30.12.2016 / YK:n äänestys Hanukan aikaan 5777Shalom,


Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla. 
Jos jotakin on, josta sanotaan: "Katso, tämä on uutta", niin on sitä kuitenkin ollut jo ennen, ammoisina aikoina, jotka ovat olleet ennen meitä. 
Saarn. 1:9-10

Näin kirjoitti vanhuksena saarnaaja, joka sanoi itsestään jakeessa 12: Minä, saarnaaja, olin Israelin kuningas Jerusalemissa. Hän oli kuningas Salomo, joka hallitessaan rakensi Ensimmäisen temppelin Jerusalemiin. Tuolloin ylipappina oli Zadok.
Paljon oli tapahtunut Salomon elämässä ja sydämessä siitä, kun hän lehtimajanjuhlan 1. päivä vihki Jerusalemissa ensimmäisen temppelin, jota oli pari vuosikymmentä rakennettu samanaikaisesti kuninkaan palatsin kanssa. 


Salomo siunasi tuolloin Israelin kansan (1. Kun 8:56-61): 
"Siunattu olkoon JHVH, joka on antanut levon kansalleen Israelille, aivan niinkuin hän on puhunut. Kaikista hyvistä lupauksista, jotka JHVH on puhunut palvelijansa Mooseksen kautta, ei yksikään ole jäänyt toteutumatta.
57. Olkoon JHVH, meidän Jumalamme, meidän kanssamme, niinkuin hän on ollut meidän isiemme kanssa. Älköön hän jättäkö meitä älköönkä hyljätkö meitä, 
58. vaan kääntäköön hän meidän sydämemme puoleensa, niin että vaeltaisimme kaikkia hänen teitään ja noudattaisimme hänen käskyjään, lakejaan ja säädöksiään, jotka hän on isillemme antanut
59. Olkoon nämä minun sanani, joilla olen armoa anonut JHVH:n edessä, päivin ja öin lähellä JHVH:a, meidän Jumalaamme, niin että hän hankkisi oikeuden palvelijalleen ja kansalleen Israelille, kunkin päivän tarpeen mukaan, 
60. jotta kaikki maan kansat tulisivat tietämään, että JHVH on Jumala eikä toista ole. 
61. Olkoon sydämenne ehyesti antautunut JHVH:lle, Jumalallemme, niin että vaellatte hänen lakiensa mukaan ja noudatatte hänen käskyjään niin kuin teette tänä päivänä." Salomon oma sydän ei enää hänen vanhuudessaan ollut ehyesti antautunut JHVH:lle, vaan hänen lukuisat vierasmaalaiset vaimonsa taivuttivat hänet seuraamaan muita jumalia. Maa reväistiin kahtia; syntyi Juuda ja pohjoisvaltio Israel.  
1. Kun. 11:11-14
Niin JHVH sanoi Salomolle: "Koska olet tehnyt näin etkä ole pitänyt liittoani etkä noudattanut minun lakejani, jotka olen sinulle määrännyt, minä totisesti repäisen valtakunnan sinulta ja annan sen palvelijallesi. 
12. Isäsi Daavidin tähden minä en kuitenkaan tee sitä sinun päivinäsi. Poikasi kädestä minä sen repäisen. 
13. Koko valtakuntaa en kuitenkaan repäise, vaan annan yhden heimon sinun pojallesi palvelijani Daavidin tähden ja Jerusalemin tähden, jonka olen valinnut." 
14. JHVH nosti Salomolle vastustajaksi edomilaisen Hadadin; joka oli Edomin kuninkaan jälkeläisiä. Tuomio alkoi tuolloinkin Jumalan huoneesta. Se oli JHVH, joka nosti vastustajan Salomolle. JHVH jakoi maan kahtia epäjumalanpalveluksen ja tottelemattomuuden tähden noin v. 931 eKr. Se, mitä sitten pian seurasi, on tuttua: Pohjoinen Israel liitettiin Assuriaan v. 721 eKr. ja kansa karkoitettiin pakkosiirtolaisuuteen ja v. 586 eKr. Babylonia valloitti Juudan alueen ja vei Juudan kansan karkoitukseen. Vain osa Juudasta palasi takaisin 70v. kuluttua, mutta ei enää itsenäiseen kuningaskuntaan. Pohjoisen 10 heimoa katosivat Assuriasta pitkälle rangaistuskierrokselle. 

Samalla, kun rukoilemme näinä päivinä Israelin puolesta, rukoilkaamme israelilaisten kääntymistä pois synneistä ja kaikesta siitä, mikä sai Salomonin jälkeen Jumalan jakamaan Israelin maan ja karkoittamaan lopulta heidät maastaan. Israel tarvitsee Messiasta, Jeshuaa pelastajakseen yhtä paljon kuin kaikki pakanakansat. Ahdistuksen ajan viimeinen vuosiviikko on Israelille säädetty, että kansa synnytystuskien aikana puhdistuisi, kääntyisi ja tulisi näkemään ja vastaanottamaan Jeshuan Messiaanaan ja Kuninkaana. Samalla on kansojen tuomion aika.


Toinen temppeli rakennettiin  Jerusalemiin ja se valmistui v. 516 eKr. Se oli vaatimaton verrattuna tuhottuun Salomonin temppeliin. Herodes teki temppeliin suuria laajennustöitä v. 19 eKr. ja siksi temppeliä kutsutaan Herodeksen temppeliksi.

 maccabean-revolt 
  

Makkabilaiskapinaa edeltäneet tapahtumat: Aleksanteri Suuri, Makedonian kuningas, valloitti maita ja alueita aina Intiaan saakka. Hän valloitti Gazan alueen 330-luvulla eKr. Aleksanterin valloitukset aloittivat hellenistisen ajan ja kreikkalainen kulttuuri levisi kaikkialle maailmaan.
Aleksanterin kuoleman jälkeen vallatut alueet jaettiin hänen seuraajiensa kesken. Juudean aluetta hallitsi Aleksanteri Suuren sotapäällikön Seleukos I:n perustama seleukidien dynastia

V. 175 eKr. Syyrian Seleukidi-sukuinen hallitsija Antiokhos IV Epifanes valloitti Juudean. 7 vuotta myöhemmin v. 168 eKr. hän kielsi Tooran luvun lailla ja alkoi juutalaisten vainon, joka huipentui Jerusalemin temppelin alttarin saastuttamiseen. Makkabilaiskapina alkoi, kun ylipappi Mattatias Hashmoni-suvusta poikineen ei suostunut uhraamaan hallitsijan määräyksestä kreikkalaisille jumalille. Mattatias poikineen vetäytyi vuoristoon ja taisteli seleukideja vastaan v. 166-165. eKr. Antiokhos hävisi taistelun toisensa jälkeen ja Juudas Makkabilainen, yksi Mattatiaan pojista, vapautti Jerusalemin  ja temppelin. Kun temppeli oli puhdistettu saastutuksesta, se vihittiin uudelleen 25. kislevkuuta 165 eKr., päivälleen kolme vuotta sen jälkeen, kun Antiokhos oli uhrannut sian alttarilla pakanajumalalle. Samalla, kun vihittiin Temppelin alttari uudelleen, niin vietettiin toista lehtimajanjuhlaa, Succot Sheni, koska vuosiin ei oltu voitu viettää juhlaa. Ylipappina oli ensimmäistä temppeliä vihittäessä Zadok ja hänen jälkeläisensä alenevassa polvessa olivat Makkabi-veljekset, jotka puhdistivat ja vihkivät uudelleen toisen temppelin. 

V. 142 eKr. Israelin kuningaskunnan alueella ollut juutalaisvaltio itsenäistyi jälleen. V. 141 eKr. juutalaiset valloittavat Acran, muinaisen kreikkalaisen linnoituksen Daavidin kaupungissa. 

Nyt voimme palata alkuun ja raamatunkohtaan Saarnaajan kirjasta: "Ei ole mitään uutta auringon alla."


Simon Makkabi, Mattatiaan yksi pojista, hallitsi v. 142-134 eKr. Vuonna 134 eKr. 
Antiokhus VII alkoi vaatia Simonilta maa-alueita. (1. Makkabil. 15:28-31)

"Te pidätte vallassanne Joppea, Gasaraa ja Jerusalemin linnaa, kaupunkeja, jotka kuuluvat minun valtakuntaani.
29. Niiden alueet te olette tehneet autioiksi ja tuottaneet maalle suurta vahinkoa; ja te olette vallanneet monta muuta paikkakuntaa minun valtakunnassani.
30. Luovuttakaa nyt siis takaisin ne kaupungit, jotka te olette vallanneet, ja maksakaa niiden paikkakuntien verot, jotka te olette anastaneet Juudean alueen ulkopuolelta.
31. Jollette sitä tee, niin antakaa sen sijaan viisisataa talenttia hopeata, sekä korvauksena tuottamastanne hävityksestä ja kaupunkien veroista toiset viisisataa talenttia; muutoin me tulemme ja sodimme teitä vastaan."

Ja mitä Simon vastasi (jakeet 33-34):  

"Me emme ole ottaneet vierasta maata emmekä vallanneet muiden alueita, vaan ainoastaan isiemme perintöosan, jonka vihollisemme ovat aikoinaan vastoin oikeutta anastaneet.
Mutta koska nyt on meidän aikamme, niin me pidämme kiinni isiemme perinnöstä."

Nehemia Gordon tuo esiin, kuinka nyt taas Hanukan aikaan on Israelilla sama tilanne kuin Simonilla, joka voisi olla tuon ajan Benjamin Netanyahu. Häneltä vaaditaan "Land for Peace" - maata rauhasta. 

YK:n turvallisuusneuvoston äänestys
un-resolution2334-vote 
YK:n turvallisuusneuvosto on valinnut juuri tämän Hanukka-ajan noustakseen Israelia vastaan ja vaatiakseen Antiokhus VII:n lailla vääryydellä maa-alueita Israelilta ja samalla on hävittämässä sen olemassaolon oikeutta. Jumala antoi juutalaisille voiton Makkabilaisten aikana. Voi maita, jotka nyt ovat nousseet Israelia, Jumalan omaa maata, vastaan! Voi kansojen YK:ta, joka on jakamassa Jumalan maata! Voimme kiittää Jumalaa, että Hän varjeli Suomea ja esti Suomen pääsyn turvallisuusneuvoston jäseneksi. 
YK:n turvallisusneuvosto on YK:n korkein ja päättävä elin ja sen tehtävä on maailmanrauhan suojeleminen. Turvallisuusneuvoston päätökset sitovat kaikkia jäsenvaltioita. 
 Israeli Ambassador to the UN, Danny Danon, holds up a Bible as he speaks to the UN Security Council after it passed an anti-settlement resolution, December 23, 2016 (Courtesy: UN)

Sak 12:2-3 
 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. 
3. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoillekaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. 


Erityisesti mietin USA:ta, jonka vielä virassa oleva presidentti Obama on taustalla ollut pääsuunnittelijana tälle äänestykselle. Hän paljastaa nyt vihansa Israelia kohtaan avoimesti ja yrittää viimeisinä viikkoinaan runnoa läpi YK:ssa Israelin jakamista koskevia päätöksiä, joita Donald Trump presidenttinä ei voisi muuttaa. Tuntuu kuin olisi kilpajuoksu ajan kanssa siihen, kun Trump 20.1.2017 vannoo virkavalansa. Trump on tuonut julki Israelin ystävyyttään ja sanonut mm. muuttavansa USA:n suurlähetystön Jerusalemiin, mikä olisi samalla Jerusalemin tunnustamista Israelin jakamattomaksi pääkaupungiksi, mikä se on. Tämä saisi ympäröivät muslimimaat hyvinkin hermostumaan ja aloittamaan Ps 83 sodan. 

10 kertaa USA:ta on kohdannut katastrofi, kun se on vahingoittanut Israelia. Sanassa on monin kohdin luvattu siunaus niille, jotka Israelia siunaavat ja kirous niille, jotka kiroavat. Kansat eivät vain opi, että Israelin maan jakaminen ja vahingoittaminen tulee bumerangina takaisin. Jo 2600 v. sitten Jumala ilmoitti, kuinka hän toimii niiden kansojen kanssa, jotka jakavat hänen maansa.
Jooel 3:1-2
1. Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan 
ja Jerusalemin kohtalon, 
2. minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani 


1. 22.3.1979 presidentti Carter ei käyttänyt vetoa YK:n päätöslauselmassa 446. Neljä päivää tästä 26.3. Egypti-Israel -rauhansopimus allekirjoitettiin Washingtonissa. Tuolloin Israel antoi tuntuvasti maata. 28.3. tapahtui USA:n historian pahin ydinonnettomuus Pennsylvaniassa. 

2. - 30.10.1991 presidentti George H. W. Bush avasi Madridin rauhankonferenssin, jossa Israel ja palestiinalaiset neuvottelivat ensimmäisen kerran. Bush puheessaan sanoi Israelille, että "alueelliset kompromissit ovat välttämättömiä rauhan saamiseksi". Saman aikaisesti legendaarinen myrsky muodostui Atlantilla ja kulki 1000 mailia väärään suuntaan ja nostatti 35 jalan aallot iskien suoraan presidentti  Bushin kotiin Kennebunkportiin, Mainessa.

3. - 23.8.1992 Rauhankonferenssi Washington D.C:ssä. Seuraavana päivänä Hurrikaani Andrew iski Floridaan aiheuttaen 30 miljardin tuhot. Tämä oli siihen asti pahin luonnonkatastrofi USA:n historiassa. 

4. - 16.1.1994 presidentti Clinton tapasi Syyrian presidentti Assadin keskustellakseen mahdollisuudesta, että Israel antaisi Golanin.  Vuorokauden sisällä tapahtui Etelä-Kaliforniassa tuhoisa maanjäristys. Se oli toiseksi tuhoisin luonnonkatastrofi siihen asti USA:n historiassa. 

5. - 21.1.1998 Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu saapui Valkoiseen taloon, mutta sai hyvin kylmän vastaanoton. Presidentti Clinton and ulkoministeri Madeleine Albright kieltäytyivät lounastamasta hänen kanssaan. Samana päivänä Monica Lewinsky -skandaali paljastui. Clintonin presidenttiys sai kovan kolauksen. 

6. - 28.9.1998 ulkoministeri Madeleine Albright viimeisteli suunnitelmaa, jossa Israelin olisi annettava 13% Juudeasta ja Samariasta. Tuona päivänä voimakas hurrikaani George iski rannikolle.

7. - 3.5.1999 palestiinalaisjohtaja Jasser Arafatin oli määrä pitää lehdistötilaisuus julistaakseen Palestiinan valtion Jerusalem pääkaupunkinaan. Tuona päivänä USA:n historian voimakkaimmat tornadot tekivät tuhoja Oklahomassa ja Kansasissa. 

8. - 30.4.2003 “the Road Map to Peace” (Maantiekartta rauhaan), jonka oli laatinut ns. "Kvartetti" esiteltiin Israelin pääministeri Ariel Sharonille. "Kartan" esitteli USA:n suurlähettiläs Daniel Kurtzer. Seuraavien 7 päivän ajan USA:an iski 412 tornadoa. Tämäkin oli ennätys USA:ssa.

    

9. - 23.8.2005 evakuoitiin viimeinenkin siirtokuntalainen Gazasta. Presidentti George W. Bush oli painostanut Israelia, että se siirtäisi kaikki juutalaiset siirtokuntalaiset Gazasta ja antaisi sen kokonaan palestiinalaisille. Tuona päivänä "Katrina" myrsky alkoi muotoutua Bahaman yllä. New Orleans kärsi pahoin myrskystä, joka aiheutti siihen asti suurimmat taloudelliset menetykset.

10. - 19.5.2011 Barack Obama sanoi Israelille, että sen täytyy vetäytyä 1967 rajoille. Kolme päivää tästä 22.5. EF-5 multiple-vortex tornado, "kallein" yksittäinen tornado USA:n historiassa teki tuhojaan Missourin Joplinissa. 


Pariisissa järjestetään tammikuun 15. Lähi-idän rauhankonferenssi. Näin, ellei muutosta päivämäärään tule. Huhut kiertävät, että siellä aiotaan luoda perustus Palestiinan valtiolle ns. v. 1967 rajoin. Obaman sanotaan työskentelevän kuumeisesti kulissien takana, että saisi YK:ssa läpi päätöslauselman tästä. Jos näin tapahtuisi, että Barack Obama saa aikaan tämän päätöslauselman, jossa julistetaan Palestiinan valtio Jerusalem sen pääkaupunkina, se olisi hyvin suuri pommi, joka laukaisisi hyvinkin maailmansodan ja suuret tuomiot maailmalle.

Reuters raportoi, että noin 70 maata (ulkoministerit) osallistuu Ranskan konferenssiin. Luku on kiinnostava, sillä Nooalla oli 70 lastenlasta, joista kansat ovat lähtöisin. http://www.jewishencyclopedia.com/articles/11382-nations-and-languages-the-seventy

Uusin uutinen on, että Obama karkoittaa 35 venäläistä diplomaattia pois maasta. Syy karkotukseen on USA:n presidentinvaaleihin liittyvä hakkerointi ja häirintä. Obaman mukaan Yhdysvaltojen etuja on yritetty vahingoittaa. Henkilöillä on Yhdysvaltojen viranomaisten mukaan 72 tuntia aikaa poistua maasta. (Reuters) Venäjä on ilmoittanut vastaavasti karkoittaa 35 diplomaattia ja lisäksi sulkea Moskovan kansainvälisen koulun. Obama aikoo siis antaa Trumpille hyvin vaikean alun hankaloittamalla Venäjä-suhteitakin. Kuinka lähellä onkaan Kolmas maailmansota?

Barack Obamalla on vain vähän aikaa ja on ollut selvää, että hän on muslimi sydämeltään. Viimeisenä tekonaan hän tuntuu haluavan viedä Jerusalem juutalaisilta ja antaa se muslimeille, samoin kuin viedä maata Israelilta ja antaa palestiinalaisille. Ja YK, maailman kansakunnat, tukevat häntä tässä. Obama on kuin tämän ajan Antiokhus. Mutta JHVH hallitsee ja kaikki menee kuten on kirjoitettu. Maailmantapahtumat eivät yllätä meitä, sillä tunnemme profetiat sanasta. Kuninkaamme Jeshua tulee hallitsemaan. Kansat tuomitaan sen mukaan, miten ovat Israelia kohdelleet.

Psalmi 2
1. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? 
2. Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat JHVH:a ja hänen voideltuansa vastaan: 
3. "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä". 
4. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. 
5. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan:

6. "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni". 


Nyt, kun meillä Suomessa vuosi vaihtuu vuodeksi 2017, rukoillaan todella, että ulkoministerimme Soini ei kulje EU:n talutettavana muiden joukossa ja vie Suomea kohti tuomioita. Rajoillamme on kaikki sotakalusto valmiina, jos Jumala ottaa suojansa pois. Olemme monella tavoin vaaravyöhykkeellä; eutanasialakia puuhataan, tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan, ellei ihmettä tapahdu. Ja nyt, miten Suomi äänestää Israel-kysymyksessä?

 Aika on jo pitkälle kulunut. Pidetään morsiuspukumme puhtaana, pelastussanomaa esillä, julistetaan Kuningaskunnan evankeliumia, ollaan
kuuliaisina siinä, mitä meille on päivittäin uskottu. 

Siunattua vuotta 5777 - 2017!
Sirkku