Astronomien laskelma Jeesuksen kärsimysajankohdasta

 

Tästä linkistä http://philologos.org/bpr/files/t013.htm löytyy monta mielenkiintoista laskelmaa. Eräs niistä on tämä astronomien laskelma Jeesuksen Kristuksen kärsimisen ajankohdasta.

ASTRONOMIEN TARKKA AJANMÄÄRITYS JEESUKSEN RISTIINNAULITSEMISESTA JA YLÖSNOUSEMUKSESTA

Ananova, Toukokuu 8, 2003

Kaksi romanialaista astronomia sanovat tutkimuksensa osoittavan, että Kristus kuoli Perj. klo 3 ip, ja nousi jälleen klo 4 ap. sunnuntaina.

Liviu Mircea ja Tiberiu Oproiu väittävät voineensa määrittää tarkan ajan ja päivämäärän ristiinnaulitsemiselle ja ylösnousemukselle.

Tämä pari, Clujin Astronomisesta Observatorio Instituutista Romaniassa sanovat, että Jeesus kuoli Perjantaina klo 3 ip., Huhtikuun 3, vuonna 33, ja nousi jälleen klo 4 ap.sunnuntaina, Huhtikuun 5.

He käyttivät tietokoneohjelmaa tarkistaakseen raamatulliset viittaukset suhteessa historialliseen astronomiseen tietoon.

He sanoivat, että Uusi Testamentti ilmoitti, että Jeesus kuoli kevätpäivän tasauksen jälkeen, ensimmäisen täydenkuun yön jälkeisenä päivänä.

Käyttäen tietoa, mikä koottiin tähdistä vuosien 26 ja 35 AD väliltä, he näyttivät toteen, että noina yhdeksänä vuotena, ensimmäinen täysikuu kevätpäivän tasauksen jälkeen, rekisteröitiin kahdesti -- Perjantaina, Huhtikuun 7, 30 AD ja Perjantaina, Huhtikuun 3, 33 AD.

He vakuuttuivat , että ristiinnaulitsemisen päivämäärä oli 33 AD, eikä 30 AD, koska arkistot osoittivat auringonpimennyksen, kuten Raamatussa on kuvattu tapahtuneen Jerusalemissa tuona vuonna Jeesuksen ristiinnaulitsemisen aikaan.

ananova

ASTRONOMERS 'PINPOINT TIME AND DATE OF CRUCIFIXION AND RESURRECTION

Ananova, May 8, 2003

Two Romanian astronomers say their research shows Christ died at 3pm on a Friday, and rose again at 4am on a Sunday.

Liviu Mircea and Tiberiu Oproiu claim to have pinpointed the exact time and date of Christ's crucifixion and resurrection.

The pair, from the Astronomic Observatory Institute in Cluj, Romania, say Jesus died at 3pm on Friday, April 3, 33 AD, and rose again at 4am on Sunday, April 5.

They used a computer programme to check biblical references against historical astronomical data.

They said the New Testament stated that Jesus died the day after the first night with a full moon, after the vernal equinox.

Using data gathered on the stars between 26 and 35 AD they established that in those nine years, the first full moon after the vernal equinox was registered twice -- on Friday, April 7, 30 AD, and on Friday, April 3, 33 AD.

They were convinced the date of the crucifixion was 33 AD, and not 30 AD, because records showed a solar eclipse, as depicted in the Bible at the time of Jesus' crucifixion, occurred in Jerusalem that year.

ananova

Kommentti: Liviu Mircea ja Tiberiu Oproiu, Astronomic Observatory Institute in Cluj, Romaniasta, päätyvät siis samaan Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ajankohtaan, (Perj. 3. 4. v.33) , kuin mm. Texasin Teologisesta Instituutista Tri. Harald Hoener ja Heikki Oja Helsingin Yliopiston almanakkaosastolta (ks.hänen kirjansa AIKAKIRJA s. 12.) Tämä päivämäärä on sama kuin juutalaisen kalenterin Nisan kuun 14.p., joka oli perjantai ja jolloin Mooseksen lain mukaan pääsiäislammas oli teurastettava. Jeesuksen ristinkuolemassa siis loppui lammasuhrien syntejä poistava vaikutus, koska Jeesus 'uhrilampaana' korvasi aiemmat lammasuhrit ja Vanha Liitto, lakiliitto korvattiin Uudella Liitolla, jonka merkkinä oli ja on Jeesuksen veri.

Mark.15:33 ¶ Ja kuudennella hetkellä tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen.
34 Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?35 Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: "Katso, hän huutaa Eliasta". 36 Ja muuan juoksi ja täytti sienen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda sanoen: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias ottamaan hänet alas". 37 Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
38 Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. 39 Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän: "Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika".


Loppusanat:

Lokakuussa 1582, Paavi Gregory leikkasi pois kalenterista 10 päivää. Lokakuun 4. seurasi Lokakuun 15. Tämä tehtiin, jotta pysyttiin tahdissa vuodenaikojen kanssa. Kymmenen päivän lisäys aiheuttaa tarkistuksen aiempaan laskelmaan, jossa määriteltiin seurakuntakauden päättymisen ajankohta (Hoosean kaksi päivää = 720'000 päivää, alkaen toukokuun 15. v.33AD, jolloin Jeesus nousi takaisin taivaaseen). Pääsimme vuoteen 2004, syyskuun alkupäiviin. Nyt meidän on lisättävä tuohon ajankohtaan vielä Paavi Gregoryn poistamat kymmenen päivää, jolloin tulemme syyskuun puolivälin paikkeille v. 2004. Mielenkiintoista on se, että tulemme Juutalaisen kalenterin mukaan Uuden vuoden aikaan, Tishrikuun 1., joka on 16.9.2004. Uuden vuoden ilta on siis 15.9.2004. Uuden vuoden juhlahan, Rosh HaShana, Juutalaisen tavan mukaan on sama kuin Pasuunansoiton juhla, mikä puolestaan Uudessa Testamentissa symboloi seurakunnan tempausta. Juutalaisen kalenterin vuosiluku on nyt 5764, joka siis muuttuu vuodella eteenpäin syyskuun 15.p:n iltana. Tosiasiassa Juutalaisessa kalenterissa on 242 vuoden virhe, mikä määrä vuosia siis puuttuu. Tämä tarkoittaa sitä, että oikea vuosiluku Juutalaisessa kalenterissa on 6006, joka siis muuttuu Rosh HaShanan aikaan, 15.9. iltana vuodeksi 6007.

ps. En väitä tietenkään, että tempaus olisi heti syyskuussa, koska tarkkaa päivää ei kai ole vielä Jumala kenellekään sanonut? Mielenkiintoisia profeetallisia rinnakkaisprosesseja seurakuntakauden loppumisen lisäksi on kuitenkin menossa, mm. Iranin ohjusohjelma ja Israelin maan jakaminen, joista sivuillani toisaalla on kirjoitettu.

pääsivulle