Kv-joukotko tulevan PA-Israel valtioiden väliin? Israel on huolestunut US:n Kansallisen Turvallisuusneuvoston Neuvonantajan James Jones'in esityksestä muodostaa monikansalliset joukot  tulevan PA-valtion ja Israelin rajalle. Tarkoituksena  on edistää Israelin vetäytymistä  minkä tahansa  rauhansopimuksen syntymisen jälkeen PA:n kanssa.

James Jones toimi edellisen US:n Ulkoministerin
Condoleezza Rice'n Länsirannan Turvallisuuskoordinaattorina. Hän on toiminut myös NATO-komentajana Euroopassa, ja siksi hänen uskotaan olevan sopiva käyttämään monikansallisia joukkoja ongelmien ratkaisemisessa.

Egyptin Presidentti hyväksyi luonnoksen  kansainvälisistä joukoista Länsirannalla. Puolustusministeri Ehud Barak vastustaa ajatusta kv-joukoista. Hän katsoo, että PA:n tulisi omatoimisesti pystyä  estämään terroristivaltion synnyn Länsirannalle. Netanjahu samoin on hyvin varautunut ajatukseen.

Kaiken kaikkiaan Israel painottaa meneillään olevissa neuvotteluissa, ettei PA-valtiosta Länsirannalla saa tulla asevarastoa, josta käsin iskuja tultaisiin tekemään Israelia vastaan, kuten kävi Gazan kohdalla, Israelin vetäydyttyä sieltä.

Eräs vanhempi  IDF:n upseeri sanoi, että kokemus Libanonista on osoittanut, etteivät kv-joukot ole pystyneet estämään Hizbollahin aseistautumista siellä. Sama voisi siis tapahtua Länsirannan kohdalla, ellei PA itse pysty estämään  aseellisia ryhmiä.


Loppuajatuksena: Tulee mieleen Raamatun ennustus Ilmestyskirjasta: Ilm. 11: 1 ¶  Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin: "Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat.
2  Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.3 ¶  Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan." -- Mielestäni tämä viittaa Lopunajan vieraisiin joukkoihin Jerusalemissa, joilla on 42 kk:n pesti toimia (jaetun) Jerusalemin rauhanturvaajina. Onhan jo virallisestikin esitetty neuvotteluissa väliaikaisrauhaa / siirtymäkauden sopimusta, jonka aikana lopulliset kuviot ryhmien välillä saataisiin kuntoon. Vrt. myös tähän.