Ydinpommin räjähdys 200m:n korkeudessa

Hiroshima (kuva ja tekstit CD-Facta tietosanakirja -98)

Hiroshima [-si-], kaup. Sisämeren rannalla Honshun lounaisosassa Japanissa; 1 066 000 as. (1992). Hiroshima on tärkeä teollisuuskeskus ja satama; telakoita, auto-, kone-, petrokemian, paperi-, teräs- ja tekstiiliteoll. Useita yliopistoja. Hiroshima joutui 6.8.1945 maailman ensimmäisen ydinpommihyökkäyksen kohteeksi, jolloin 60 % kaupungista tuhoutui; surmansa sai yht. yli 80 000 ja yli 100 000 ihmistä vammautui. Jälleenrakennetussa kaupungissa on mm. ydinpommihyökkäyksen muistolle omistettu museo ja laitos, joka tutkii radioaktiivisuuden vaikutusta ihmisiin.

Ydinase

Ydinräjähteiden ja niiden maaliinsaattamisvälineiden muodostama kokonaisuus. Ydinaseena voidaan käyttää ydinräjähteen sisältävää lentopommia, ballistista ohjusta, risteilyohjusta, tykin ammusta tai miinaa. Ydinräjähde voi perustua fissio- tai fuusioreaktioon. Fissioräjähteen (ydinpommin) vaikutus perustuu raskaiden atomiytimien kuten uraanin tai plutoniumin halkeamisessa vapautuvaan energiaan. Fuusioräjähteessä (vetypommissa) energiaa vapautuu kevyiden ytimien kuten vedyn raskaiden isotooppien yhtyessä. Fuusioräjähteessä käytetään räjäyttimenä pientä fissioräjähdettä. Ydinräjähteiden tehon mittana käytetään trotyylimäärää, jota räjäytettäessä vapautuu vastaava energia. Ydinräjähdyksen vaikutus perustuu lämpö-, paine- ja säteilyvaikutukseen.
Räjäytyskorkeuden mukaan eri vaikutustapojen osuus vaihtelee. Ilmaräjähdyksessä noin puolet energiasta vapautuu painevaikutuksena, kolmasosa lämpönä ja loput säteilynä. Ydinräjähdyksessä syntyvästä tulipallosta lähtevä infrapunasäteily etenee lähes suoraviivaisesti valon nopeudella ja saa aikaan polttovaikutuksen kohtaamissaan esineissä. Sokaisuvaikutus ulottuu kymmenien kilometrien ja polttovaikutus muutamien kilometrien päähän. Räjähdyksessä syntyvät paineaalto ja maanjäristyksen kaltainen tärinä etenevät pallomaisena hidastuvana aaltona noin äänen nopeudella muutaman kilometrin säteelle räjähdyspisteestä vaurioittaen rakennuksia ja kalustoa. Räjähdyksessä syntyvä radioaktiivinen alkusäteily koostuu alfa-, beeta-, gamma-, röntgen- ja neutronisäteilystä. Gamma- ja neutronisäteily ovat kantamaltaan pisimmät ja voivat ulottua 2–3 km:n päähän. Eläville olennoille ja luonnolle vaarallinen on radioaktiivinen laskeuma, joka saattaa ulottua satojen kilometrien päähän. Säteilystä johtuva säteilysairaus voi ilmetä välittömästi tai pienten annosten ollessa kyseessä vasta jonkin ajan kuluttua. Ydinaseiden käytön kieltämisestä ja rajoittamisesta sekä niiden määrän supistamisesta on tehty kansainv. ja kahdenvälisiä sopimuksia. aseidenriisunta.

pääsivulle