Newsweek haastatteli Hal Lindsayta

Esipuhe: Tässä: Oracle Commentaries 6.8.2006  Newsweekin haastattelu. Kysely koski Lindsayn profeetallista  esikoiskirjaa: The Late Great Planet Earth, (suom.kirjan nimi: Maa, entinen suuri planeetta), ennustusten täyttymistä juuri nyt, onko Israelin sodalla profeetallista merkitystä jne, monia mielenkiintoisia asioita. Alla käännös haastattelusta.

Hal Lindsay on tunnettu lukuisista lopunajan profeetaallisten kansantajuisten kirjojen kirjoittamisesta, joita on käännetty useille kielille, myös suomeksi. Hänen erinomainen Raamatun tuntemuksensa ja erityisesti sen profeetallisen sanan tuntemuksensa ja sen soveltaminen ymmärrettävästi nykyaikaan, on taannut Lindsayn laajan suosion. Hänen analyysejaan voi lukea myös hänen nettisivuiltaan:  http://www.hallindseyoracle.com/  

Käännös:

NEWSWEEK haastatteli Hal Lindsayta

Postitan tämän haastattelun, joka minulla oli NEWSWEEKin erikoisreportterin kanssa. Reportteri tekee tutkimusta tulevaisuutta koskevaan  juttuun. Tässä ovat vastaukseni hänen kysymyksiinsä. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, mitä NEWSWEEK tekee vastauksillani.

NEWSWEEK K: Mistä sait idean perustaa  murtavalle kirjallesi? (Maa entinen suuri planeetta)

Vastaus 1:
Perusideat 'Maa entinen suuri planeetta'-kirjalle tulivat intensiivisestä Teologien opiskelusta, jotka ottivat profetian kirjaimellisesti tai normaalisti, kieliopillisesti ja historiallisesti. Kolmannesta vuosisadasta aina myöhäiseen 18. vuosisataan, suurin enemmistö Kirkon johtajista tulkitsi profetiaa hyvin vertauskuvallisin menetelmin. Se on, he tulkitsivat raamatunpaikat, joilla selvästi oli kirjaimellinen tarkoitus, vertauskuvallisena. Suurissa kirkkokunnissa johtajien enemmistö yhä tulkitsee profeetallista sanaa vertauskuvallisesti. Useimmat niistä miehistä, jotka alkoivat tulkita profeetallista sanaa kirjaimellisesti, kirjoittivat 18. vuosisadan loppupuolelta nykyaikaan saakka.  Minun pääpanokseni oli tehdä profeetallisesta sanasta yksinkertaista ja ymmärrettävää keskiverto ihmiselle, erityisesti niille, joilla ei ollut uskonnollista taustaa. Henkilökohtaisena huomautuksena, opetin näistä asioista US:n College'iden campusalueilla 1960 ja 1970-lukujen myllertävinä vuosina. Se oli yksi Raamatun aihe, mihin opiskelijat todella vastasivat.

NEWSWEEK K: Ajatteletko, että sen ennustukset ovat tänään täyttymässä -- ja että nykyinen  konflikti Israelissa on juuri  yksi uusi merkki siitä?

Vastaus 2: Nuo tapahtumat, jotka ovat parhaillaan tapahtumassa Iranin/Syyrian tukemassa Hizbollahin ja Hamasin sodassa Israelin kanssa sopivat täsmälleen ennaltasanottuun skenaarioon, joiden tiimoilta kirjoitin 'Maa entinen suuri planeetta'-kirjassa, sekä 20 myöhemmissä kirjoissani.

NEWSWEEK K: Tullaanko ne, jotka vastustavat Israelia, mahdollisesti osoittamaan väärässä olleiksi?

Vastaus 3:
Kyllä, mutta uskon, että sen tulee tekemään Messiaan palaaminen. Tri. John Cumming kirjoitti kirjassaan, The Destiny of the Nations, v.1864, "Miten sellainen voi tapahtua, että kansana he (Israel) ovat olleet hajotettuna joka maahan, vieläpä eristettynä, eroteltuina, ja yksinään kansojen joukossa? Ennustukset heidän ennalleensaattamisestaan ovat sanoissa yhtä tarkoin määritetty, mutteivät ole vielä vain toteutuneet, ja se on kansana tuleva  kokoontumaan ja ennalleen asetetuksi." Tämä täyttyi kirjaimellisesti, vastoin kaikkia kummallisuuksia, toukokuussa 1948. 26 vuosisataa sitten, Profeetta Hesekiel ennusti viitteet tunnistettaviksi, milloin tämä tapahtuisi, "Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, -mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni."(Hes.38:8) Huomaa, että tämä tapahtuisi "vuotten lopulla" sen jälkeen kun Israelilaiset olivat hajoitettuina kautta maailman ja Israelin maa autioitui pitkäksi aikaa. Historia on kaiken tämän todistaja. Tärkeimmät kriteerit, jotka Hesekiel tuo esiin luvuissa 36-39 ovat nämä: Ensiksi Jumala varoittaa, että Hän tulee tuomitsemaan ympäröivät kansat (jotka kaikki ovat muslimeja tänään), jotka ovat anastaneet Minun maani itselleen omakseen koko sydämensä ilolla ja sielunsa halveksunnalla..." (On tärkeää huomata tässä, että Jumala sanoo, se on "Hänen maansa") (Hes.36:5) Toiseksi, Jumala ilmoittaa ennalta, että Hän palauttaa Israelin siihen maahan, jonka Hän lupasi heille, vaikkeivat he sitä ansaitse,"...En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen..."sillä Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne." (36:22-24) Kolmanneksi, Jumala ilmoittaa ennalta, että Israelin paluu tulee lopulta aiheuttamaan konfliktin, joka tulee päättymään 'Harmagedonin sotaan'. Hyökkääjiä tullaan johtamaan erään kansan kautta, joka on Israelista äärimmäiseen pohjoiseen (Venäjä), joka tulee johtamaan ympäröivien kansojen liittoutumaa ja että johtaja heidän joukossaan tulee olemaan Persia (moderni Iran). Neljänneksi, Jumala lupaa, että vaikka Israel tulee menemään tämän holokaustin läpi, uskova jäännös tullaan vapauttamaan ja sille palautetaan kaikki Jumalan liitot, jotka Jumala ehdottomasti vannoi heille heidän esi-isiensä, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kautta Viidenneksi, Jumala lupaa, että tätä uudistettua Israelin kansaa ei tulla koskaan uudestaan tuhoamaan, "He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset iankaikkisesti, ja minun palvelijani Daavid (Messias) on oleva heidän ruhtinaansa iankaikkisesti". (Hes.37:25)   

NEWSWEEK K: Perustuuko US:n menestys ja selviytyminen sen tukeen Israelille?

Vastaus 4: Uskon, että yksi syistä, että Jumala on suojannut US:a huolimatta siitä tosiasiasta, että olemme ajaneet Jumalan yleiseltä foorumilta maassamme, on se, että olemme pyrkineet suojelemaan Israelin oikeutta olla olemassa turvallisilla rajoilla. Olemme myös olleet turvasatama Israelilaisille. Kun Jumala antoi juhlallisen lupauksen Aabrahamille, että Hän tekisi hänet ja hänen jälkeläisensä erityiseksi kansaksi, Hän antoi tämän erityislupauksen suojelusta, "Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan sen, joka sinua kiroaa." (1.Moos.12:3) Uskon, että Jumala siunaa niitä, jotka auttavat Israelia. Kansojen nousu ja putoaminen voidaan jäljittää siihen, miten he kohtelivat juutalaisia.

NEWSWEEK K: Tarvitseeko Lännen voittaa Islamistit Israelin puolesta vai täytyykö radikaalin Islamin jatkua, jotta ennustukset täyttyisivät?

Vastaus 5: Uskon, että fundamentalistisen Islamin vihamielisyys Israelin paluun  ja muinaisen kotimaan ja Jerusalemin johdosta, on ennustettu olevan ajava voima, joka sytyttää Harmagedonin. 25 sataa vuotta sitten, Profeetta Sakarja ennusti, "Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri (Muslimikansat), ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. 3  Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan."(Sak.12:2-3) Koko maailma tullaan vetämään mukaan tähän lopulliseen sotaan, jonka Jerusalemin omistus sytyttää.

NEWSWEEK K: Oletko sen uskon kannattaja, että Juutalaiset ihmiset ovat myös Jumalan valittu kansa vai tarvitseeko heidän hyväksyä Jeesus, ennen Hänen tulemistaan?

Vastaus 6: Uskon, että Israelilaiset ovat Jumalan valittu kansa näistä syistä:
>Heidät valittiin saamaan, kirjoittamaan ylös ja varjelemaan Jumalan Sana.
>Heidän oli saatava tieto kansoille, miten tuntea tosi Jumala.
>Heidät valittiin roduksi, jonka kautta Jumalan Poika, ihmiskunnan Lunastaja, voisi syntyä.
>Fyysisesti heidät on valittu Jumalan kansana. Rakastan heitä, ottivatpa he Jeesuksen Messiaana vastaan tai eivät. Mutta Jumala toistuvasti varoittaa heitä läpi Vanhan Testamentin, että heidän ikuinen kohtalonsa riippuu uskomisesta Hänen  sovitukseensa synnin tähden. Tämän takia veriuhri systeemi muotoutui samaan aikaan, kun Laki annettiin. Mooses opetti, että ilman veren sovitusta, ei ole anteeksiantoa. Jesaja luvussa 53 paljastaa, äärimmäisen uhrin, mistä eläinuhrit olivat ainoastaan esikuva. Jesaja kirjoitti, "Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5  mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
6  Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme." (Jes.53:4-6) Tässä kuvattu henkilö kuolee Israelin syntien takia. Joten hän ei voi olla, kuten monet rabit opettavat, Israelin personointi. Israel ei voi kuolla omien syntiensä edestä.  Sakarja ennustaa, miten kansalle annetaan synnit anteeksi, "Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista." (Sak. 12:10) Jesaja vastaa edellä, miten Israel lävisti Jumalansa.

NEWSWEEK K: Voidaanko mitään Israelin maasta -- kuten Länsiranta -- antaa pois rauhasta? Voidaanko Jerusalem? Mitkä ovat seuraukset, jos osia Israelista annetaan pois poliittisista syistä? (Pitääkö Israelin laajeta?)

Vastaus 7: Uskon, että Jumala täytti lupauksensa Israelille Kesäkuussa 1967. Mutta Israel epäonnistui näkemään ihmeen, minkä Hän antoi heille. He alkoivat kiinnittämään enemmän huomiota maailman mielipiteeseen, kuin heidän Jumalansa lupauksiin. Näin he alkoivat antaa pois maata tyhjistä lupauksista rauhasta. Ei ole sattumaa, että jokainen vastuullinen, antaessaan pois maata, jonka Jumala Israelille antoi, kohtasivatt traagisia olosuhteita. Menachem Begin jätti virkansa riidoissa, annettuaan Siinain pois.  Yitzhak Rabin murhattiin pantuaan alulle tuhoisan Oslon sopimuksen prosessin. Suuri kenraali, Ariel Sharon kärsi traagisen kohtauksen annettuaan Gazan pois. Uskon, että kaikki tämä tapahtui, koska puuttui uskoa Jumalan lupauksiin. En usko, että Israelin pitäisi antaa pois metriäkään maata ihmisille, jotka osoittavat, että he eivät halua vierelleen Israelin valtiota, vaan valtion Israelin sijaan. Kaiken jälkeen, Israel on ainoa kansa maan päällä, jolla on saantokirja maahansa Luoja-Jumalalta.