Kiinteistösijoituksia Raamatun Maahan

Mike Decker  23.10. 2007


Esipuhe:
Nyt voi ulkomaalainenkin ostaa kiineistöjä Israelista. Katso Israel Today-lehden artikkelia tästä linkistä. Alla suomennos.Kommentaari, 
Mike Decker

Kiinteistösijoituksia Raamatun Maahan

Messiaaninen lainmukainen analyysi

Raamattuun uskovina kautta maailman, voimme olla vakuuttuneita, että kaikki tämän maan arvo on ainoastaan nousemassa. Vastaavaa ei voida löytää kiinteistölle, joka sijoittuu lähelle aluetta, mihin Kolmas Temppeli tullaan kuuluttamaan.

Haluan rohkaista kautta maailman ihmisiä, joilla on rakkaus Pyhään Maahan ja Juutalaiseen kansaan, sijoittamaan varojaan kiinteistöihin Israelissa. Kuvailen tässä artikkelissa kaikki eri maatyypit, joita löytyy Israelista sinua varten, ymmärtääksesi paremmin niiden kiinteistöjen ostamisen mahdollisuudet, jotka ovat tarjolla sinulle.  

Ne kolme eri maakategoriaa Israelissa ovat:  ne, joita ulkomaalaiset eivät voi ostaa; ne joita ulkomaalaiset voivat ostaa, mutta ovat erilaisten ehtojen alaisia; ja ne joita ulkomaalaiset voivat ostaa ilman mitään ehtoja.     

Valtio omistaa ylivoimaisella enemmistöllä Israelin maan ja vain pieni vähemmistö on yksityisen omistuksen alaista. Mitätön osa Israelin maata ei ole vielä luokiteltu kumpaankaan näistä kahdesta alueesta.

Arviolta 7% annetusta maasta Israelissa on yksityisesti omistettua. Loput arviolta 93% omistaa valtio ja se tunnetaan "Israelin Maana". Israelin Perustuslaki, koskien kiinteistöjä lausuu, että Israelin Maan omistaa yhteisesti Valtio (69%), Kehittämisviranomaiset (12%), ja Juutalainen Kansallisrahasto (JNF, 12%). Kun laki selvästi kieltää sellaisen maan luovuttamisen, joko  myymisellä tai muilla tavoin, se tarkoittaa, että pitkäaikainen vuokraaminen olisi sallittu.  

Valtion omistama maa sisältää kaiken maan, joka oli kohteena Brittiläisellä Mandaatilla ennen Israelin valtion perustamista ja jota hallitus vaati myöhemmin sen (Valtio) perustamiseksi. Kehittämisviranomaisten omistama maa sisältää maan, joka takavarikoitiin Poissaolevan Maa Lain, sekä Maan Lunastus  Lain mukaisesti. JNF, Juutalaisen Kansallisrahaston omistama maa sisältää maan, joka lunastettiin ennen ja jälkeen Israelin alun. Juutalaiselle Kansallisrahastolle, (JNF), on lakien kautta  luotu katteeton rooli, soveltaen siten, että maa jonka se omistaa, on pidettävä hyödyksi ja Juutalaista kansaa varten uskotuksi omaisuudeksi. Tätä periaatetta on tähän asti kunnioitettu ja se oli tehty lujaksi sopimuksessa, johon mentiin Juutalaisen Kansallisrahaston ja Valtion välillä. Lakialoite on äskettäin alistettu Knessetille (Israelin Parlamentti), tarkoituksella laillisesti vahvistaa tämä periaate ja se on todennäköisesti menossa läpi lähitulevaisuudessa.   

Valtion omistamaa maata ("Israelin Maa") hallinnoi Israelin Maa Hallinto (ILA). Se on hallituksen johtama kokonaisuus, jossa ILA käyttää hyvin rajoitettua valtaa, nimittäin : Valtion omistaman maan  hallinnointi. ILA:n odotetaan jäävän uskolliseksi sille tarkoitukselle, mitä varten se perustettiin, eikä se voi poiketa sen valtuuksista. Sen lisäksi, koska se on hallituksen yksikkö, ILA on laillisesti valtuutettujen käytösmuotojen kohde, sellaisten kuin yhdenvertaisuus palkkausstantardeissa ja rikollisten toimintojen lainsuojattomuuksissa.       

Kun ei ole laillista valtuutusta säätämässä niitä kohteita, joita ILA:n täytyy edistää, nämä on vakiinnutettu laillisen ennakkopäätöksen kautta. Herätteitä  antava  päätös, määräten näitä kohteita, voidaan löytää Israelin Korkeimman Oikeuden tapauksesta: Adal Ka'adan - vastaan - Israelin Maa Hallinto. (ILA)   

"...Ne kohteet, jotka sisältävät Israelin Maa Hallinnon keskeiset valtuudet ovat Israelilaisen Maan Valtion konrollin jatkuminen ja Israelin maan hallinnon ja kehittämisen säilyttäminen yksittäisen hallintoyksikön keskittämisen alaisuudessa. Tämä näin, jotta estettäisiin omistajuuden siirtäminen ei-suosittaville yksiköille, jotta kehitettäisiin turvallisuusasioita ja jotta valtuutettaisiin erilaisten kansallisten projektien operointi - sellaisten kuin: uusien siirtolaisten maahan ottaminen, väestön ja maatalous siirtokuntien sovelias jakaminen..."

Nyt, kun olen selittänyt erilaiset maan tyypit, jotka on säädetty Israelin Laissa, haluaisin keskustella olemassaolevista  mahdollisuuksista niiden hankkimiseksi. Periaatteessa, maa jonka omistaa  Juutalainen Kansallisrahasto, voidaan vuokrata vain Juutalaisille. Seurauksena on, että ulkomaalaiset, samoinkuin Israelin asukkaat ja/tai ei juutalaiset asukkaat, eivät ole oikeutettuja vuokraamaan tätä maata. Kuitenkin, maa jonka omistaa Kehitys Viranomaiset ja Valtio, voidaan vuokrata kenelle tahansa Israelin asukkaalle, olkoonpa Juutalainen tai ei. Ulkomaalaiset, jotka ovat Juutalaisia ja oikeutettuja muutamaan Israeliin Paluu Lain nojalla, voivat myös vuokrata tätä maata. 

Meidän kokemuksemme kuitenkin on, että aiemmin mainituista rajoituksista huolimatta, ulkomaalaiset, jotka eivät ole Juutalaisia, voivat myös vuokrata maata Israelin Maa Hallinnolta, vaikka tämä olisi erityisesti kokoontuvan komitean hyväksymisen alainen. Sellaisen hyväksyminen, jotta se myönnettäisiin, on alistuttava painavan ja vakuuttavan kirjeen esittämiseen aiheena, että hakija voi tehdä Israelille potentiaalisen lahjoituksen. Suositukset useista Israelilaisista lähteistä, jotka  todistavat tämän, voi myös tasoittaa tietä saada hyväksyminen. Toinen mahdollisuus on rekisteröidä yhtiö ja/tai ei voittoa tuottava organisaatio Israeliin ja vakuuttaa, että tällä yksiköllä on laaja ensisijaisuus Israelin asukkaille.

Se 7% yksityisesti omistettua maata on paljon vähemmän rajoitettua. Sellaisen maan omistaja voi siirtää omistusoikeutensa mille tahansa toiselle henkilölle, olipa hän Juutalainen, ei-Juutalainen tai ei-Israelilainen.

Suurin osa yksityisesti omistettua maata Israelin maassa on sijoittunut kaupunkialueille, pääasiassa suuriin Israelilaisiin kaupunkeihin, Tel Aviv, Jerusalem ja Haifa. Tässä on määritelty Valtiolle, ettei sillä ole vaatimuksia etukäteen sen alkuunpanolle. Tämä maa, koskien sen maantieteellistä sijaintia ja omistamista suhteellisen vähän omistettuna yksityisenä maahan, on suuresti kysyttyä tänään. Vielä kerran, ei ole mitään rajoituksia ostaa tätä maata, piittaamatta mahdollisen ostajan uskonnosta tai kansalaisuudesta.

Raamattuun uskovina kautta maailman, voimme olla varmoja, että koko tämän maan arvo on pelkästään nousemassa, riippumatta siitä, miten lopun-ajan-päivien tapahtumat, joita Raamatussa on ennustettu, tulevat itsensä tuomaan julki. Korvaavaa ei voida löytää kiinteistölle, joka sijoittuu lähelle aluetta, mihin Kolmas Temppeli tullaan kuuluttamaan.

Sellainen kiinteistö tulee vain kasvamaan arvossa, koko Juutalaisen kansan palatessa Siioniin Diasporasta, kuten on mainittu Profeetta Aamoksen kautta: 
 Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä.   Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi.

Mike Decker on kumppanijäsen Jerusalemin Oikeus Instituutissa (Jerusalem Institute of Justice) ja erityisavustaja Yehuda Raveh & Co Lakitoimistossa.
Lisätiedusteluja varten tässä artikkelissa mainittuihin asioihin, ole hyvä, älä epäröi ottaa yhteyttä Mike Deckeriin henkilökohtaisesti e-mailiin: decker@yraveh.co.il.