Kääntäjän esipuhe: Alla kaksi Israelin tiedotusvälineistä poimittua artikkelia 5.0 Richterin maanjäristyksestä 11.2.2004 . (Ensimmäisestä on pääosa suomeksi.) Keskus sijaitsi Kuolleen Meren pohjoispäässä, mannerlaattojen saumakohdassa, jossa edellinen heikompi järistys (3.7) sattui vain kuukausi ja 11 päivää aiemmin, 31.12.2003, myös Kuolleen Meren alueella.

Raamatun mukaan, suurempiakin järistyksiä on tulossa, esim. Hes. 38-39. ja toinen on Sakarja 14:4 "Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin." Tässä mainittu 'Hänen' tarkoittaa Jeesusta näkyvän tulonsa päivänä. "Tulkoon sinun kuningaskuntasi."

Molemmat mainitut järistykset liittyvät sotiin Israelia vastaan.


Järistys huojuttaa Israelia & naapurimaita

Ke 11.2,2004 -- Hallitusviranomaiset päättivät Keskiviikkoisen maanjäristyksen jälkeen aloittaa selon ottamisen maan infrastruktuurista ja alueiden turvallisuuden vakaudesta tulevina viikkoina. He päättivät kiihdyttää vanhojen rakennusten evakuointia, jotka eivät täytä turvallisuusstandarteja. Eitam sanoi, että kaikki asukkaat saisivat pian selittävän esitteen, koskien keinoja valmistua maanjäristykseen.

Maanjäristys, mikä mitattiin Richterin asteikolla 5.0 ja sattui 10.20 aamupäivällä, aiheutti paniikkia monilla alueilla, mutta ei aiheuttanut loukkaantumisia ja ainoastaan rajoitettua vahinkoa, kun se kohtasi Israelia ja joitakin sen Lähi-Idän naapureita.

Järistys jyristeli läpi Israelin, tyrmäten langattoman puhelinpalvelun, ilmeisesti johtuen puhelinsoittojen tulvasta. Akko'n pohjoiskaupungissa, rakenteilla oleva rakennus romahti. Kasvatusministeriö määräsi koulut evakuoimaan opiskelijat koulun pihoille 12.30 ip. saakka turvallisuusvarokeinona.

Nataniassa, rakennustyöläinen loukkaantui kohtalaisesti, pudottuaan rakennuksesta, missä hän oli työskentelemässä. Hänet vietiin Laniadon sairaalaan hoitoon. "Sanoin, oi Jumala, pysäytä pysäytä se, ja minä yhä vapisen," sanoi eräs nainen Jerusalemissa. Tunsin kuoleman ja sanoin, vielä muutama sekunti ja rakennus romahtaa. Asun kolmannessa kerroksessa. Tunsin rakennuksen vapisevan."

Knessetissä, missä rakenteiden tärinä tuntui voimakkaasti, lainlaatijat, jotka istuivat komiteakokouksissa, pelkäsivät suuren pommin lauenneen ja virtasivat ulos kokoushuoneista kerääntyen käytäville. Knessetin pääkokoussalissa, insinööriryhmä löysi halkeaman koristekatosta, suoraan sen pöydän yläpuolelta, missä hallituksen ministerit istuvat, Israelin radio kertoi. Maanjäristys sattui noin puoli tuntia ennenkuin ministereiden oli määrä ottaa istuimensa. Muualla kaupungissa, hallituksen toimistot evakuoitiin, lisäjärkytysten pelosta, radio sanoi.

Lähellä maanjäristyksen pintakeskusta, Kuolleen Meren pohjoiskärkeä, Shmuel Ba'agon Kalia Kibutsista sanoi, "Oli tunne kuin maa olisi avannut suunsa ja me liukuisimme Kuolleeseen Mereen."

Järistys tuntui myös noin 20 sekuntia Jordanian pääkaupungissa, Ammanissa, lähettäen pelästyneet asukkaat ulos kodeistaan. Se tuntui myös Libanonissa, yhtähyvin kuin Länsi-Rannalla ja Gazan kaistalla.

Israel sijaitsee Great Rift Valley'n (=Suuren Halkeama Laakson) varrella, joka kulkee 4800 kilometriä Syyrian ja Mozambikin välillä ja kulkee läpi Kuolleen Meren, Jerusalemin itäisten kukkuloiden alapuolella. Siirroslinja, jolla se sijaitsee, aiheutui Afrikan ja Euraasian erkaantumisesta tektoonisiksi laatoiksi kauan sitten, halkeamaksi, joka heikensi Maan kuorta. Vain 55 kilometriä pohjoiseen, toinen siirroslinja leikkaa maan idästä länteen, Välimeren satamasta Haifasta, Länsi-Rannan kaupunkien Jeninin ja Nablusin kautta, saavuttaen sitten Jordanvirran.

Joulukuun 31. pieni maanjäristys, voimakkuudeltaan 3.7 mitattiin Kuolleen Meren alueella, muttei mitään vahinkoa kirjattu. Maanjäristys, voimakkuudeltaan 3 on suunnilleen alin, jonka ihminen voi tuntea; 4 voimakkuus voi aiheuttaa kohtalaista vahinkoa. Nyt, meillä on tämä 5.0 maanjäristys. Maanjäristyksen voimakkuuksissa 5.0 on 13 kertaa voimakkaampi kuin 3.7.

Raamatulliset profeetat myös näkivät ennalta tuhoisia maanjäristyksiä, minkä he uskoivat olevan airut Messiaan paluusta.

Hebrealainen profeetta Sakarja ennusti, että Jerusalemin Öljyvuori halkeaisi kahdeksi maanjäristyksessä. Uuden Testamentin Ilmestyskirja ennustaa "suuresta maanjäristyksestä, jollaista ei ole ollut siitä lähtien, kun ihmisiä on ollut maan päällä."

pääsivulle


Quake rocks Israel & neighbor countries

Weekend News Today
Lead: Faith
Source:
Ha'aretz Daily


Wed Feb 11,2004 -- Government officials decided after an earthquake Wednesday to begin looking into the stability of the country's infrastructure and security compounds in the coming weeks. They decided to accelerate the evacuation of old buildings that do not meet security standards. Eitam said all citizens would soon receive an explanatory booklet dealing with ways to prepare for an earthquake.

The earthquake, which measured 5 on the Richter scale and occured at 10:20 A.M., sparked panic in many areas, but caused no injuries and only limited damage when it hit Israel and some of its Middle East neighbors.

The quake rumbled throughout Israel, knocking out wireless phone service, apparently due to a flood of phone calls. In the northern city of Acre, a building under construction collapsed. The Education Ministry ordered schools to evacuate students to school yards until 12:30 P.M. as a safety precaution.

In Netanya, a contsruction worker was moderately injured after falling from a building on which he was working. He was taken to Laniado hospital for treatment. "I said, oh God, stop, stop it, and I am still trembling," said one woman in Jerusalem. "I felt death and I said in a few more seconds the building will crash. I live on the third floor. I felt the building shaking."

At the Knesset, where the shaking of the structure was strongly felt, lawmakers sitting in committee meetings feared a large bomb had gone off and streamed out of the meeting rooms to gather in corridors. In the Knesset plenum hall, an engineering crew found a crack in the decorative ceiling directly above the table at which cabinet members sit, Israel Radio reported. The earthquake occurred about a half hour before the ministers were to take their seats. Elsewhere in the city, government offices were evacuated, for fear of further shocks, the radio said.

Near the epicenter of the quake at the northern tip of the Dead Sea, Shmuel Ba'agon of Kibbutz Kalia said, "The feeling was as though the earth had opened up its mouth and we were sliding into the Dead Sea."

The Magen David Adom rescue service said that there were no injuries in the incident, but that their operators had received many telephone calls asking for information on what had occurred, and that a number of people had been treated for anxiety. "It was big, I felt it," said Yossi Shamir, who had been evacuated from an office in Jerusalem. "It was scary."

The quake was also felt for about 20 seconds in the Jordanian capital of Amman, sending frightened residents out of their homes. It also was felt in Lebanon as well as the West Bank and Gaza Strip.

Israel is located along the Great Rift Valley, which runs for 4,800 kilometers between Syria and Mozambique and passes through the Dead Sea, below Jerusalem's eastern hills. The fault line it sits on was caused by the separation of African and Eurasian tectonic plates long ago, a split that weakened the Earth's crust. Only about 35 miles (55 km) to the north, another fault line cuts the land east to west from the Mediterranean port of Haifa with the West Bank towns of Jenin and Nablus before reaching the Jordan River.

On Dec. 31, a small earthquake of magnitude 3.7 was measured in the Dead Sea region, but no damage was recorded. An earthquake of magnitude 3 is about the lowest that can be felt by people; a magnitude 4 quake can cause moderate damage. Now, we have this 5.0 earthquake. In quake magnitudes, a 5.0 is 13 times as powerful as a 3.7.

Biblical prophets also foresaw destructive earthquakes, which they believed would herald a return of the Messiah.

The Hebrew prophet Zecharia predicted that Jerusalem's Mount of Olives would be cleft in 2 by a quake. The New Testament Book of Revelation predicts "a great earthquake, such as was not since men were upon the earth."Back to Top

5.0 Earthquake Rocks Israel


Weekend News Today
Lead: Faith
Source:
Jerusalem Newswire


Wed Feb 11,2004 -- An earthquake measuring 5.0 on the Richter scale rocked Israel and surrounding states Wednesday morning, sending frightened people streaming into streets throughout the country, but causing only one indirect injury and thankfully little damage. Israel Radio reported the quake left a crack in the ceiling of the Knesset plenum, Israel's parliament, just minutes before lawmakers were scheduled to take their seats for the day's debates.

Channel 2 TV reported that Israeli geologists believe a major earthquake could strike Israel without notice, and based on research predict the arrival of "the big one" within the next 50 years.

And Channel 1, screening a map highlighting areas of the capital believed to be especially susceptible to damage in the event of a major quake, pointed out that the Al Aqsa Mosque and the Dome of the Rock - both straddling Israel's Temple Mount - were most at risk.

The finger of God?
The earthquake struck shortly after 10 in the morning, shaking buildings in Jerusalem, Tel Aviv, Haifa and the Gaza Strip. According to Israel Radio, staff in the Israeli Knesset thought a large bomb had gone off, and left their meeting rooms to gather in the building's corridors. The station reported that an engineering crew discovered a crack in the ceiling of the Knesset plenum, "directly above the table at which cabinet ministers sit." The quake occurred 1/2 an hour before the Knesset (Israeli's government) were scheduled to take their seats. And of all things, at the top of the Cabinet's agenda right now is the question of unilaterally pulling all Jews out of the Gaza Strip and handing it over to the Palestinians.

Centuries ago, the finger of God was seen writing a message of doom on the wall of Chaldean king Belshazzar's palace, after he desecrated temple objects sacred to the God of Israel.

Poised for catastrophe
According to a recently released report exposing the shoddy standard of construction in the country, a quake of 6.0 or over on the Richter scale is expected to flatten an untold number of buildings, leaving tens of thousands of Israelis dead - possibly many more. A quake that big could have catastrophic results throughout Israel, where the towns and cities almost all encroach on one another.

Active fault lines run throughout the small Jewish state due to the active tectonic structure of the Dead Sea Rift that runs the full length of Israel. According to the Risk Management Solutions' (RMS) Israel Earthquake Model, the Jordan Valley Fault in the north of the country "has a high probability of generating a major earthquake."

The RMS believes that a large earthquake there "could create damaging ground motions in every major population center, all located within 70 km of the rift." "Research suggests," says the RMS website, "that the Jordan Valley Fault generates magnitude 7 or larger earthquakes every 1000 years. The last major event on this segment occurred in 1033, increasing the current probability of a major earthquake."

Seismologists say there are earthquakes taking place all the time in the Rift Valley, but most of them are too mild to be felt by man. They do, however, indicate the massive level of instability that exists. Israel has a long documented record of destructive quakes dating back to 31 BC. On July 11, 1927, a 6.2 magnitude temblor killed more than 300 people and damaged upward of 1000 buildings in Jericho, Nablus, Jerusalem, Nazareth, Tiberias, Lod and Ramla. The last major earthquake to affect Israel was in 1995 and had its center deep under the Red Sea, about 70 km south of Eilat and caused only very minor structural damage.

It is estimated the worst-case scenario of the next major quake would cause Israel over $30 billion in economic damages and an unknown number of casualties.

The Hebrew prophet Zechariah foretells a final, cataclysmic earthquake when the Messiah comes to Jerusalem, an event that will split the Mount of Olives in two, from east to west, creating an enormous valley.

And the book of Revelation speaks of a coming earthquake such as "had not occurred since men were on the earth."

Editor's Note: WOW!!! Incredible news!! That news article said it all so perfectly and hit the nail on the head exactly right. PTL for the truth getting out. \0/ Things are getting more and more interesting by the day Bible prophetically. Keep looking UP, Jesus is coming soon.
MAP of quake epicenter:
http://gldss7.cr.usgs.gov/neis/bulletin/neic_etal_l.html

About the coming devastating earthquakes:

 • Revelation 6:
  12I watched as He opened the sixth seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of goat hair, the whole moon turned blood red, 13and the stars in the sky fell to earth, as late figs drop from a fig tree when shaken by a strong wind. 14The sky receded like a scroll, rolling up,
  and every mountain and island was removed from its place. 15Then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, and every slave and every free man hid in caves and among the rocks of the mountains. 16They called to the mountains and the rocks, "Fall on us and hide us from the face of Him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb! 17For the great day of their wrath has come, and who can stand?"
 • Revelation 8:5 Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and hurled it on the earth; and there came peals of thunder, rumblings, flashes of lightning and an earthquake.
 • Revelation 11:13-14 At that very hour there was a severe earthquake and a tenth of the city collapsed. Seven thousand people were killed in the earthquake, and the survivors were terrified and gave glory to the God of heaven. 14The second woe has passed; the third woe is coming soon.
 • Revelation 16:
  17The seventh angel poured out his bowl into the air, and out of the temple came a loud voice from the throne, saying, "It is done!" 18Then there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunder and a severe earthquake. No earthquake like it has ever occurred since man has been on earth, so tremendous was the quake. 19The great city split into three parts, and the cities of the nations collapsed. God remembered Babylon the Great and gave her the cup filled with the wine of the fury of his wrath. 20Every island fled away and the mountains could not be found. 21From the sky huge hailstones of about a hundred pounds each fell upon men. And they cursed God on account of the plague of hail, because the plague was so terrible.
  pääsivulle