USA:n Puolustusministeri Rumsfeld Israelista: Mikä miehitys?

Ke 7.8,2002 - - US:n Puolustusministeri Donald Rumsfeld asetti eilen kyseenalaiseksi, pitäisikö Israelin luovuttaa ollenkaan Yeshaa (Juudea, Samaria ja Gaza) palestiinalaisviranomaisille, koska Rumsfeldin mukaan, "Ei ole kysymystäkään siitä, etteivätkö palestiinalaisviranomaiset ole sekaantuneet terroritekoihin." Puhuessaan Pentagonin viranomaisten kokoontumisessa, Rumsfeld myönsi, ettei Israel ole miehitysvalta Yeshassa, vaan ennemmin sillä on oikeus maahan, joka on saatu haltuun eloonjäämisen puolustussodassa. " Minun tuntumani niin kutsutuista miehitetyistä alueista on, että siellä oli sota," sanoi Rumsfeld viitaten 1967 Kuuden Päivän sotaan. Hän lisäsi, " Israel kehotti naapurivaltioita, olla sotkeutumatta siihen, kun se alkoi. Ne kaikki hyppäsivät siihen ja menettivät paljon maa-alueesta Israelille, koska Israel oli voitokas konfliktissa."

Rumsfeld myös sanoi, että (niin kutsutut) "siirtokunnat" ei pitäisi olla Arabi Israel diplomatian fokus, vaan ennemmin hän sanoi, "Todellinen pointti on löytää tehokas keskustelutoveri [Arabien puolelta]." Rumsfeldin muistutukset tulevat , kun PA-delegaatio, Saeb Erekatin johdolla saapuu Washingtoniin tapaamaan US:n huipputason virkamiehiä.

Editor's Note: Amen&PTL! Jumala siunatkoon Rumsfeldiä. Ja huomaa, että Jumala antoi Israelille paljon enemmän maata, kuin heillä on tänään, ja Britannia teki samoin. Niin, oli niin tai näin, se on heidän maansa..menneisyydestä ja tänä päivänä...ja tulevaisuudessa heillä on oleva paljon enemmän Kirjoitusten mukaa. Mikä siunaus tuo päivä tuleekaan olemaan. :)


US Secretary of Defense Rumsfeld on Israel: What Occupation?

Weekend News Today
Lead: Faith
Source:
Israel National News

Wed Aug 7,2002 -- US Secretary of Defense Donald Rumsfeld yesterday questioned whether Israel should turn over any more Yesha land (Judea, Samaria, and Gaza) to the Palestinian Authority because according to Rumsfeld, “There is no question that the Palestinian Authority has been involved in terrorist activities.” Speaking at a gathering of Pentagon officials, Rumsfeld acknowledged that Israel is not an occupying power in Yesha, but rather has a right to the land obtained in a defensive war of survival. "My feelings about the so-called occupied territories are that there was a war," said Rumsfeld referring to the 1967 Six-Day War. He added, "Israel urged neighboring countries not to get involved in it once it started. They all jumped in and they lost a lot of real estate to Israel because Israel prevailed in the conflict."

Rumsfeld also said that the (so-called) “settlements” should not be the focus of Arab Israeli diplomacy but rather he said, “The real point is to find an effective interlocutor [on the Arab side].” Rumsfeld’s remarks come as a PA delegation lead by Saeb Erekat heads to Washington to meet with top level US officials.

Editor's Note: Amen & PTL! God bless Rumsfeld. \0/ And note that God gave Israel much more land than they have today, and Britain did the same. So, either way, it's their land..from the past and current day...and in the future they'll again have much more according to Scriptures. What a blessing that day will be. :)

pääsivulle