkin kertaa sinä saat pojan". 
Mutta kun hänen henkensä oli lähtemäisillään, sillä hänen oli kuoltava, antoi hän hänelle nimen Benoni, mutta hänen isänsä antoi hänelle nimen Benjamin
Niin Raakel kuoli siellä, ja hänet haudattiin Efratan tien varteen, se on Beetlehemiin. 
Ja Jaakob pystytti hänen haudalleen patsaan; tämä Raakelin hautapatsas on olemassa vielä tänäkin päivänä. 
Ja Israel lähti liikkeelle sieltä ja pystytti telttansa tuolle puolen Karjatornia ( Migdal Eder).
 
Näistäkin jakeista löytyy puhetta Messiaasta. 
Beetel = "Jumalan talo / huone"; Beit' El   
Messias tuli Jumalan Huoneesta  
 
Efrata = "hedelmällinen"   tai hedelmällisyyden tila
 
1. Moos. 49:22

Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla; sen oksat ulottuvat yli muurin. 

Joosef on Jeshuan yksi esikuva. Hänen poikansa Efraim (tark. hedelmällinen) sai esikoisoikeuden Jaakobin siunaamana.


Raakel = "uuhi" (naaraspuol. karitsa) Rachel (hepr.) tarkoittaa siis "pikku uuhi" tai "karitsa". 

Naaraspuolista karitsaa käytettiin rauhan uhreissa.

Jeshua teki uhratessaan itsensä rauhan meidän ja Isän välille.

 

Benoni (Ben-oni) "tuskani poika". Tai "kipuni poika" 

Jeshua oli kipujen mies.

 

Benjamin = "oikean käden poika"

Jeshua on Jumalan voimakas oikea käsi 

 

Beetlehem (Bet-lechem) = "leivän talo / huone" 

Jeshua tuli Leivän talosta Elämän Leiväksi.

 

1 Moos 35:10 Jaakob sai uuden nimen:

Ja Jumala sanoi hänelle: "Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel". - Niin hän sai nimen Israel.

 

Israel (Jisra'el) = "Jumala taistelee/kamppailee" "Jumalan taistelija" 

Jeshuan on voitto! Israelista itse Jumala sanoo, että se on "Jumalan taistelija", siksi Israel pysyy ja on Voittajan puolella.  


  

 

Eder = "karja, lauma" Migdal Eder (Karjatorni) oli vartiotorni, joka oli rakennettu ryöstäjien varalta karjan suojaksi.

Jeshua on meidän Vahva Tornimme:


Sananl. 18:10 

Herran nimi on vahva torni; hurskas juoksee sinne ja saa turvan. 

 
1. Moos. 35:21 "Ja Israel lähti liikkeelle sieltä ja pystytti telttansa tuolle puolen Karjatornia ( Migdal Eder)."
 
Migdal Eder, karjatorni, rakennettiin Beetlehemin toiselle puolelle suojaamaan laumaa ryöstäjiltä, eläimiltä tai muilta vahingon aiheuttajilta.  
 
1 Moos. 35:16-26
  
Raakel kuolee toisen poikansa syntyessä. Lapsi, tämä toivottu poika, kuitenkin syntyi. Näin Raakel sanoi Joosefin syntyessä:
1. Moos 30:24  "Ja hän antoi hänelle nimen Joosef, sanoen: "JHVH antakoon minulle vielä toisen pojan". 
 
Raakel kuoli synnyttäessään toista poikaansa, jolle hän antoi nimen Benoni (tuskani poika). Mutta Jaakob valitsi nimen Benjamin (oikean käteni poika). Raakel on haudattu Beetelin eteläpuolelle, Beetlehemin lähistölle. Hauta on edelleen paikallaan. 


Jaakobin paluumatka


http://youtu.be/lpOqm-Y0LZ4 Breath of Heaven with Lyrics (Mary's Song)
 
 
"Mutta kun hänen henkensä oli lähtemäisillään", "Benoni", sanoi Raakel, "tuskani poika"; tämä oli kuolevan Raakelin luonnollinen huokaus.  "...mutta hänen isänsä antoi hänelle nimen Benjamin." Oikea käsi osoittaa voimaa ja tämä tuli lapsen nimeksi. 
Benjamin syntyi Beetlehemissä, kuten Jeshua, joka on Isän oikean käden Poika.

 
Apt. 5:31

Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.


1 Piet 3:22

...hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.

 
Karjatorni - Migdal Eder 

Migdal Eder oli vartiotorni kedolla, missä paimenet vartioivat laumaansa.
Luukkaan evankeliumissa näemme, että näin on. Paikka oli noin 2 km etelään Beetlehemistä.   

Luuk 2:8

Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.
 
Edersheimin mukaan tämä Migdal Eder ei ollut kuitenkaan tavallisten laumojen, joita laidunnettiin muilla Beetlehemin        kedoilla, vartiotorni, vaan se oli lähellä kaupunkia, Jerusalemiin johtavan tien varrella.
Mishnan mukaan nämä "laumat, jotka laidunsivat tuolla paikalla, oli tarkoitettu Temppeliuhreja varten.." 

             
 
Targumit myös mainitsevat Migdal Ederin ja 1 Moos 35:21 ja Miika 4:8 nähdään tänä samana paikkana. Miika profetoi, että Karjatorni on paikka, jossa Messias syntyisi. Paimenet, jotka Temppelin uhrilampaita kaitsivat, tunsivat hyvin tämän Miikan profetian, siksi he tiesivät heti enkelien ilmoittaessa Messiaan syntymästä, mistä tämä löytyisi kapaloituna ja seimessä.
 
Ja sinä Karjatorni, tytär Siionin kukkula! Sinun  luoksesi on tuleva, on saapuva entinen hallitus, tytär Jerusalemia vallinnut      kuninkuus. 
   (engl.) And thou, O tower of the flock, the strong hold of the daughter of Zion, unto thee shall it come, even the first dominion; the kingdom shall come to the daughter of Jerusalem.

   Tätä Miika 4:8 jaetta rabbit tulkitsevat näin: "Hän levittää telttansa Migdal Ederin luo paikkaan, missä Messias Kuningas ilmaisee itsensä päivien lopulla."
 
Nyt tiedämme, että Karjatorni, Migdal Eder oli vartiotorni, josta vartioitiin Temppelin laumoja; näitä, joita kasvatettiin uhrattavaksi Temppelissä. Nämä eivät olleet mitä tahansa lampaita.  
         
  
 
Paimenet, jotka huolehtivat näistä karitsoista, olivat miehiä, joita erityisesti oli koulutettu tätä arvokasta tehtävää varten. Heidät oli koulutettu tietämään, millainen uhrattavan eläimen tuli olla ja heidän tehtävänsä oli varmistaa, ettei yksikään eläin tullut satutetuksi, vioittunut tai tullut virheelliseksi. Karitsat kapaloitiin, etteivät ne vioittuisi. 
Näin myös Jumalan pieni vastasyntynyt Karitsa kapaloitiin karitsoiden hoitotallissa, joka oli kivistä rakennettu. 


 
 
http://youtu.be/FnVorT14i4I Away in a Manger
  
Miika 4:14 
Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.
 
Bet-Lechem-Efrata (hedelmällinen leivän talo). Vaikka kaupunki on vähäinen, sieltä nousee Israelin Hallitsija.
 
Tämä hallitsija on Daavidin jälkeläinen ja alkuperä muinaisuudessa.
 
Jesaja 7:14
Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. 

Miika 6:5-7
Muista, kansani, mitä oli mielessä Baalakilla, Mooabin kuninkaalla, ja mitä Bileam, Beorin poika, hänelle vastasi, Sittimistä lähtien Gilgaliin asti, että käsittäisit JHVH:n vanhurskaat teot." - 
"Mitä tuoden minä voisin käydä JHVH:n eteen, kumartua korkeuden Jumalan eteen? Käynkö hänen eteensä tuoden polttouhreja, vuodenvanhoja vasikoita? 
Ovatko JHVH:lle mieleen tuhannet oinaat, kymmenettuhannet öljyvirrat? Annanko esikoiseni rikoksestani, ruumiini hedelmän sieluni syntiuhriksi?" - 
 
Tässä Bileam ymmärsi, että Jumala odotti hänenn tuovan kunnollisen syntiuhrin rikoksestaan.  Mutta Jumala ei vaatinut häneltä esikoista. Sen sijaan Jumala itse antoi AINOAN Poikansa.
 
Miika tunnusti vain yhden kuninkaan Israelille; JHVH. Sekä Samaria että Juuda tarvitsevat Hänen oikeuttaan. Miika pitää JHVH:n tahtona, että KOKO ISRAELyhdistyy Beetlehemistä lähtevän hallinnon ympärille. Tällä on yhteys Efraimin kanssa ja on myös kansojen toivo.
 

 Miika 4:8

Ja sinä Karjatorni, tytär Siionin kukkula! Sinun  luoksesi on tuleva, on saapuva entinen hallitus, tytär Jerusalemia vallinnut kuninkuus. 


Tuolla samalla Beetlehemin alueella Jaakob ruokki lampaansa :

1. Moos. 35:21 "Ja Israel lähti liikkeelle sieltä ja pystytti telttansa tuolle puolen Karjatornia ( Migdal Eder)."

 

Beetlehemin kedolla myös Daavid (Juudan jäkeläinen) oli paimentamassa isänsä lampaita, kun Samuel (efraimilainen) tuli voitelemaan hänet Israelin kuninkaaksi. 

  

On ajateltu, että laidunpaikka olisi juuri sama, missä Jaakob oli ruokkinut lampaitaan ja missä paimenet vartioidessaan laumojaan yöllä näkivät ja kuulivat enkelien laulavan:

"Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan Hänellä on hyvä tahto."

   

Luukas 2:8-14

Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.

Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. 
Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle
teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. 

Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa." 
Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: 
"Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!" 


Jeshua syntyi vaatimattomaan suojaan, uhrikaritsojen keskelle. Temppeliin vietävät karitsat kapaloitiin, etteivät vioittuisi. Samoin Herramme kapaloitiin ja pantiin seimeen. Karitsoita vartioitiin seitsemän lehtimajanjuhlan päivää ja kahdeksantena ne uhrattiin Temppelissä. Tuo pieni vauva olisi kerran uhrikaritsa koko maailman syntien edestä. Temppelin esirippu repeäisi ylhäältä alas ja erottava väliseinä poistuisi. Ei enää lampaita uhrattavaksi; Jeshua (pelastus) veriuhri olisi täydellinen, ikuisesti, ja yhteys Isään olisi korjattu. Veriuhri


    

http://youtu.be/-y0_wNPSOaw A Baby Changes Everything - Faith Hill

  

Paimenten vartiotorni antoi suojan lampaille ja samoin Jeshua meidän 'vahva tornimme' antaa meille, hänen laumalleen, suojan ja turvan ulkoapäin tulevia hyökkäyksiä vastaan. 

Sananl. 18:10  "JHVH:n nimi on vahva torni; hurskas juoksee sinne ja saa turvan." 

Enkeli ilmoitti Marialle Jeshuan syntymästä:  

Luuk 1:32-33 "Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."  

Jaakob suri rakkaan vaimonsa Raakelin kuolemaa. Suruissaan hän pystytti telttansa Migdal Ederin lähelle paikkaan, missä tulevaisuudessa erityinen Karitsa syntyisi ja lohduttaisi Jaakobia.

Hän syntyisi siellä, missä uhrilampaat kasvoivat ja eräänä päivänä uhraisi itsensä myös Jaakobin syntien tähden. Hän kuolisi sovituskuoleman Jerusalemissa.

        


Hän nousisi kuolleista. Sitten, kun vuodet lisääntyisivät ja Jaakobin ahdistukset kasvaisivat, Hän olisi aina valmiina pelastamaan ja vapauttamaan Jaakobin ahdistuksista.

Lopulta, joskus tulevaisuudessa, tämä Karitsa, joka kerran syntyi Migdal Ederin luona, palaa Jaakobin vaikeuksien koettelemaan maahan ja ihmeellisesti vapauttaa tämän jälkeläiset, jotka ovat vihollistensa ympäröimät. 


   

Karitsa ilmoittaa itsensä, ottaa oikeudellisen paikkansa, istuu valtaistuimelleen loistokkaana Daavidin Poikana, mahtavana Israelin ja koko maailman Kuninkaana. Hän paimentaa Jaakobin huoneen lampaita ja kaikkia niitä kansoista, jotka ovat liittyneet tähän huoneeseen. Täten Jaakob viimein on tullut lohdutetuksi kaikista ahdingoistaan, kamppailuistaan ja suruistaan.

Migdal Ederistä ei kuulu enää valitusta. Vaatimaton Karitsa, joka syntyi sinne, on Jaakobin ja myös sinun ja minun lohduttaja, Kuningas, Paimen ja Messias aina ja ikuisesti.

Kun olin löytänyt oman Vapahtajani, nämä olivat ensimmäiset sanat, jotka luin Raamatusta, Johanneksen evankeliumista, ja ne olivat mielestäni kauneimmat sanat maailmassa:


Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. 
Hän oli alussa Jumalan tykönä. 
Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. 
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.

Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. 

Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. 
Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. 
Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. 
Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. 


Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. 
Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. 
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksiniille, jotka uskovat hänen nimeensä, 
jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. 
 
Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. 


 

Haluan kiittää muistamisesta, rukouksista ja monista viesteistä, joita olen saanut vuoden aikana!  
Jatketaan rukoillen ja valvoen: Herramme tulo on lähellä! 


Sirkku