Sirkku

22.11.2014 / 1. osa - Shmita vuosi 5775 ja Tetrad Shabat Shalom,Shmita vuosi, joka seitsemäs vuosi, on maalle levon vuosi. Tämän syksyn 2014 Rosh HaShanana, (v. 5775), alkoi tällainen 7. vuosi vuosien kierrossa, joka kestää v. 2015 Rosh HaShanaan. Kirjoitukseni on kaksiosainen ja sen toisessa osassa keksityn Shmitaan erityisesti v. 5775.  

Ensimmäisessä osassa teen ensin kertauksen heprealaisesta kalenterista ja juhlakierrosta, koska Shmita vuotta ei voi syvällisesti käsittää, jos ei ole ymmärrystä näistä. Tänä Shmita vuotena on myös kaksi täydellistä kuunpimennystä ja yksi täydellinen auringonpimennys, mikä korostaa juuri tämän Shmitan tärkeyttä. Neljää peräkkäistä täydellistä kuunpimennystä,(jotka alkoivat jo keväällä 2014), kutsutaan Tetradiksi, ja merkitykselliseksi tämänkertaisen tetradin tekee se, että kuunpimennykset osuvat heprealaisen kalenterin juhlapyhiksi.

http://endoftheworld.net/Jesus/wp-content/uploads/2013/02/482595_574075025953345_843094613_n-2.jpg
 

Herra puhuu näinä päivinä monin tavoin, myös taivaanavaruuden kautta.

1 Moos 1:14-16

Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanavaruuteen valonlähteitä erottamaan päivän yöstä. Olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia,

ja olkoot ne taivaanavaruudessa valonlähteinä valaisemassa maata". Näin myös tapahtui: 
Jumala teki kaksi suurta valonlähdettä, suuremman valonlähteen hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä, sekä tähdet

Näin Jumala loi kalenterin, jossa aika, päivien kulku, lasketaan auringon ja kuun mukaan. Hän seuraa edelleen omaa raamatullista kalenteriaan, vaikka monissa uskonnoissa ja kulttuureissa on luotu uusia kalentereita.
  

Kalenteri, jota Herra edelleen käyttää, perustuu sekä auringon että kuun kiertoon. Kalenterissa jokainen kuukausi on joko 29 tai 30 päivän pituinen ja alkaa uudenkuun ohuen sirpin näkyessä paljain silmin katsottuna taivaalla. (Tänä viikonloppuna 22.-23.11. heprealainen kuukausi vaihtuu ChesvanistaKisleviksi.) Täten vuodessa on tavallisesti 353–355 päivää, mutta tietyin väli­ajoin vuoteen lisätään ylimääräinen kolmas­toista kuukausi, Adar II, jotta kalenterin kuu­kaudet aina pysyisivät suunnilleen samana vuoden­aikana.

Jumala on laatinut oman juhlakalenterinsa, joka ajoittuu sadonkorjuuaikojen mukaan. 
Me olemme länsimaissa omaksuneet nykyiset vuotuiset juhlamme ja traditiomme pakanallisesta Roomasta, jossa juhlitut pakanajuhlat on vain kääritty kristilliseen kuorrutukseen babylonialaiseksi sekoitukseksi. 
Ohjaavatko meitä "kristilliset" perinteet vai Sanan totuus? Näitä kukin meistä voi miettiä.
  

Herran juhla-ajat julistavat pelastussanomaa koko maailmalle, ei vain juutalaisille. 
Näillä juhlilla on tulevaisuuteen viittaava merkitys: ne ovat"tulevaisuuden varjo" Jeshua Messiaasta, Hänen lunastustyöstään ja paluustaan takaisin.  
Ne ovat tapaamisaikoja, "moadim", kun Herra kohtaa kansansa.Juhliinkutsujana on itse Kaikkivaltias, taivaan ja maan luoja.

Neljä ensimmäistä juhlaa saivat täyttymyksensä Jeshuan tullessa maan päälle ja kolme viimeistä juhlaa, kun Hän palaa takaisin.

3. Moos. 23. luvun mukaan nämä juhlapäivät ovat: 

Kevään juhlat 

1. Pesach / pääsiäinen (Nisan 14-15) - Egyptin orjuudesta vapautus, virheetön lammas, veri - Jeshuan ristinkuolema

2. Hag haMatsot / happamattoman leivän juhla (Nisan 15-21) - uskovan vaellus pyhityksessä 

3. Henif ha‘Omer / uutislyhteen heilutus (viikon ens. päivä sapatin jälkeen) - Jeshuan ylösnousemus

4. Hag haShavuot / Helluntai (Shiwan 6) - Laintaulut, Toora Siinailla - Pyhä Henki saapui ja laki kirjoitettiin, ei kivitauluihin, vaan sydämeen.

Syksyn juhlat 

5. Rosh haShana / uusi vuosi, Jom haTeruah / pasuunansoiton päivä (Tishri 1) 

6. Jom haKippurim / sovituspäivä (Tishri 10) 

7. Sukkot / lehtimajanjuhla (Tishri 15-21)

3 Moos 23:1-4


Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 
"Puhu israelilaisille ja sano heille: Herran juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, minun juhla-aikani, ovat nämä. 

Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti (Shabat), levon päivä, pyhä kokous; silloin älkää yhtäkään askaretta toimittako, se on Herran sapatti (Shabat), missä asuttekin. 
Nämä ovat Herran juhla-ajat, pyhät kokoukset, jotka teidän on kuulutettavamääräajallansa:

Luku 7 ja Shabat
 
Shabbat on ainoa viikonpäivä, jolle on annettu nimi ja se on määrättyseitsemänneksi päiväksi. Muilla päivillä on vain järjestysnumero heprean kielessä: 1. päivä, 2. päivä...jne. Nämä ovat ne kuusi päivää, joina Herra loi luomakunnan ja sitten tuli "Shabat"; levon päivä. 

Luomisen yhteydessä ainoat ihmiset olivat Adam ja Eeva, (eikä silloin vielä juutalaisia tai israelilaisia ollut), ja jo tuolloin levon päiväksi annettiin Adamille (=ihminen) ja hänen jälkeläisilleen 7. päivä eli Shabat. 
Jumala on tarkoittanut sapatin (meidän lauantaimme) koko ihmiskunnan lepopäiväksi aina luomisesta lähtien. 

Elämän ohjeissa; 10 käskyssä, 
yksi ohjeista on 2 Moos. 20:8-11 


"Muista pyhittää Shabat. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi;mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, Shabat; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi Shabatin ja pyhitti sen. 

Viikon ensimmäistä päivää, sunnuntaita, Herra ei ole siunannut ja pyhittänytlepopäiväksi. Vanhassa Testamentissa eikä myöskään UT:ssa missään kohdin kehoiteta vaihtamaan Shabat-lepopäivää sunnuntaiksi. Sunnuntai on auringonjumalan päivä, josta nimi Sunday myös tulee. Tämä päivä oli pyhä, missä vain aurinkoa palvottiin jumalana.

Sapatti on viikon 7. päivä. Näemme läpi Raamatun luvun 7 ihmeellisen merkityksen ja toistuvuuden. 
Alla on kaaviona kuva luomisviikosta (7 päivää) ja ihmiskunnan historiasta (7000 v.) ennen iankaikkisuutta. 
Herra noudattaa 7-jaollisuutta suunnitelmassaan: Sekä 7. päivä että 7000. vuosi ovat levon, sapatin aikoja. 
Kaikessa Hän on järjestyksen Jumala.

http://www.trackingbibleprophecy.com/images/human_history.gif

Seuraavassa kuvassa näkyy luomisviikkoa seuraavat mallit, jotka kaikki 7-osaisia: 

1. rivi, päivien viikko / sunnuntai; 1. päivä - 7. päivä; sapatti. 

2. rivi, viikkojen viikko / 7 viikkoa = 49 päiv.; uutislyhteen juhlasta helluntaihin (ensihedelmä kerätty). 

3. rivi, Herran juhlien viikko /  1. juhla; Pesach - 7. juhla; Succot (ilojuhla; kaikki vuoden sato on kerätty). 

4. rivi, vuosien viikko / joka 7. vuosi on sapattivuosi eli Shmita. 

5. rivi, 7-vuosien viikot / 7x7 v. = 49v. ja 50. vuosi on riemuvuosi (vapautuksen vuosi). 

6. rivi, vuosituhanten viikko / 7x1000v. 7. vuosituhat = tuhatvuotinen valtakunta, sapatin lepo. 


http://www.trackingbibleprophecy.com/images/week.gif

Sapatit ja sapattivuodet ovat selvästi nähtävissä. Esiin nousevat myös luvut 50ja 8. Omerin laskun 49 päivän jälkeen seuraa 50. päivä = Shavuot, helluntaija joka 49 vuoden jälkeen alkaa 50. vuosi, riemuvuosi. Luku 8 tarkoittaa uutta alkua: Iankaikkisuus kuvaa lukua kahdeksan, 7. vuosituhannen jälkeen. 

Olemme edellä nähneet, että Herra käyttää omaa kalenteriaan, joka perustuu kuuhun ja aurinkoon; 
"...merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä javuosia,.."  Hän on määrännyt tietyt "tapaamisajat", moadim; juhlat, joissa Hän kohtaa kansansa ja näin vuosittaisessa juhlien "kenraaliharjoituksissa", "tulevaisen varjossa" käydään ennalta läpi, miten Messias kerran täyttää nämä juhlat ja kohtaa omansa. Osa juhlista on jo täytetty Messiaassa, osa on täyttämättä. 

Olemme myös nähneet, että Herra toimii 7-jaksoissa koskien päiviä, viikkoja ja vuosia. 
Näissä jaksoissa 7. on levon päivä/vuosi/vuosituhat - Sapatti. 
Jumalan vihollinen on halunnut babylonialaisella sekoituksella pimittää ihmisiltä Herran täydellisen suunnitelman ja muuttanut lepopäivän ja poistanut juhlat ja juhlakalenterin. Nimi Babylon, hepr. Baabel tarkoittaa sekoittumista.  


Jos Jumalalla ei olisi omaa tarkkaa kalenteriaan ja jos Hänen juhlapäivänsä eivät olisi tietyillä paikoilla, tetradeilla ei olisi meille mitään merkitystä.
 
Jos emme tunne Herran kalenteria ja jos emme viettäisi Hänen juhliaan, emme ymmärtäisi viestiä ja varoituksia, joita saamme tästä meneillään olevasta ajasta. Herra haluaa kertoa meille jotain; varoittaa, että ymmärtäisimme ajan ja toimisimme sen mukaan. 


Tetradit  - kuunpimennykset juutalaisina juhlapyhinä.

Blood Red Moon Chart
"Pastori Mark Blitz huomasi v. 2008 epätavallisen kuunpimennysten sarjan; Tetradin, joka tapahtuisi 
v. 2014-2015
.
 
Tetrad on nimi, jonka NASA on antanutneljälle toisiaan seuraavalle täydelliselle kuunpimennykselle(välissä ei ole osittaista kuunpimennystä). 
 
4 kuunpimennystä, jotka tällöin muodostavat Tetradin, tapahtuvatjuutalaisina juhlapyhinä;
 
 
2 auringonpimennystä v. 2015 ovat molemmat 14 päivää ennen kuunpimennyksiä ja myös 
juutalaisina juhlapyhinä.
 

Nisan 1. (20.3.2015) Uusi vuosi raamatullisessa kalenterissa - täydellinen auringonpimennys
Tishri 1. (13.9.2015) Uusi vuosi siviilikalenterissa (Rosh HaShana) - osittainen auringonpimennys

GRAPH_8A

Missään aikaisemmassa Tetradissa ei ole ollut täydellistä symmetriaa kuin 2014-2015 Tetradissa. Keskiakseli osuu 5.1.2015. Onko tämä merkittävä päivä, näemme pian. Keskellä vaakarivissä ovat Tetradin kuunpimennykset. Viimeinen kuunpimennys, Succotina 2015, on samalla superkuu eli kuu näkyy tavallista suurempana.

Juutalaisuudessa ajatellaan, että kuunpimennykset ovat merkki Israelille ja auringonpimennykset koko maailmalle. Jokaisena näistäkuudesta juutalaisesta pyhästä päivästä, aurinko pimenee tai kuu ei anna valoansa Joel 2:31 mukaan: "Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.".

Jeshua sanoi, että Hänen paluunsa merkkeihin kuuluvat merkit auringossa, kuussa ja tähdissä.
Luukas 21:25 
"Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat."

v. 2014  15.4. pääsiäisenä (Pesach) ja 8.10. lehtimajajuhlana (Sukkot)
v. 2015.   4.4. pääsiäisenä (Pesach) ja 28.9. lehtimajajuhlana (Sukkot)   
Jeshuan syntymän jälkeen tämä on 8. Tertrad juutalaisina juhlapyhinä.  
 

Taphtuiko Tetrad viime vuosisadalla? Kyllä; v. 1949/1950, Israelin itsenäistymistä seuranneina vuosina ja v.1967/1968, sinä vuonna, kun Jerusalem vapautettiin kuuden päivän sodassa ja seuraavana.
 
Ennen tätä on mentävä v.1493-1494, jolloin tapahtui neljä kuunpimennystä pääsiäisenä (Pesach) ja lehtimajajuhlana (Sukkot)." Tuolloin Espanjan juutalaiset oli karkoitettu maasta ja oli inkvisition 
julmuuksien aika.

Seuraavassa viime vuosisadalla Tetradien yhteydessä tapahtunutta:

       YK Päätöslauselma 181 – marraskuu 1947
        Israelin itsenäisyyssota toukokuu 1948 - maaliskuu 1949

Tetrad - 1949-1950 

 13.4.1949, pääsiäinen (Pesach) 
7.10.1949, lehtimajajuhla (Sukkot) 

2.4.1950, pääsiäinen  (Pesach)

6.9.1950, lehtimajajuhla (Sukkot) 

                
Tetrad
 
- 1967-1968 

24.4.1967, pääsiäinen (Pesach)

       Kuuden päivän sota - Jerusalem takaisin - kesäkuu 1967   

18.10.1967, lehtimajajuhla (Sukkot)       
       YK Päätöslauselma 242 – marraskuu 1967

13.4.1968, pääsiäinen (Pesach) 

6.10.1968 lehtimajajuhla (Sukkot)

 

Pian näemme toteutuuko Tetradin 2014-2015 yhteydessä sama: Sota Lähi-idässä ja YK Päätöslauselma? 

Jos yllä oleva malli jatkuisi; se menisi näin:


Tetrad -2014-2015

15.4.2014 pääsiäinen (Pesach)

8.10.2014 lehtimajajuhla (Succot)

       Sota talvella 2014?2015?

4.4.2015 pääsiäinen (Pesach)

28.9.2015 lehtimajajuhla (Succot)

       YK Päätöslauselma ? - marraskuu 2015 (Daniel 9:27?)


Yllä oleva on vain spekulatiivista pohdiskelua perustuen kahden edellisen Tetradin tapahtumiin, mutta kun katsomme, mitä Lähi-idässä on käynnistynyt huhtikuun ensimmäisen kuunpimennyksen jälkeen: ISIS:n julman terrorin nousu ja eteneminen Irakissa ja Syyriassa, Gazan sota ja lokakuun kuunpimennyksen jälkeen agressiivinen terrorin aalto Jerusalemissa, kasvanut kiista Temppelivuoresta ja USA:n Israeliin kohdistuvan painostuksen lisääntyminen, tarvitaan todellakin vain yksi kipinä, niin sota Lähi-idässä (Psalmi 83 sota) roihahtaa. Onko se jo ensi talvena, jää nähtäväksi. Kaikki riippuu, onko nyt tuleva kuluva vuosi 5775, Jumalan aika tapahtumien käynnistyä. 


Nämä kuunpimennykset näkyvät Amerikkojen yllä, samoin 20.3.2015 / Nisan 1. on täydellinen auringonpimennys (merkki maailmalle) kevätpäiväntasauksen aikaan. Rauhanneuvottelut ovat olleet jäissä sitten viime kevään. Ulkoministeri Kerry oli määrännyt 9kk ajan rauhasopimuksen aikaansaamiseksi. Deadlinen olisi pitänyt olla 15.4.2014, juuri kun ensimmäinen kuunpimennys näkyi Amerikan yllä. Ei ollut vielä aika.


Karhu Venäjä on noussut ja alkanut "syödä lihaa". Oma maamme Suomi monien muiden maiden kanssa seuraa tarkasti Venäjän presidentti Putinin toimia ja sanoja. Mitä ensi talvi tuo tullessaan? Jos ymmärrämme ajan, tiedämme, että meidän tulee kuunnella Herraa, pysyä lähellä Häntä, rukoilla ja valmistautua suuriin muutoksiin. Ja erityisesti tänä aikana esirukoilla maamme hengellisten ja maallisten johtajien ja päättäjien puolesta, että vanhurskaus voisi vallita maassamme ja maamme ei joutuisi kovin raskaan kurituksen alle.


Osassa 2 kerron, kuinka merkittävä tämä Shmita vuosi 5775 tulee olemaan: Paitsi että se on kuun- ja auringonpimennysten vuosi, se on 49. vuosi; seitsemäs Shmita, joka edeltää riemuvuotta.


Viimeinen vuosiviikko alkaa pian. Sen lopussa Jeshua palaa Kuninkaana! Morsian kuulee jo Yljän askeleet ja valmistautuu. Olemme ajassa, kun kaikki tapahtumat etenevät nopeasti.
Siunausta sinulle,

Sirkku  


------------------------------------