"Sota, jonka Muhammed ennusti"

Esipuhe: E-postissa tullut aihe. Arabien Al-Jazeera TV välitti tällaisen tiedon, jonka MEMRI välitti eteenpäin. 'Tämä on uskon sota, ei vain sota arabien ja israelilaisten välillä.'
Jos tämä allaoleva ei ole sotaan kiihottamista, niin mikä sitten!

Huonosti tulee Israelin ympärillä oleville hyökkääjille käymään Raamatun mukaan.

 
Sunnuntai, Huhtikuun 25,2010

Sunday, April 25, 2010
      "The War Foretold By the Prophet Muhammad" MEMRI: On Al-Jazeera TV, Kuwaiti MP: 'This Is a War Of Religion, Not Just a War Between Arabs and Israelis'  
   MEMRI Special Dispatch |2917| April 20, 2010  

Kuwait kutsuu Jihadiin Al-Jazeera TV:ssa kuwaitilaisia opiskelijoiden liittoon kuuluvia: 'Sota, josta profeetta Muhammed ennusti...lähestyy..Tämä on uskonsota, eikä vain sota arabien ja israelilaisten välillä.'

Kuwaitin Opiskelijaunionin rallissa tuetaan Palistiinalaisten asiaa. Kuwaitilainen runoilija Ahmad Al-Kandari johti joukkoa veisaten: "Olemme Hamasin sotilaita, ja Jihad on polkumme." Kuwaitin parlamentin jäsen Jama'an Al-Harbash kertoi joukolle: "Tämän sodan ennusti Profeetta Muhammed...se lähestyy...tämä on uskonsota, ei vain sota Arabien ja Israelilaisten välillä"; Kuwaitilainen opiskelijajohtaja 
'Abd Al-'Aziz Dahi Al-Fadhli sanoi: "Tänään on Jihadin julistamisen päivä...ei ole tietä sovinnolle, eikä neuvotteluille - Jihad ja vain Jihad yksin"; ja Kuwaitilainen Salafi johtaja Hamed Al-'Ali kutsui muodostamaan Kuwaitilaisen Hamas liikkeen.

Lue enemmän ....  http://www.imra.org.il/story.php3?id=47792

************************
Kommentit

Lue, mitä Israelin Jumala sanoo tästä:

Jooel 3:

1 ¶  Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,
2  minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani
3  ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet.
4  Mitä on teillä sanomista minulle, teilläkin, Tyyro ja Siidon ja kaikki filistealaisten alueet? Tahdotteko te kostaa minulle, mitä minä olen tehnyt, vai itse tehdä minulle jotakin? Nopeasti, kiiruusti minä annan koston kohdata teidän päätänne siitä, mitä olette tehneet,
5  te, jotka olette ottaneet minun hopeani ja kultani, vieneet minun ihanat kalleuteni temppeleihinne
6  sekä myyneet Juudan ja Jerusalemin lapsia jaavanilaisille, poistaaksenne heidät kauas omalta maaltansa.
7  Katso, minä herätän heidät liikkeelle siitä paikasta, johon te olette heidät myyneet, ja annan koston teostanne kohdata teidän päätänne:
8  minä myyn teidän poikianne ja tyttäriänne Juudan poikien käsiin, ja he myyvät ne sabalaisille, kaukaiselle kansalle. Sillä Herra on puhunut.
9 ¶  Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota, innostakaa sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit.
10  Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko: "Minä olen sankari".
11  Käykää avuksi, tulkaa, kaikki kansakunnat joka taholta. He kokoontuvat sinne. Anna, Herra, sankariesi astua sinne alas.
12  Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita.
13  Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri.
14  Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä ratkaisulaaksossa.
15  Aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa.
16  Herra ärjyy Siionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista, ja taivaat ja maa järkkyvät; mutta Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva.
17  Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi.
18 ¶  Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypälemehua, ja kukkulat vuotavat maitoa; kaikissa Juudan puronotkoissa virtaa vettä, ja Herran huoneesta juoksee lähde, ja se kastelee Akasialaakson.
19  Egypti tulee autioksi, ja Edom tulee autioksi erämaaksi väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassansa.
20  Mutta Juuda on oleva asuttu iankaikkisesti ja Jerusalem polvesta polveen.
21  Ja minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, josta en ole heitä puhtaiksi julistanut. Ja Herra on asuva Siionissa.

ja Psalmi 83:

1 Laulu, Aasafin virsi.
83:2 Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala, niin hiljaa.
83:3 Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä.
83:4 Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan.
83:5 He sanovat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta."
83:6 Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan:
83:7 Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset,
83:8 Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat.
83:9 Myös Assur on liittynyt heihin, nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla. Sela.
83:10 Tee heille, niinkuin teit Midianille, niinkuin Siiseralle, niinkuin Jaabinille Kiison-joen rannalla.
83:11 Heidät tuhottiin Eendorissa, he joutuivat lannaksi maahan.
83:12 Anna heidän ylhäisillensä käydä, niinkuin kävi Oorebille ja Seebille, ja kaikille heidän ruhtinaillensa niinkuin Seballe ja Salmunnalle,
83:13 koska he sanovat: "Anastakaamme itsellemme Jumalan asunnot."
83:14 Jumalani, tee heidät lentäviksi lehdiksi, kuiviksi korsiksi tuulen viedä.
83:15 Niinkuin kulovalkea metsää polttaa, niinkuin liekit kärventävät vuoria,
83:16 niin aja sinä heitä rajuilmallasi ja kauhistuta heitä tuulispäälläsi.
83:17 Täytä heidän kasvonsa häpeällä, että he etsisivät sinun nimeäsi, Herra.
83:18 Joutukoot häpeään ja kauhistukoot ikuisesti, tulkoot häpeään ja hukkukoot.
83:19 Ja tulkoot tuntemaan, että sinun ainoan nimi on Herra, että sinä olet Korkein kaikessa maassa.