Miksi Vaivanaika? Dr. Arnold G. Fruchtenbaum, Th.M., Ph.D., elämäkerta

(käännös allaolevasta Arnold G. Fruchtenbaumin kirjoituksesta) Alkuperäinen lähde

Kääntäjän esipuhe: Raamattu käyttää muutamia eri nimityksiä viimeisestä seitsemän vuoden jaksosta ja erityisesti sen viimeisestä 3,5 vuoden jaksosta, juuri ennen Jeesuksen näkyvää paluuta pelastamaan juutalaiskansa ja koko maailmakin lopulliselta itsetuholta. Tässä käännöksessä on tuota ajanjaksoa tarkoittava Tribulation-sana käännetty sanalla Vaivanaika.

 

Evankeliumin saarnaaminen on yksi asia, mutta sen vastaanottaminen on toinen. Ilmestyskirja 7:9-17 antaa tämän evankeliumin saarnaamisen tulokset 144'000 Juutalaisen kautta. Jae 9 alkaa "Näitten jälkeen," tarkoittaen näiden 144'000 jälkeen jakeissa 1-8. Jakeessa 9 luetaan:

Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,


Miksi Vaivanaika?

Monista Raamatun kohdista, jotka käsittelevät Vaivan aikaa, (Suuri ahdistus, Jaakobin ahdistus, Vihan aika, Herran päivä käänt. huom.) voimme päätellä, että Jumalalla on kolme syytä tai tarkoitusta, miksi Hän saa aikaan Vaivanajan. Ensimmäinen syy koskee molempia, juutalaisia ja pakanoita tasa-arvoisesti.

1. Tehdä loppu pahuudesta ja pahantekijöistä

Ensimmäinen näistä tarkoituksista on tehdä loppu pahuudelle ja pahantekijöille. Kaksi avainkohtaa löytyy (Raamatun) tekstikatkelmista, mitkä ilmaisevat tämän tarkoituksen. Ensimmäinen löytyy Jesaja 13:9

Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset.

Tämä tekstikatkelma käyttää termiä "Herran Päivä" (Day of Jehovah) viittauksena Suureen Ahdistukseen ja antaa sen tarkoituksen sanonnassa, tuhota syntiset siitä pois. Sitten on päämääränä tuhota pahantekijät pois maasta. Tätä on edelleen kuvattu Jesaja 24:19-20:ssa.

Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu. Maa hoippuu ja hoipertelee niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse.

Tämän jakeen päätössanat lausuvat, että perussyy Vaivanajan tuomioihin on, että rikkomus maailmanlaajuisesti romahtaa, eikä enää nouse. Sen tarkoitus on tehdä loppu pahuudelle.

2. Saada aikaan suuri maailmanlaajuinen herätys

Toinen tarkoitus on saada aikaan maailmanlaajuinen herätys, saada aikaan maailmanlaajuinen evankeliumin saarnaaminen Jeesuksen Messiaanisuudesta. Matteus 24:14:ssa Jeesus sanoi, että valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikille kansoille, ennenkuin loppu tulee. Jossain vaiheessa ennenkuin Vaivanaika voi loppua, joskus ennenkuin toinen tulemus voi tapahtua, täytyy olla maailmanlaajuinen evankeliumin saarnaaminen yhdelle sukupolvelle ja evankeliumin täytyy mennä tuon sukupolven kaikille kansoille, ja se tulee tapahtumaan ennen toista tulemusta.

Ilmestyskirja 7 on Matteus 24:14 selitys. Ilmestyskirja 7:1-8 kertoo meille tämän herätyksen välineet, kun taas Ilmestyskirja 7:9-17 antaa meille tämän herätyksen tulokset. Ilmestyskirja 7:1-4 luetaan:

Senjälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan". Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:

Jakeet 5-8 jatkaa listaamalla kaksitoista sukukuntaa ja 12'000 on valittu jokaisesta näistä jokaisesta kahdestatoista sukukunnasta, antaen yhteensä 144'000 Juutalaista. Näiden 144'000 Juutalaisen avulla tulee olemaan maailmanlaajuinen evankeliumin saarnaaminen.

Katseltaessa kaikkea tätä puhtaasti inhimillisestä perspektiivistä, kuten toivoisin johtavan maailmanlaajuiseen herätykseen hyvin lyhyessä aikajaksossa (sillä tämä herätys tulee tapahtumaan ensimmäisen 3,5 vuoden aikana Vaivanajasta), en voisi ajatella parempaa ihmisryhmää käytettäväksi, kuin Juutalaiset ihmiset. Tullessani Jeesukseen uskovista Juutalaisista, tämä ei saata kuulostaa oikein objektiiviselta, mutta salli minun antaa joitakin muita syitä, että tämä varmasti tulisi olemaan totta. Jos katsot maailman lähetystilannetta tänään, yksi asioista jonka tulet huomaamaan on, että valtaisa enemmistö lähetyssaarnaajia on Amerikkalaisia. USA on antanut maailmalle suurimman määrän lähetyssaarnaajia meidän uudenajan lähetyshistoriassamme. Jos aloitat haastattelemalla näitä lähetyssaarnaajia saadaksesi selville kuinka kauan aikaa oli kulunut harjoitettaessa, ennenkuin he olivat mukavasti julistamassa Jumalan Sanaa maassa, joka ei ole heidän omansa, huomaisit, että senjälkeen kun he olivat tulleet uskoviksi, heidän oli harjoiteltava 3-4 vuotta Raamattu-instituutissa tai Raamattukoulussa. Jos heistä tuli uskovaisia joskus koulun jälkeen, heidän oli opiskeltava 3-4 vuotta seminaarissa. Kun Raamattu-instituutista, collegesta, tai seminaarista valmistunut on harjoitellut julistamaan Sanaa tässä kansassa tai jossakin toisessa englantia-puhuvassa kansassa, hän ei ole valmistunut tekemään niin vieraalla kentällä. Seuraavat kaksi, kolme, ehkä neljä vuotta täytyy täytyy kuluttaa kielenopiskeluun, koska hänen tarvitsee oppia kieltä, millä hän tulee kommunikoimaan evankeliumia. Keskimäärin Amerikkalainen lähetystyöntekijä vieraalla kentällä on kuluttanut vähintään kuusi, seitsemän, tai enemmän vuosia harjoittelussa, ennenkuin hän on julistamassa Sanaa vieraalla kielellä. Tämä herätys ja evankeliumin saarnaaminen tapahtuu vain 3,5 vuodessa, joten ei ole yksinkertaisesti tuota enempää aikaa käytettäväksi. Siksi on tässä erityistä hyötyä Juutalaiskansan käyttämisestä. Ennenkaikkea, juutalaiset ovat hajaantuneina kaikkialle maailmaan. Jotkut juutalaiset jossakin puhuvat jokaista maailman pääkielistä ja suuren määrän maailman vähemmistökielistä. Toiseksi, monet juutalaiset ympäri maailmaa puhuvat ainakin kahta tai useampaa kieltä. Minä puhun sujuvasti kahta kieltä, mutta molemmat vanhempani ovat sulavia viidessä kielessä. Jos vanhempani joskus tulisivat uskoviksi, he voivat aloittaa Sanan julistamisen viidellä eri kielellä, tarvitsematta ensin käydä läpi minkäänlaisia kieliopiskeluja. Sen lisäksi, useimmat Juutalaiset ympäri maailmaa saavat jonkinlaisen perusymmärryksen Vanhasta Testamentista. Jossain vaiheessa sen jälkeen kun Jumala tempaa seurakunnan pois tästä maailmasta, Hän tulee pelastamaan sitten 144'000 Juutalaista. Nämä Juutalaiset jo puhuvat kieliä, mitkä ovat tarpeellisia ja heillä on jo Vanhan Testamentin tietämys. He tarvitsevat vain lyhyen aikajakson saavuttaakseen hiukan Uuden Testamentin tuntemusta, silloin he voivat aloittaa evankeliumin julistamisen kaikille kansoille ympäri maailmaa. Ja tämän he tulevat tekemään. Joten 144'000 Juutalaisen avulla tulee olemaan maailmanlaajuinen evankeliumin saarnaaminen kaikille kansoille; ja näiden 144'000 Juutalaisen kautta Vaivanajan ensimmäinen tarkoitus tulee suoritetuksi.

Seuraava asia, minkä Johannes näkee on lukematon joukko pakanoita seisomassa Jumalan valtaistuimen edessä. Keitä ovat nämä erityiset pakanat, jotka nyt seisovat Jumalan valtaistuimen edessä? Jakeissa 13-14 luemme:

Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?" Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä

Kysymys on nostettu näitten lukemattomien pakanajoukkojen tunnistamiseksi, jotka seisovat Jumalan valtaistuimen edessä. Vastaus on, että nämä lukemattomat pakanajoukot, jotka tulivat esiin, tulivat Suuresta Ahdistuksesta uskovina.Tuloksena 144'000 juutalaisen saarnaamisesta, lukematon joukko pakanoita tulee Jeesuksen Messiaan pelastavaan tuntemiseen. 144'000 Juutalaisen avulla, toinen Vaivanajan tarkoitus tulee suoritetuksi loppuun, mikä saa aikaan suuren maailmanlaajuisen herätyksen.

3. Murtaa palasiksi Pyhän kansan tahto

Kolmas Vaivanajan tarkoitus löytyy Daniel 12:ssa. Kolmas tarkoitus on murtaa rikki Pyhän kansan tahto. Alkaen luvusta 11, Danielille on annettu näky siitä, mitä olosuhteita on tulossa hänen kansalleen (Juutalaiselle kansalle) Suuren ahdistuksen aikana. Näky juutalaisista Vaivanajassa, mikä on annettu Danielille luvussa 11, jatkuu lukuun 12 ja päättyy jakeessa 4. Daniel 12:5-7, on nostettu kysymys, kuinka kauan nämä kauheat olosuhteet on sallittu kestämään. Kun vastaus on annettu, se sisltää Vaivanajan kolmannen tarkoituksen:

Ja minä, Daniel, näin, ja katso, siellä seisoi kaksi muuta, toinen virran tällä rannalla, toinen virran tuolla rannalla. Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: "Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?" Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: "Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät."

Suuren ahdistuksen tuomiot täytyy jatkua, Danielille kerrotaan, kunnes Pyhän kansan tahdon voima on hajoitettu palasiksi; kunnes he kääntyvät pois yrittämästä pystyttää omaa vanhurskauttaan ja etsivät Jumalan vanhurskautta Jeesuksen Messiaan kautta. Perimmiltään silloin kolmas tarkoitus voi olla uudelleen ilmaistuna, Israelin kansallisen uudistumisen aikaansaamisena.

Kun Daniel 12 lausuu, mikä on kolmas tarkoitus on, Hesekiel 20:34-38 ilmaisee tarkasti, miten tämä kolmas tarkoitus tulee loppuunsuoritetuksi:

Ja minä vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olitte hajotetut, väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja vuodatetulla vihalla. Ja minä tuon teidät kansojen erämaahan, ja siellä minä käyn oikeutta teidän kanssanne kasvoista kasvoihin. Niinkuin minä kävin oikeutta isienne kanssa Egyptinmaan erämaassa, niin minä käyn oikeutta teidän kanssanne, sanoo Herra, Herra. Minä panen teidät kulkemaan sauvan alitse ja saatan teidät liiton siteeseen. Ja minä erotan teistä ne, jotka kapinoivat minua vastaan ja luopuvat minusta: muukalaisuutensa maasta minä vien heidät pois, mutta Israelin maahan he eivät tule; ja te tulette tietämään, että minä olen Herra.

Näissä jakeissa Jumala piirtää vertauksen Exoduksen kanssa. Egyptistä lähdössä, Mooseksen johdolla, Jumala toi koko Israelin kansan ulos Egyptin maasta ja Siinain niemimaan erämaahan. Jumalan suunnitelma ja ohjelma Israelia varten Siinailla oli suorittaa kaksi asiaa: ensiksi, saada Mooseksen Laki; ja toiseksi, rakentaa ilmestysmaja, minkä avulla suuri osa laista voitaisiin sitten ylläpitää. Näiden kahden asian suorittamisen myötä, heitä kuitenkin painostettiin eteenpäin ja menemään Luvattuun Maahan. Pitkän valittamissarjan johdosta Jumalan ilmoitettua tahtoa vastaan, lopulta paikassa, jota kutsuttiin Kaades Barneaksi, aivan itsensä Luvatun Maan rajalla, Jumala kävi tuomitsemaan Kansaansa. Tuomio oli, että koko kansa, joka oli tullut ulos Egyptin maasta, olisi nyt jatkettava vaeltamistaan erämaassa, kunnes neljänkymmenen vuoden jakso oli lopussa. Tämän neljänkymmenen vuoden jakson aikana jokainen, joka lähti ulos Egyptistä, paitsi kaksi miestä (Joosua ja Kaaleb) ja nuo alle kaksikymmenvuotiaat, kuolisivat erämaassa. Neljäkymmentä vuotta myöhemmin olisi uusi kansa, kansa, joka oli vapaina miehinä syntynyt erämaassa, eikä kuin orjat Egyptissä, nuo menisivät Luvattuun Maahan Joosuan johdolla.

Hesekiel sanoo, että samanlainen asia oli tapahtuva tulevaisuudessa; Jumala tulee aloittamaan kansansa kokoamisen uudelleen kaikista maailman osista, jälleenkokoamisen olemme saaneet huomata nykyisen ja modernin Israelin Juutalaisvaltion myötä. Kuitenkin, jossakin kohtaa Jumala tulee käymään tuomiolle Hänen kansansa kanssa. Vaivanajan tuomioiden avulla, kapinalliset tullaan puhdistamaan, epäuskoiset tullaan puhdistamaan ja uudistamaan. He tulevat kääntymään pois oman vanhurskautensa pystyttämisen etsimisestä ja tulevat etsimään Jumalan vanhurskautta Jeesuksen Kristuksen kautta ja tämä tuottaa heidän kansallisen uudistumisensa. Se on oleva uusi kansa, uudistunut kansa, joka tulee menemään Tuhatvuotiseen Israeliin Kuningas Messiaan johdolla.

pääsivulle


WHY A TRIBULATION?
Dr. Arnold G. Fruchtenbaum, Th.M., Ph.D.

From the many passages of Scripture that deal with the Tribulation, we can deduct that God has three reasons or three purposes why He brings about the Tribulation.  The first reason applies to both the Jews and Gentiles equally.

1. TO MAKE AN END OF WICKEDNESS AND WICKED ONES

The first of these purposes is to make an end of wickedness and wicked ones.  There are two key passages which express this purpose.  The first is found in Isaiah 13:9

Behold, the day of Jehovah cometh, cruel, with wrath and fierce anger; to make the land a desolation, and to destroy the sinners thereof out of it.

This passage uses the term the "Day of Jehovah" as a reference to the Great Tribulation and gives its goal in the phrase to destroy the sinners thereof out of it.  The purpose, then, is to destroy wicked ones out of the land.  This is further described in Isaiah 24:19-20

The earth is utterly broken, the earth is rent asunder, the earth is shaken violently. The earth shall stagger like a drunken mate and shall sway to and fro like a hammock; and the transgression thereof shall be heavy upon it, and it shallfall, and not rise again.

The closing words of this verse state that the basic reason for the judgments of the tribulation is that the transgression worldwide shall fall and not rise-again.  Its purpose is to make an end of wickedness.

2. TO CAUSE A GREAT WORLDWIDE REVIVAL.

The second purpose is to bring about a worldwide revival, to bring about a worldwide preaching of the gospel of the Messiahship of Jesus.  In Matthew 24:14 Jesus said that the gospel of the kingdom will be proclaimed to all nations before the end comes.  Sometime before the Tribulation can end, sometime before the second coming can occur, there must be a worldwide preaching of the gospel to one generation and the gospel must go out to all nations of that generation.  That is all Jesus said, that sometime during the Tribulation there will be a worldwide preaching of the gospel to all nations, and that will occur before the second coming.

Revelation 7 is an exposition of Matthew 24:14.  Revelation 7:1-8 tells us the means of this revival whereas Revelation 7:9-17 gives us the results of this revival.  Revelation 7:1-4 reads:

After this I saw four angels standing at the four comers of the earth, holding the four winds of the earth, that no wind should blow on the earth, or on the sea, or upon any tree.  And I saw another angel ascend from the sunrising, having the seal of the living God. and he cited with a great voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea saying, Hurt not the earth, neither the sea, not the trees, till we shall have sealed the servants of our God on their foreheads.  And I heard the number of them that were sealed, a hundred and 888 and four thousand, sealed out of every tube of the children of Israel

Verses 5-8 go on to list twelve tribes and 12,000 are selected from each of these twelve tribes, giving a total of 144,000 Jews.  By means of these 144,000 Jews there will be the worldwide preaching of the gospel.

Looking at all this from a purely human perspective, if I wished to conduct a worldwide revival in a very short period of time (for this revival will occur during the first 3-1/2 years of the Tribulation) I could not think of a better group of people to use than the Jewish people.  Coming from a Jewish believer in Jesus, that may not sound very objective, but let me give you some other reasons this would certainly be true.  If you look at the world missionary situation today, one of the things you will discover is that the vast majority of missionaries are Americans.  The United States has given to the world its greatest number of missionaries in our modern missionary history.  If you begin interviewing these missionaries to find out how much time was spent in training before they were comfortably proclaiming the Word of God in a land which is not their own, you would discover that after they became believers' they had to train for three or four years at a Bible institute or Bible college.  If they became believers sometime after college, they had to study three or four years at a seminary.  While the Bible institute, college, or seminary graduate is trained to proclaim the Word in this nation or some other English-speaking nation, he is not prepared to do so in a foreign field.  The next two, three, maybe four years must be spent in language study because he needs to learn the language in which he will be communicating the gospel. The average American missionary in the foreign field has spent a minimum of six, seven, or more years in training before he is proclaiming the Word in a language not his own.  This revival and the preaching of the gospel will occur in only 3-1/2 years so there is just not that much time to play with.  That is where there is a distinct advantage of using Jewish people.  First of all, the Jews are dispersed all over the world.  Every one of the world's major languages and a great number of the world's minor languages are spoken by some Jews somewhere.  Second, many Jews around the world speak at least two or more languages.  I am fluent in two languages, but both my parents are fluent in five languages.  Should my parents ever become believers, they can begin proclaiming the Word in five different languages without first having to undergo any kind of language study.  Furthermore, most Jews around the world do receive some basic understanding of the Old Testament.  Sometime after God raptures the Church off of this earth, He will then save 144,000 Jews.  These Jews will already be speaking the languages which are necessary and they will already have a knowledge of the Old Testament.  They will need only a short period of time to gain some New Testament knowledge, then they can begin proclaiming the gospel to all nations around the world.  And this they will do.  So by means of 144,000 Jews there will be a worldwide preaching of the gospel; and by means of these 144,000 Jews the first purpose of the Tribulation will be accomplished.

The preaching of the gospel is one thing, but the acceptance of it is another.  Revelation 7:9-17 gives the results of the preaching of the gospel by 144,000 Jews.  Verse 9 begins with, "After these things," meaning after the 144,000 in verses 1-8.  Verse 9 reads:

After these things I saw, and behold, a great multitude, which no man could number, out of every nation and of all tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, arrayed in white robes, and palms in their hands.

The next thing John sees is myriads and myriads of Gentiles standing before the throne of God.  Who are these particular Gentiles who now stand before the throne of God?  In verses 13-14 we read:

And one of the elders answered, saying unto me, These that are arrayed in the white robes, who are they, and whence came they?  And I say unto him, My lord thou knowest.  And he said to me, These are they that come out of the great tribulation, and they washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb.

The question is raised as to the identity of these myriads upon myriads of Gentiles standing before the throne of God.  The answer is that these are the myriads of Gentiles who came out as believers from the Great Tribulation. As a result of the preaching of 144,000 Jews, myriads and myriads of Gentiles will come to a saving knowledge of Jesus the Messiah.  By means of 144,000 Jews, the second purpose of the Tribulation will be accomplished which is the bringing about of a great worldwide revival.

3.  TO BREAK IN PIECES THE WILL OF THE HOLY PEOPLE.

The third purpose for the Tribulation is found in Daniel 12.  The third purpose is to break in pieces the will of the holy people.  Beginning in chapter 11, Daniel has been given a vision of what conditions are going to be like for his people (the Jewish people) during the Great Tribulation.  The vision of the Jews in the Tribulation that Daniel is given in chapter 11 continues into chapter 12 and terminates at verse 4. In Daniel 12:5-7 a question is raised as to exactly how long these terrible conditions will be allowed to last.  When the answer is given, it contains the third purpose of the Tribulation:

Then I, Daniel, looked, and, behold, there stood other two, the one on the bank of the river on this side, and the other on the bank of the fiver on that side.  And one said to the man clothed in linen, who was above the waters of the river, How long shall it be to the end of these wonders?  And I heard the man clothed in linen who was above the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven,, and sware by him that Levit for ever that it shall be for a time, times, and a half; and when they have made an end of breaking in pieces tile power of the holy people, all these things shall be finished.

The terrible judgments of the Great Tribulation must, continue, Daniel is told, until the power of the will of the holy people is shattered into pieces; until they turn away from trying to establish their own righteousness and seek the righteousness of God through Jesus the Messiah.  Basically then, the third purpose can be restated as to bring about Israel's national regeneration.

While Daniel 12 states what the third purpose is, Ezekiel 20:34-38 states exactly how this third purpose is going to be accomplished:

And I will being you out from the peoples, and will gather you out of the countries wherein ye are scattered with a mighty hand and with an outstretched arm, and with wrath poured out; and I will bring you into the wilderness of the peoples, and there will I enter into judgment with you face to face.  Like as I entered into judgment with your fathers in the wilderness of the land of Egypt, so will I enter into judgment with you saith the Lord Jehovah. And I will cause you to pass under the rod, and I will bring you into the bond of the covenant; and I will purge out from among you the rebels, and them that transgress against me; I will being them forth out of the land where they sojourn, but they shall not enter into the land of Israel.- and ye shall know that I am Jehovah.

In these verses God draws a simile with the Exodus.  At the Exodus, under Moses, God brought the entire nation of Israel out of the land of Egypt and into the wilderness of the Sinai peninsula.  God's plan and program for Israel in the Sinai was to accomplish two things: first, to receive the Law of Moses; and, secondly, to build the tabernacle through which much of the Law could then be maintained.  With these two things accomplished, they were to press on and enter into the Promised Land itsell However, because of a long series of murmuring against God's revealed will, finally, in a place called Kadesh Barnea, right at the border of the Promised Land itself, God entered into judgment with His people.  The judgment was that the entire nation that had come out of the land of Egypt would now have to continue wandering in the wilderness until a forty-year period was up.  During that forty-year period everyone who came out of Egypt, except for two men (Joshua and Caleb) and those under the age of twenty, would die in the wilderness.  Forty years later it would be a new nation, a nation that was born as free men in the wilderness and not as slaves in Egypt who would enter the Promised Land under Joshua.

Ezekiel says that a similar thing was to occur in the future; God will begin to regather his people from all parts of the world, a regathering we have been observing with the present and modern Jewish State of Israel.  However, at some point God will enter into judgment with His people.  By means of the Tribulation judgments, the rebels will be purged out, the unbelievers will be purged and regenerated.  They will turn away from seeking to establish their own righteousness and will seek the righteousness of God through Jesus the Messiah and that will bring about their national regeneration.  It is going to be a new nation, a regenerate nation that will enter the Millennial Israel under King Messiah.

pääsivulle