Antisemitismi palaamassa jälleen

Esipuhe: Samuel Korhonen postitti valmiiksi käännetyn ajankohtaisartikkelin antisemitismin uudelleen tulosta. Jan Merkel kirjoitti jutun seuraavalla sivustolla:   www.olivetreeviews.org


Maailman vanhin tauti


                              by Jan Markell
                              www.olivetreeviews.org
                              June 14. 2010

                              Maailma sairastaa edelleen hyvin vanhaa tautia, johon ei koskaan ole löytynyt parannuskeinoa. Sillä on taipumus helpottaa silloin tällöin, mutta aina se tulee esiin uudelleen yhtä pahana ja myrkyllisenä. Se jopa kehittää uusia kantoja. Jotkut ovat sanoneet sitä tappavaksi pakkomielteeksi. Sitä kutsutaan antisemitismiksi ja jos juutalaisia ei olisi olemassa, niin joku antisemiitti keksisi hänet. Niin paha se on.
                Helen Thomas'in juttu on jo vanha, mutta se oli hyvin paljastava. Yhdessä pienessä hetkessä hän oksensi mikrokosmokseen, mitä kuninkaat, kenraalit, fuhrerit, faaraot ja äärimuslimit ovat tehneet suurissa joukoissa. Hän yritti karkottaa juutalaiset. Yhdelläkään Israelin vihollisista ei ole mitään tietoa siitä, mitä Raamattu sanoo Israelin maasta tai kansasta. Yksikään sen vihollisista ei koe syyllisyyttä nanosekuntiakaan siitä, että käskee juutalaisten palata Auschwitz'iin. Vaikka minä tutkin Holokaustia kirjoittaakseni Anita Dittman tarinan, Trapped in Hitler's Hell, en osaa kuvitella sitä piinaavaa ajatusta, että minun käsketään palata Auschwitz'iin, jos olisin joskus ollut siellä vangittuna. Kuitenkin mielenosoituksissa toukokuun 31. päivän Gazan laivuefiaskon jälkeen kaikkialla maailmassa versoi merkkejä sanoen, että kaikkien juutalaisten pitäisi pakata ja matkustaa Auschwitz'iin, joka on nykyisin vakava muistomuseo. Omalla tavallaan se sanoo: "Ei koskaan enää", aivan kuten koko Israel, kun Holokaustin aihe tulee esiin.
                              Siinä, että joku käskee juutalaisen Israelissa "mennä kotiin," ei myöskään ole mitään järkeä, koska hän on kotona. He ovat ehkä menneet Saksan tai Puolan tai Venäjän kautta, kuten minun isovanhempani, mutta Raamattu ilmoittaa, että Israel on heidän kotinsa. Kaikista maan asukkaista vain juutalaisilla on Jumalalta sopimuskirja maapalaseen, kuten Raamattuun on kirjattu. Sitä eivät kuitenkaan tiedä edes useimmat kirkon jäsenet tämän maailman hirviöistä puhumattakaan.
                              Juutalaisen kohtalo kaikkialla maailmassa on olla ikuisesti turvaton. Se päivä on tulossa, jolloin myös Israelin ystävillä on vaikeaa ja turvatonta. Juuri nyt "Israelin ystäviä ovat ensisijaisesti evankelikaaliset kristityt, jotka eivät pitäydy korvausteologiaan - uskomukseen, että seurakunta on korvannut Israelin. Sensijaan he tunnustavat, että Israelin maa ja kansa ovat Jumalan valitsemia olemaan erikoiskiinteistö ja valittu kansa. Neljännessä Mooseksenkirjassa Jumala kutsuu Israelia "Minun maakseni" (4.Moos. 25:23). Se siis kuuluu Jumalalle. Hän on antanut sen Israelille valvottavaksi, että erämaa kukoistaisi kuin ruusu (Jes. 51:3).

                              Kun tutkin Holokaustia tehdessäni kirjaa Dittman'eista, tulin tietoiseksi, että ensimmäisen kerran ihmisrodun historiassa tehtiin päätös modernissa valtiossa (Saksassa) sivistyneen mantereen (Euroopan) keskellä. Tuo päätös valmisti tien ihmisille menetellä uskomattomalla tavalla. Ainutlaatuinen ryhmä viattomia ihmisiä - juutalaiset - jäljitettiin, rekisteröitiin, merkittiin, karkotettiin, häväistiin ja kuljetettiin pois vastoin tahtoaan. Heidän antinsa maailman kulttuurille oli ollut runsas. Ehkä heidän suurin ongelmansa oli, että he olivat erilaisia, mutta hyvällä tavalla. He uskalsivat olla erilaisia. Heillä ei kuitenkaan ole varaa historiallisen muistinmenetyksen ylellisyyteen. Heidän täytyy olla valppaita, tietoisia ja aina valmiina antisemistismin ruton uuteen nousuun.
                              Vallitsee globaali tyrmistys, kun Israel yrittää puolustautua raketeilta tai tappavia aseita kantavilta "aktivisteilta," jotka matkustavat laivueessa, kun taas heitä joukkotuhoaseilla aseistavat maailman valtiot saavat vain vähän moitteita. Sellaiset terroristit, kuin Hamas ja Fatah, itseasiassa saavat USA:n apua, samalla kun Israelia moititaan, uhkaillaan ja nöyryytetään Washingtonista. Jokaisesta Israelin itsepuolustustoimesta tulee verilöyly, kansanmurha tai etninen puhdistus.
                              Viime vuosikymmeninä antisemitismi on kasvattanut uudet siivet ja muuttunut Israel-vastaiseksi toiminnaksi ja tunteeksi. On jo paha, että juutalaisia yleensä on, mutta se, että heillä on oma valtio, on enemmän, kuin useimmat voivat sulattaa. Colleget länsimaissa ovat täynnä Israel-vastaisuutta. Voit löytää Israelia pieksäviä tapahtumia, joille usein on annettu nimi Israeli Apartheid Week, kymmenillä kampuksilla. Ja se, mikä ruokkii suurta osaa tästä, on tunne, että Israel on Goljat, joka pieksää avuttomia palestiinalaisia. Kertomatta jää, että palestiinalaiset tekee avuttomiksi, ei Israel, vaan heidän oma johtonsa. Näyttää, että maailma - ei vain Mahmoud Ahmadinejad - todella haluaa uuden Holokaustin. Keltaisia tähtiä pannaan tänä päivänä jopa Norjan juutalaisten koululaisten selkään.
                              Mikä siis on hengellinen kytkentä? Paholainen on yksityiskohdissa. Hän tuntee Raamatun paremmin kuin monet kristityt. Saatana tietää, että juutalaiset ovat avain aikakauden lopulle - kuinka se loppuu ja missä se loppuu. Hän tietää, että jos voisi lopettaa juutalaiset, niin hänen loppunsa ehkä voitaisiin estää. Helen Thomas ei ymmärrä sitä eikä myöskään islamilaiset valtakunnat, jotka tahtovat höyrystää Israelin kansan ja valtion.
                              Vain tämä ikiaikainen antisemitistinen näkemys kutsuu turkkilaisen laivan Mavi Marmara'n terroristimiehittäjiä hyviksi ja Israelia pahaksi (Jes. 5:20). Voit nähdä tältä videolta, että israelilaisia, jotka oli aseistettu värikuula-pyssyillä, hakataan armottomasti monenlaisilla esineillä, mutta maailma ei välitä. He ovat nielleet valheen. Se valhe on, että maailmaan tulisi rauha, jos vain juutalaiset katoaisivat. He eivät tee sitä. Se on taattu. Heidän suurin hetkensä on vielä tulevaisuutta.
                              Israelin viholliset uskovat, että nyt on se aika, kun he voivat tuhota sen, mutta Raamattu sanoo: "Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan" (Sak. 14:3). Jumala sanoo: "Jos lähdet sotaan vihollistasi vastaan ja näet hevosia ja sotavaunuja ja sotajoukon, joka on sinua suurempi, niin älä pelkää heitä, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, hän, joka johdatti sinut Egyptin maasta" (5.Moos. 20:1).

                              Ymmärtääksesi paremmin tätä käy verkkosivumme osastolla Anti-Semitism.
www.olivetreeviews.org
                              Raamattu sanoo, että viimeisinä päivinä sekä juutalaisten että kristittyjen vaino voimistuu. Siksi meillä on verkkosivuillamme osasto nimeltä Christian Persecution.


                       
                              The World's Oldest Disease
                              by Jan Markell
                              www.olivetreeviews.org
                              June 14. 2010


                              The world remains sick with a very old disease for which no cure has ever been found. It tends to go into remission now and then, but it always reappears as virulent as ever. It even develops into new strains. Some have called it a lethal obsession. It is called anti-Semitism, and if the Jews did not exist, some anti-Semite would invent him. It's that bad.
                              
                              The Helen Thomas story is now old but it was very revealing. In just a brief moment of time, she spewed in microcosm what kings, generals, fuhrers, pharoahs, and Muslim extremists have done in legion. She tried to dispossess the Jews. None of Israel's enemies have any knowledge of what the Bible has to say about the land or the people of Israel.  None of her enemies experience even a nano-second of guilt for telling the Jews to go back to Auschwitz. Even though I researched the Holocaust to write the Anita Dittman story, Trapped in Hitler's Hell, I cannot imagine the haunting thought of being told to go back to Auschwitz had I ever been interned there. But in demonstrations after the May 31 flotilla fiasco in Gaza, signs sprouted up all over the world saying that the Jews should all pack up and head to Auschwitz, which is now a solemn memorial museum. In its own way, it says "never again" just as all of Israel does when the subject of the Holocaust comes up.
                              
                              For someone to tell a Jew in Israel to "go home" also makes no sense because they are home. They may have passed through Germany or Poland, or Russia as my grandparents did, but the Bible reveals that Israel is their home. Of all earth's inhabitants, only the Jews have a deed to a piece of land from God as recorded in the Bible. But then not even most church members even know that, let alone the monsters of the world.
                              
                              The destiny of the Jew is to be eternally unsafe around the world. The day is coming when friends of Israel will also feel uneasy and unsafe. Right now the "friends of Israel" are primarily evangelical Christians who do not hold to Replacement Theology -- the belief that the church has replaced Israel. Rather, they recognize that the land and people of Israel were chosen by God to be special real estate and a chosen people. In Leviticus 25  God calls Israel "My land." So it belongs to God. He has given it to Israel to manage and make the desert blossom as a rose.

                              As I researched the Holocaust for the Dittman book, I became aware that for the first time in the history of the human race, a decision was made in a modern nation (Germany,) in the midst of a civilized continent (Europe). That decision paved the way for people to behave in an unthinkable manner. A unique group of innocent people -- the Jews -- were tracked down, registered, marked, dispossessed, humiliated, and transported against their will. They had generously contributed to the culture of the world. Perhaps their biggest problem was that they were different, but in a good way. They dared to be different.  But they cannot afford the luxury of historical amnesia. They must be vigilant, conscious, and always prepared for the resurgence of the plague of anti-Semitism.
                              
                              There is global outrage when Israel tries to defend herself from rockets or "activists" bearing lethal weapons, riding in a flotilla while world powers who arm themselves with weapons of mass destruction receive little chastisement. Terrorists such as Hamas and Fatah actually receive U.S. aid while Israel is scolded, threatened, and humiliated by Washington. Any Israeli act of self-defense becomes a massacre, genocide, or ethnic cleansing.

                              In recent decades, the anti-Semitism has sprouted new wings and turned into anti-Israel activity and sentiment. It's bad enough that the Jews exist, but to have their own nation is more than most can stomach. Colleges in the Western world are riddled with anti-Israel sentiment. You can find Israel-bashing events, often called Israeli Apartheid Week, on dozens of campuses.  And what fuels much of this is the sentiment that Israel is the Goliath beating up on helpless Palestinians. The untold story is that the Palestinians are rendered helpless, not by Israel, but by their own leadership. It would seem that the world -- not just Mahmoud Ahmadinejad -- really wants another Holocaust. Yellow stars are even being put on the backs of Jewish Norwegian school children today.
                              
                              So what is the spiritual connection? The devil is in the details. He knows the Bible better than many Christians. Satan knows that the Jews are the key to the end of the age -- from how it plays out to where it plays out. He knows that if he could exterminate the Jews, perhaps his demise could be thwarted. Helen Thomas doesn't understand that nor do the Islamic empires who want to vaporize the people and nation of Israel.
                              
                              It is only this ugly age-old anti-Semitic sentiment that calls the terrorist occupants on the Turkish boat Mavi Marmara good, and the nation of Israel, evil (Isaiah 5:20). You can see in this video that the Israelis, who were armed with paintball guns, are being mercilessly beaten with multiple kinds of objects. But the world doesn't care. They have bought the lie. The lie is that there would be world peace if only Israel and the Jews would disappear. They won't. That's a guarantee. Their greatest hour is yet future.  

                              The enemies of Israel believe now is the time they can destroy her. But the Bible says, Then shall the Lord go out and fight against those nations (Zechariah 14:3). God says, When you go out to battle against your enemies and see horses and chariots and people more numerous than you, do not be afraid of them; for the Lord your God who brought you up from the land of Egypt, is with you (Deuteronomy 20:1).  

                              To better understand this, visit our Web category called Anti-Semitism. The Bible says that in the last days, the persecution of both Jews and Christians will intensify. Thus, we also feature a Web category called Christian Persecution.

                              Visit the very moving but short video documentary titled I am Israel here.

                              Get acquainted with Understanding the Times radio. We are live Saturdays, 9 a.m. to 11 a.m. out of AM980 KKMS and AM1280 "The Patriot" in Minneapolis/St. Paul. These stations replay the programming Sunday, 12 to 2 p.m. and Sunday, 8 a.m. to 10 a.m. respectively. You can "listen live" at their Web sites.

                              The program is also heard in these radio outlets.

                              The live Saturday programming out of the Twin Cities is posted to our Web site at "Radio Archives"  Sunday evening. Our June 12 programming is now posted (as well as five years of other programming) talking about the problems with the church-growth movement. Also, John Loeffler from Steel on Steel is a guest talking with Jan about the Internet takeover by the FCC and their future efforts implementing the Fairness Doctrine.

                               Note: We cannot reply to every e-mail but each one is read. To unsubscribe, scroll to the very bottom and click "SafeUnsubscribe."

                                One of our airing outlets is Sirius Satellite Radio, Saturday evening, 9 p.m. and Sunday evening, 7 p.m EST. We are on Family Net Channel 161.                           
                                           
                                                   
                              Awaiting His return,

                              Jan Markell